אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

יהדות פולין


ציור של יאן מטייקו. פולין מקבלת את הנצרות.

פולין ישראל: כלים שלובים

חוטים שזורים, בהתייחס להיסטוריה הלאומית היהודית-ישראלית מחד גיסא ולהיסטוריה הלאומית הפולנית מאידך גיסא. יחסי והשפעות הגומלין המודעים ושאינם מודעים - הולכים וגוברים במאות ה- 20-21 ומגיעים לדרמת השיא בימינו.

שער המחנה אושוויץ בירקנאו

פולין וישראל

יחסי ישראל-פולין הם יחסים "מורכבים" בשל משקעי השואה. למרות זאת יש עובדות שרצוי שיהיו במודעות הישראלית בשל היות פולין ידידותית מאוד לישראל ובגלל מורשת ואינטרסים משותפים. מאז הקמת הרפובליקה הפולנית השלישית ב-1989 בסיום המשטר הסובייטי ששרר בה מאז מלחמת העולם השניה – התחילו הישראלים להגיע אליה בהמוניהם לביקורים בעיקר במשלחות. ביקורים אלה כוללים: נוער, צבא ואזרחים – מתקיימים בעיקר במסלולי מכונת ההשמדה הנאצית בפולין.

מחנה השמדה בפולין צילום: להבת חקק

מכתב לבתי בצאתה למחנות ההשמדה: תרמילים של זיכרון ואפר

במוצאי יום כיפור תשס"ז יצאה משלחת של מאתיים תלמידי כיתה י"ב של תיכון הראל במבשרת ציון למחנות ההשמדה בפולין. בראש המשלחת עמד מנהל בית הספר אלי מלמד – וכן סגנית המנהל רינה אבן טוב. ההורים נתבקשו למסור מכתבים לילדיהם – והמחנכים מסרו את המכתבים לנערים ולנערות בהגיעם למחנות ההשמדה. אלה הדברים שכתבתי באותם ימים לבתי להֶבת חקק יחד בצאתה עם משלחת בית הספר "תיכון הראל – מבשרת ציון" למסע אל לב הזיכרון, למסע לפולין, לביקור במחנות ההשמדה מיידאנק ואושוויץ – ואלה התצלומים שהביאה ממחוזות האימה.

מסע הקסם אל עולם שהיה ואיננו – בית העלמין היהודי בוורשה- חלק שלישי – שואה

זהו חלקו השלישי והאחרון של מאמרנו על בית העלמין היהודי בוורשה. בית עלמין ענק זה , שבו למעלה מ200,000 מצבות , משקף באבני המצבה האילמות את סיפורם הנורא של יהודי ורשה. בחלקים הראשון והשני של המאמר סקרנו, דרך עיני המצבות, את חייה של יהדות פולין. פגשנו את הרבנים ותלמידי החכמים, את הנשים הצדקניות, את המשכילים ולוחמי החרות, את הציונים והמתבוללים, את הפועלים והלוחמים הסוציאליסטיים, את העומדים על משמר זכויות היהודים ואת הלוחמים למען עולם חדש וטוב יותר עבור כל בני האדם.

פה לן יה - מסע אל עולם שהיה ואיננו.

חלק ראשון - מסורת מסורת מסורת

 

"דממת ליל קיץ. בקצה השמיים מאפילים צללי היער הקרוב והמהולל. על עציו חקקו אבותינו הנודדים את שמות המסכתות שסיימו בדרך ... קרוב ליער חנו פעם בערב , וראש הגולה אמר : פה-לין ושם הארץ עד היום הזה פולין אלא שאומות העולם אינם כותבים כשורה... וכן יוצאת מן היער דרך קצרה לירושלים ואחד מל"ו צדיקים היתה לו פעם עז שהיתה יודעת את הדרך ותהי רצה מדי יום ביומו לרעות על ידי הר הבית ושבה בערב ושלושה קבים חלב בדדיה..."

יחידי סגולה - הצלת ילדים יהודיים בידי פולנים בתקופת השואה - חלק ב

יחידי סגולה - הצלת ילדים יהודיים בידי פולנים בתקופת השואה המשך המאמר

הנצפים ביותר

.