אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

ספר משלי


קריאה חוייתית בפסוקי התנך – חלק ד

לכאורה משמעות הפסוק היא, שקניית החכמה והשימוש בבינה, תוצאותיהן לקיחת מוסר השכל, צדק, משפט, ומישרים. קודם הופיעה המילה מוסר לעצמה. עתה היא מופיעה ביחד עם המילה "השכל". לכאורה נוצרת כאן משמעות חדשה. אין זה מוסר לבד, אלא "מוסר השכל". המשמעות הפשוטה לכאורה כוונתה למוסר הנובע מהתבוננות שכלית, ולא מידיעה של אופני הייסורים. זאת אומרת: על ידי התבוננות בחכמה ובבינה האדם מגיע למצב בו הוא מייסר את עצמו באופן שכלי, ואינו צריך להגיע לידיעת העונשים הניתנים על העבירה על המשפט.

על הפיתוי והפתי

ספר משלי הוא אחד מספרי החוכמה של התנ"ך. מופיעים בו כמה סוגים של בני אדם, כמה טיפוסים. למשל הצדיק. הרשע. המלך. החכם והנבון. איש התבונה. כסיל. בער. חכם לב. חסר הלב. עיקש לב. הערום, הלץ האוויל (משלי כ"ז). והפתי.

הנצפים ביותר

.