אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

אלוהים


תפיסת האלוהים של מריון : תיאולוגיה ואמונה

תיאולוגיה הייתה תמיד בראש מעייניה של הפילוסופיה. מיום היוולדה, ניסו העוסקים בה לנתח, להבין ולהגדיר אמונה מהי ואת מהות אלוהים. מאמר זה ינסה לבחון באיזה אופן מתגלם מושג האלוהות בעבודתו של ז'אן לוק מריון.

שפינוזה והוכחת קיומו של אלוהים

בהנחה 11, פרק 1 בספר אתיקה, טוען הפילוסוף ברוך שפינוזה שאלוהים או סובסטנציה שמכילה אינסוף תארים, כשכל אחד מהם מבטא מהות אינסופית, קיים כהכרח:

ריצ'רד דוקינס "יש אלוהים? האשליה הגדולה של הדת" מאנגלית – עדי מרקוזה-הס ידיעות אחרונות, 2008, 571 עמ'

יש אלוהים? - מעלליהן של דתות

קשה להצביע על רעיון חדש שספרו של דוקינס הביא לעולם, אך ללא ספק, פרסומו בעת הזאת, כאשר הפנטיות הדתית הולכת ומקצינה, הולכת ומתפשטת, והעולם הנאור, התרבותי, החילוני, הולך ונסוג, מתנצל על זכותו להתקיים – בעת כזאת ספר כמו זה של דוקינס הוא ממש בחינת "מאסט". ועוד זכות אחת גדולה לספר הזה: הוא מפריך את הטענה הרווחת שהדת ביסודה היא חיובית ומוסרית, ורק פנטים מן השוליים מעוותים ומסרסים אותה ומוציאים לה שם רע.

אל שאינו מגיב?

אל שאינו מגיב?

האמונה היא עניין חופשי ובלתי מוגבל מעצם היותה תוצר פנימי באדם, אשר איש לא יוכל לדעת את תוכנה וכיוונה אם בעל האמונה לא יהיה מעוניין לחשוף אותה בפניו. לעומת זאת, המציאות נתונה פחות בהרבה מהאמונה לפירושים ולהשערות.

שנקרה חלק א

"בפילוסופיה אין להבין שום דבר ממשי על-ידי הכללות גרידא. צריך להיכנס לגוף השיטה, לראות את ההכללה בתוך מערכת הפרטים השיטתיים המקיימים אותה, ואת הפרטים בתוך ההקשר המתפתח של הכוליות."[1] (ירמיהו יובל על הגל)

הנצפים ביותר

.