אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

מסתננים


מדיניות מסתננים בישראל

מדיניות מסתננים בישראל

ברוב שופטי "הגוש האקטיביסטי" במותב השופטים פסק בג"ץ באופן חסר תקדים לבטל תיקון חקיקה בחוק המסתננים בפעם השניה לאחר שתוקן. זה גורם להתנגשות ערכים בינו לבין הרשויות המחוקקת והמבצעת שבבסיסה ערכים מתנגשים: "זכויות אדם אוניברסליות" מול שמירת עקרונות ממלכתיים, לאומיים, דמוגרפיים שכוללים: "הפרדת הרשויות השופטת, המחוקקת והמבצעת", "שמירת החוסן, הלכידות והבטחון הלאומי של מדינת ישראל" ויכולות ישראל להיות "דמוקרטיה מתגוננת".

דרום תל אביב

אריתראים: לא יחזרו לארצם עד שתהיה שם דמוקרטיה

מן העתונות: מפגינים אריתראים הכריזו ש"לא יחזרו לארצם עד שתהיה שם דמוקרטיה". על דמוקרטיה יש להילחם – היא אינה יורדת מהשמים. האריתראים שהפגינו מול שגרירותם ברמת גן הכריזו ש"הם לא יחזרו לארצם עד שתהיה שם דמוקרטיה". כדי להגיע למשטר דמוקרטי צריך להילחם בגורמים המונעים דמוקרטיה. מדינות אירופה הגיעו למשטר דמוקרטי כתוצאה ממאבק מתמשך של שנים ארוכות בשליטים מונרכיים.

גבול ישראל-מצרים, נתיב ההסתננות של המסתננים/הפליטים

בעיית הפליטים

ההפגנה כנגד המסתננים\פליטים שהתרחשה בדרום ת"א (23.5.12) חצתה קווים אדומים והציפה לפני השטח ולסדר היום התקשורתי את נושא הפליטים. מדובר כאן בכרוניקה ידועה מראש שכן יודעי דבר לא הופתעו כהוא זה מההתרחשויות. יתרה מכך ניתן לומר שרק חוסר בקביעת מדיניות ואכיפתה מצד ממשלת ישראל, והטמנה מתמשכת של הראש בחול הביא את חבית הנפץ לידי התפוצצות. הגיע זמן לפתח שיח אמיתי ומעמיק בנושא - וחשוב מכך – לקבל החלטות ולפעול על פי הן!

הנצפים ביותר

.