אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

היסטוריה משועבדת / אריה קיזל


תאריך פרסום קודם: 
13/01/2009
מחבר: 

יצא
לאור הספר "היסטוריה משועבדת" מאת אריה קיזל

הספר מכיל ניתוח ביקורתי של תוכניות לימודים וספרי לימוד בהיסטוריה כללית מאז 1948
עד 2006

הספר "היסטוריה משועבדת" מאת אריה קיזל יצא לאור בהוצאת מכון מופ"ת
שהוא בית הספר למחקר ופיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות בישראל.

הספר מכיל בתוכו ניתוח ביקורתי מקיף של תוכניות הלימודים וספרי הלימוד בהיסטוריה
כללית מאז 1948 ועד 2006. זהו מחקר מקיף ראשון בישראל על ספרי הלימוד בהיסטוריה
כללית. עד כה נחקרו בישראל ספרי הלימוד בהיסטוריה של עם ישראל וסוגיות מעטות מספרי
הלימוד בהיסטוריה של עם ישראל.

המחבר, אריה קיזל, הוא כיום עמית בית הספר למנהיגות חינוכית במכון מנדל בירושלים,
דוקטורנט בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה ומרצה לחינוך ולתקשורת במכללה האקדמית
לחינוך "אורנים" ובמכללה האקדמית לחינוך "גורדון". כן הוא מרצה באוניברסיטת חיפה.
אריה קיזל היה בעבר עורך ועיתונאי ואף ניהל בית ספר. הוא מפרסם מאמרים ומופיע
בכנסים אקדמיים רבים.

 

הספר
מסכם מחקר מקיף שבו נבדקו ההתפתחויות והשינויים שחלו בתוכניות הלימודים ובמטרותיהן
והשלכותיהם על ספרי הלימוד. כן נבדק היחס המספרי והקשר התוכנית בין הנושאים שנלמדו
בהיסטוריה כללית ובין אלה שנלמדו בתולדות ישראל.

הבדיקה כללה גם ניתוח של הטקסט הלימודי: אילו נושאים הורחבו והודגשו – כמו מרכזיותה
ותרומתה של אירופה, אילו נושאים הוצגו בצורה שטחית וסטריאוטיפית כגון תולדות היפנים
והסינים ואילו נושאים הודחקו או הועלמו כגון רצח העם הארמני. הניתוח מלווה בדברי
הסבר ליחס השונה לנושאים השונים. מלבד אלה נדון הקשר בין התכניות והספרים לבין
עיצוב הזיכרון הקולקטיבי של תלמידי ישראל. הממצאים מאוששים באסמכתאות, במובאות
ובתימוכין מספרות העיון והמחקר בארץ ובעולם.

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.