אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

פנטומימה


שייקה אופיר: הפנומן מירושלים

שייקה אופיר: הפנומן מירושלים

ברשימה זו אתמקד בשייקה בלבד שנעשיתי קרוב אליו במשך שנים אחדות. חשוב להדגיש כי שייקה הוא פנומן תיאטרלי שלא היה כמותו בתולדות התיאטרון בארץ ישראל. פגישתי הראשונה אתו נגרמה בעטיו של אירוע חברתי דרמטי שזיעזע את הארץ במשך זמן רב והוכר בשם "מרד הימאים, " או "שביתת הימאים". שייקה אופיר נולד כבן לדור שביעי בירושלים וניתן לאתר את הסתעפות צאצאי המשפחה המתייחסת לרש"י. מילדותו ניכר בו כי התברך בכישרונות נעלים שלעתים התערבבו זה בזה מבלי דרך להפריד ביניהם. תפיסתו את הפנטומימה היתה מהירה כקרן לייזר משספת פלדה.

הנצפים ביותר