אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

היינה היינריך


היינה היינריך 1797-1856

קוים אחדים לתרגומי היינה בשפה העברית

קדמונינו לא משכו ידם ממעשי תרגום, מהשפות ששלטו בסביבתם ועימן הם באו במגע. נדמה, כבר הם ידעו את שיוהן וולפגנג גיתה אמר לאיש שהתהדר בפניו כי אין דברי שירתו מושפעים מאיש, כי הרי הוא גם איננו קורא בדברי משוררים זולתו. אין, ולא היה דור משוררים שלא בנו על קודמיהם, ולא היה דור בספרות עברית שלא קרא את שמשוררים אחרים, עברים או בני עם לועז כתבו.

הנצפים ביותר

.