אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

שנאה


זכר עמלק וטעם החזיר: האנטומיה של השנאה המטפיזית

שתי דוגמאות של שנאה מטפיזית מתחום היהדות – המצווה למחיית עמלק והתיעוב כלפי החזיר – נידונות במאמר זה מנקודת ראות פסיכואנליטית, תוך ביקורת גישות אחרות שניסו להתמודד עם הנושא.

הנצפים ביותר

.