אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

ביקורת חברתית


בספרו "על החירות" התווה ההוגה הליברלי בן המאה ה-19 ג'ון סטיוארט מיל את מאפייניו וגבולותיו של הכוח הממשלתי המוצדק לתפיסתו

העיקרון החסר בישראל

לאחרונה מתנהלים ב"הארץ" ויכוחים על עקרונות תרבותה הפוליטית של ישראל. ביום שישי האחרון (23.12.16) הגיב קרלו שטרנגר על מאמרו של מני מאוטנר (9.12.16) המצדד בליברליזם רפובליקאי (קהילתי) בשל הצורך האנושי למשמעויות שמספקת המדינה כקהילה לחבריה.

תעשיית ההחזרה בתשובה: מניפולציה על צעירים תמימים

במדינת ישראל צומחת תעשייה מקיפה של החזרה בתשובה. ארגונים דתיים שונים פועלים בקרב הנוער החילוני כדי להחזירו בתשובה.יש לשים קץ לתופעה הבלתי- מוסרית כלפי הצעירים וכלפי משפחותיהם, ולהציל את המדינה מקריסה בשל היווצרות גוש פרזיטי שאינו תורם דבר למדינה

הנצפים ביותר

.