אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

טבריה


פומפיי בירושלים

הכיבוש הרומי בישראל: מדיניות הקולוניזציה וההלניזציה חלק ג

העויינות בין הנוכרים ההלניסטים ליהודים לא הייתה רק על רקע הבדלים תרבותיים- דתיים. בין שתי הקבוצות התנהל מאבק על הבעלות הקרקע, על הארץ. ראשיתו של המאבק בתקופה ההלניסטית בעקבות מדיניות הקולוניזיה ההלניסטית של השליטים ההלניסטים, שהפכה את הנוכרים לכוח פוליטי- חברתי- כלכלי. בעקבות הכיבוש הרומי ב- 63 לפנה"ס, המתיחות בין היהודים ל"ישות ההלניסטית" שחזרה והתגבשה, גברה. בקרב הנוכרים גברה שאיפת הנקם.

היוזמה להקמת שכונה יהודית חדשה מסביב לקבר הרמבם בטבריה

טבריה הידועה במסורת היהודית כאחת "מארבע ארצות הקודש" (ירושלים, חברון, צפת, טבריה) השתרעה בשלהי המאה התשע-עשרה על-פני מרחב מצומצם לאורך שפת הכנרת. באותן שנים צמחה אוכלוסיית העיר-העתיקה, והפכה את תנאי המחייה במקום לקשים מנשוא: צפיפות הדיור גדלה, דמי השכירות האמירו, באויר שררה תחושת מחנק והזוהמה פשטה בסמטאות. כל אלו גרמו להתפרצותן של מחלות מהן מתו רבים מתושבי העיר

אחד משלושת הדברים שבהם התברכה טבריה. דוקטור דייוויד טוראנס

דוקטור טראנס

בסוף המאה ה-‏19 ובראשית המאה ה-‏20 פעל בטבריה הרופא הסקוטי דייוויד טוראנס. שמו נישא אז למרחקים. הנושאים אותו בפיהם חצו את ההרים, ירדו אל העמקים, סבבו בכפרים והילכו בערים

הנצפים ביותר

.