אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

זנות בישראל


זנות: מיסוד עכשיו!

זנות: מיסוד עכשיו!

חלק גדול מהעובדה שהזנות נקשרת כיום בעיקר בהברחות, אונס, הכאה וכליאה מקורו בכך שמדובר בענף לא מוסדר. ובכן, הגיעה השעה להסדירו. גבר בוגר ושפוי בנפשו רוצה לקיים מגע מיני עם אישה. הוא פוגש אישה המוכנה לקיים עימו מגע מיני תמורת תשלום. הוא משלם לה את הסכום שנקבה והשניים מקיימים את המגע המבוקש. עיסקה מסחרית רגילה?
הזרם המרכזי בפמיניזם הישראלי כיום רואה את הזנות כעיסוק בלתי-לגיטימי. לפי זרם זה, המקור לזנות אינו הצורך של גברים בקיום מגע מיני ובנכונות של נשים לספק את השירות הזה תמורת תשלום.

צרכן המין הקטן

בתוך סערת ההתנתקות, מצאה הכנסת שלנו בכל זאת זמן לדיון מיוחד באלימות הגואה בחברה הישראלית לפני כחודש. אבל אין זה מקרי, הרי יש קשר בין השניים – האלימות המדינית והאלימות הפנימית האופפות אותנו. ובתוך הרפש, עלה גם בדיון זה בכנסת, אות הקלון אותו נושאת החברה הישראלית מזה מספר שנים – היות ישראל מדורגת ברשימת המדינות שבהןקיימת פעילות ערה של סחר בנשים.

הנצפים ביותר

.