אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

אנתרופולוגיה


זכרונות האנתרופולוג דיסקין מארץ הלארשים

תעמולה רבה, אפפה את הקהילה האנתרופולוגית האמריקאית: מדוע לא פרסם עד כה האנתרופולוג הנודע פרופ' דיסקין את מחקריו בארץ הלארשי, והרי שהה בארץ זו לפני שנים רבות וכמקובל, לאחר שהייה בארץ היעד, נוהג היה הפרופ' המכובד לפרסם את מחקרו ואף לזמן את כל הקהילה המדעית המכובדת להרצאה מפורטת שבסיומה התכבדו הקולגות המכובדים להציג את הערותיהם והשגותיהם.

ילדת אמיש מתפללת

אמיש: מחקר אנתרופולוגי על הקהילה - הקרבה

האמיש היא קבוצה דתית פרוטסטנטית אנטי-מודרניסטית שנוסדה בשנת 1690 ידי יעקב אמאן, מטיף מנוניטי אנבפטיסטי שביקר את התנועה המנוניטית על כישלונה לעמוד בסטנדרטים מסורתיים. כיום, בני האמיש חיים באזורים כפריים, מסרבים להשתמש בחשמל וכלים מודרניים אחרים ונוהגים להתלבש בפשטות ובצניעות. הם הקבוצה הבולטת ביותר מקרב "הפורשים" הדתיים בארצות הברית - אלה שמשתדלים לבודד את עצמם באופן מלא מהחברה האמריקנית ומערכיה. האמיש, ה"דוסים האמתיים" כפי שנריה בן שחר מכנה אותם. האמישים הם קהילה המהווה מושא להערצה על גבול הקנאה.

הנצפים ביותר

.