אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

מקומות חניה


תמרור חניה

תו חניה: זכות חניה לתושב

המציאות שבה הביקוש למקומות חניה במרחב הציבורי עולה על ההיצע הניבה מנגנונים ציבוריים שונים המעניקים לתושבים מקומיים עדיפות לשימוש במקומות חניה על פני זרים באמצעות תווי חניה. על תו החניה וזכותו של תושב עיר לחנות סמוך לביתו. הפופולאריות הרבה לה זכה הרכב הפרטי גרמה בערים רבות בעולם לעודף ביקוש למקומות חניה במרחב הציבורי לעומת ההיצע הקיים. מצב זה הניב הסדרים מקומיים שונים להקצאת מקומות החניה המוגבלים, שחלקם מבחינים בין תושבי המקום לבין זרים ואורחים.

חנה וסע - טלאי בחליפת תחבורה

תחבורה נוחה ויעילה שואפת להוביל את הנוסעים מהמקור ליעד באופן רצוף ללא מעברים. פתרונות מסוג "חנה וסע" הם תפרים וטלאים במערכת התחבורה.

השכרת מקומות חניה בישראל – מגמות ומחשבות

מה הן המגמות בשוק השכרת מקומות חניה בישראל, ועל מה הן עשויות להעיד? ניתוח נתונים מלוחות מודעות להשכרת מקומות חניה בישראל.

זעם חניה

מחסור במקומות חניה הופך לבעיה ראשונה במעלה בערים שונות בעולם. אזורים רבים תוכננו בעבר על סמך הנחה שמקום חניה אחד ישמש מספר דירות, אך בימינו פעמים רבות מספר חניות משמשות דיירי דירה אחת. מרחב החניה הופך למצרך חסר במקומות מאוכלסים, והמחסור אינו מוגבל לרחובות צרים והיסטוריים, אלא גם לרחובות צעירים, בני חמישים שנה ואף פחות. כשיותר מכוניות נדרשות לחלוק מרחב חניה נתון, חלק מכמות המכוניות גולש מחוץ למכסת מקומות החניה המוקצים ומתפתחים תנאים לכעס ולתרעומת.אנגליה נמנית עם המדינות המפותחות באירופה.

הנצפים ביותר

.