אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

בוז'י הרצוג


הרצוג: הלילה בו נולד מנהיג

הרצוג: הלילה בו נולד מנהיג

הרצוג פרש במקביל ראיית עולם שלמה עם חזון, ארוגה ביד אמן. הוא גם השתמש בהזדמנות הזאת לקבוע אחת ולתמיד כי מעולם לא יצטרף לממשלה הזאת בראשות נתניהו, וכי מעולם לא התכוון לבגוד בבוחריו

כתר מלכות

דרעי מכתיר את בוזי

דרכו של בוז'י בזירה הפוליטית הוכיחה כי הוא עורך דין מזהיר, היודע לחשק שפתיו ולשתוק כשצריך. כשנחקר בזמנו ביחס לעמותת ברק שידיו גם בחשו בקדרתה, התבונן משועשע בחוקריו שלא הצליחו למלט מפיו מלה אחת. אני משער שהם לא ידעו כי שמו האמתי הוא יצחק. אכן עשה מהם צחוק מאותם גאוני המשטרה. הם חשבו שילד יושב לפניהם ובודאי שלא העלו בדעתם כי יום אחד בניהם יחיו כאזרחים במדינה בה יהיה ראש ממשלה הברנש המוכשר הזה. דרכו של בוז'י בזירה הפוליטית הוכיחה כי הוא עורך דין מזהיר, היודע לחשק שפתיו ולשתוק כשצריך. כשנחקר בזמנו ביחס לעמותת ברק שידיו גם בחשו בקדרתה, התבונן משועשע בחוקריו שלא הצליחו למלט מפיו מלה אחת.

הנצפים ביותר

.