אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

שפינוזה ברוך


ברוך  שְׂפִּינוֹזָה (24 בנובמבר 1632 – 21 בפברואר 1677)

שפינוזה: טבעה של הנבואה

במאמר זה, בחרתי להתבסס על מקור שנראה לי כאחד החשובים והרלוונטיים ביותר לנושא שעל הפרק – הפילוסוף היהודי ברוך שפינוזה. לפיכך, כפי שאתם יכולים לצפות מראש, אתרכז סביב המסה התיאולוגית – פוליטית שלו, הפרקים הראשונים שלה שמוקדשים לנבואה.

שפינוזה והוכחת קיומו של אלוהים

בהנחה 11, פרק 1 בספר אתיקה, טוען הפילוסוף ברוך שפינוזה שאלוהים או סובסטנציה שמכילה אינסוף תארים, כשכל אחד מהם מבטא מהות אינסופית, קיים כהכרח:

מי מפחד מאפלטון ואריסטו, שפינוזה והגל? לא תלמידי תיכון בצרפת!

מי מפחד מאפלטון ואריסטו, שפינוזה והגל? לא תלמידי תיכון בצרפת!

תלמידי תיכון בצרפת מתחבטים בשאלות פילוסופיות בסגנון האם כוח יכול להתקיים ללא אלימות או האם אדם יכול להיות צודק למרות העובדות. חלקם אף מוצאים את עצמם כותבים ביקורת לטקסטים פילוסופים נוסח Tractatus Theologico-Politicus של שפינוזה. התלמידים נדרשים להכיר לעומק הוגים שכל תלמיד תיכון במקום אחר מעולם לא שמע את שמם – וויליאם אוקהם, עמנואל קאנט, הגל, מרטין היידגר, סארטר – על מנת להיות זכאים ל- Baccalaurea, תעודת הבגרות הצרפתית.

שפינוזה הגל - מיסטיקה רציונלית חלק ב

בחלק זה, כאמור, נרצה לבחון כיצד קורא הגל את שפינוזה, וזאת באמצעות ביקורתו על שפינוזה. הנחת העבודה העומדת בבסיס מאמר זה היא כי הביקורת של הגל על שפינוזה מצביעה על כך שהגל קורא את שפינוזה כ’מיסטיקן-רציונאלי’. כלומר, הטענה היא שאם לא היה הגל קורא את שפינוזה כ’מיסטיקן-רציונאלי’, לא היה מבקר אותו בדרך בה ביקר. אם נפרק טענה זו למרכיביה, אזי ניתן לומר כי הביקורת של הגל מעידה על כך שהגל קיבל את שפינוזה כמי שמחויב למתודה רציונאלית. כמו כן, הוא ראה מתודה זו כמובילה למצב המיסטי, שהוא, כמתואר במאמר זה, מצב אחדות מוחלט של חוסר הבחנות.

הגל - שפינוזה: מיסטיקה ראציונלית חלק א

לפי דעתי, אחד היריבים משפיעים ביותר על שיטתו של הגל הוא שפינוזה. הגל הוא, בהשאלה כמובן, המתאגרף שאת שיטתו אבחן במאמר זה. לפי דעתי, אחד היריבים משפיעים ביותר על שיטתו של הגל הוא שפינוזה. בעקבות משל המתאגרף ניתן להניח כי כיריב בעל משמעות מהווה שפינוזה גם עמוד תווך בתוך שיטתו של הגל עצמו[1].

הנצפים ביותר

.