אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

יאיר לפיד


מירוץ הלפיד

מי עוד לא כתב על יאיר לפיד? אם אני שואל את עצמי בכנות, אני מגיע למסקנה שאני הוא האחרון שלא כתב. מיד אני חושב שלא יכול להיות מצב שכזה. הרי זה הארוע החשוב ביותר, המכונן ביותר, שקרה בתקופה האחרונה בישראל. עובר יום ועוד יום ומתוך איזה התנגדות לא רציונלית אני דוחה את הכתיבה, מה, אני אחד מהעדר? וכך עובר יום ועוד יום עד שהושבתי את עצמי בכח ופקדתי על עצמי: "כתוב" !

הנצפים ביותר

.