אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

רב תרבותיות


זהויות ישראליות

מדינת ישראל הינה מארג של זהויות החיות יחדיו על אותו מרחב גיאו-פוליטי מזרח- תיכוני. במאמר דעה זה, שלו ארבעה חלקים, אני מבקש לנסות ולהתחקות אחר יחסי הגומלין בין אותן זהויות ובין ייצוגן בחברה הישראלית. אני בודק כיצד נוצר דיכוי וכיצד ניתן להשתחרר מעולו, הן במובן הכללי והן במובן המעשי.

אקס מן - X-מן 3: רב-תרבותיות גלויה אך גם שנאת נשים סמויה

הסרט השלישי בסדרת סרטי אקס מן,x-מן 3, הוא סרט עם כמה אמירות, חלקן, ברובד הסמוי, מאוד מכעיסות ומסוכנות, וחלקן, ברובד הגלוי, מאוד ליברליות וחיוביות.

הנצפים ביותר

.