אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

איגודים


בדיקת מהותם של עובדים שמעולם לא היו מאורגנים באיגוד מקצועי בישראל

לאחרונה נתפרסם מאמר ייחודי הבודק את מהותם של עובדים בארה"ב שמעולם לא התארגנו. עובדים אלה קרויים באנגלית never-unionized. אלה הם אינדיבידואלים שמעולם לא עבדו בג'וב מאורגן ושמעולם לא יוצגו על-ידי ועד עובדים או איגוד מקצועי. על-פי ממצאי המחקר נובע כי עובדים שנדגמו במחקר ארוך-טווח , לאורך הסטוריית התעסוקה שלהם- מגיל 15 עד גיל 40 או 41- שליש מהם מעולם לא היו חברים באיגוד מקצועי.

על מצבם של האיגודים המקצועיים בעולם

על מצבם של האיגודים המקצועיים בעולם

איגודים מקצועיים הינם בבחינת ארגונים ייחודיים , שתפקידיהם נתפשים באופן שונה במערכות מדינתיות שונות; באופן מסורתי, תפקידיהם של איגודים מקצועיים הוא להגן על העובדים ושכרם הריאלי ; להשיג תנאי עבודה טובים והוגנים יותר עבורם ולהיאבק בניצול עובדים ושרירות-לב של המעסיקים, בתנאי העבודה.

האיגודים העסקיים של העצמאים

האיגודים העסקיים של העצמאים

הממונה על ההגבלים העסקיים, במשרד הכלכלה, פועל בצדק להגברת התחרותיות ולצמצום הריכוזיות של הטייקונים והקונגלומרטים הענקיים במשק הישראלי. במקביל הוא מחיל דרישות לא פרופורציונאליות על "איגודים עסקיים" של "העוסקים"-העצמאים והעסקים הקטנים המואגדים בלה"ב, שהוא ארגון הגג של "האיגודים העסקיים". הממונה על ההגבלים העסקיים פוגע לכאורה ב"חופש העיסוק" עקב פגיעה בעקרון חופש "ההתאגדות המקצועית" של "העוסקים". זה פוגע לכאורה בפרק הזכויות החברתיות בהכרזת זכויות האדם של האו"ם מ-1948, שעליה חתומה גם מדינת ישראל.

הנצפים ביותר

.