אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

הוצאת


קפקא – לקראת ספרות מינורית

דלז וגואטרי חברו זה לזה לכתיבה משותפת באקט אנטי-לוגוצנטרי מובהק: ניסיון לבטל ולמחוק את קולו של הדובר, את העִקְבָה שלו בטקסט. הם ביקשו לנקות מהטקסט את נוכחותו של הדובר. בהמשך אנסה להראות כי העקבה גלויה. דלז וגואטרי ביצעו בספר זה דה-טריטוריאליזציה לקריאות המסורתיות של קפקא והפרשנויות השולטות בממסד האקדמי - אלה הפסיכואנליטיות

הנצפים ביותר

.