אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

פילוסופיה דתית


היחס הדתי לפי לוינס

היחס הדתי לפי לוינס

לוינס מעוניין להציג יחס דתי מיוחד אשר איננו יחס הכרתי-תודעתי, אלא כרוך בפתיחות מיוחדת. משנתו של לוינס, מועמדת רובה ככולה על האפשרות להיות ביחס עם אחר שהוא אחר לחלוטין. דהיינו, הרעיון העובר כחוט השני בכתביו הוא הנסיון לעמוד על יחס מטאפיזי עם אחר טרנסצנדנטי, המממש את היחס הדתי כלפי האל. אם כך, גם ההיפעלויות הנגזרות מיחס זה, כמו "התשוקה" למשל, שונות לחלוטין מהאופן בו אנו רגילים לתפסן. לפיכך, ניתן לומר כי תורתו אינה אלא פרוייקט מטאפיזי הקורם עור וגידים אגב מתקפה בחזיתות שונותדוגמת הפילוסופיה, המטאפיזיקה,הפנומנולוגיה, הדת והאתיקה, אשר תרמו להבנה השגויה של היחס הדתי.

אוגוסטינוס ומוניקה

אוגוסטינוס האבסטרקטי חלק ג

בחלק זה יידון מעמדם של טיעוניו הפילוסופיים הלוגיים,(כמו גם התיאולוגיים, האפיסטמולוגיים והמטאפיזיים)- של אוגוסטינוס אודות שאלות כגון; הטוב והרע, הבריאה, נצחיות האל ויחסו לזמן, על מהות השילוש הקדוש וכיוצא באלה- בראי ההבחנה הקירקגוריאנית בין מחשבה אבסטרקטית לקונקרטית. שאלת הדיון היא, האם השימוש המרכזי בתבונה לאורך כל מהלך ההתפתחות האמונית של אוגוסטינוס נופל בשטח השיפוט של ההגות האבסטרקטית, או שמא מצוי הוא בשטחה הריבוני של הממלכה הקונקרטית

אוגסטינוס הקדוש מאת פיליפ דה שמפיין 1650

וידויים / אוגוסטינוס: היבטים קירקגוריאניים בהגותו האמונית חלק ב

בחלק זה מבקש אוגוסטינוס לעמוד על מופעו החשוב מכל של המתח בין הנצחי לזמני באמונה הנוצרית הלא הוא נס גלגולו של האל בבשר ובהיסטוריה האנושית. האם היה הוא אדם של ממש, או שמא אלוהות עטויה בבשר? מה הייתה תכלית הופעתו; כפרה על החטא למען המין האנושי? או שמא רק לשמש מופת מוסרי-אמוני,(אך יחד עם זאת אנושי) ,המורה לבני האדם כיצד לנהוג זה עם זה עד שובו ביום הדין? להיות מושא אינטנציונלי לישועה בעתיד, או שמא לשמש מתווך עשוי אלוהות ואדם?

אוגוסטינוס מול תומס אקווינס

אוגוסטינוס מול תומס אקווינס

השוואה בין תומס אקווינס וסנט אוגוסטינוס בנושא המדינה וההנהגה. זיהוי וניתוח תפיסת האדם על ידי תומס אקווינס והקדוש אוגוסטינוס מהיפו, שני הוגי דעות נוצריים שחיו בימי הביניים, ומכאן להשוות את סוגי המנהיגות והמדינה שהם מציעים על ידי קריאת שני המקורות החשובים שהם כתבו בנושא: 'עיר האלוהים' של אוגוסטינוס ו" על המלוכה" – ON KINGSHIP של תומס אקווינס. שני הוגי דעות אלו שחיו בהפרשים של יותר מ- 850 שנה נתנו תיאור משלהם לשאלה הפוליטית חשובה ביותר מהו אופי האדם

וידויים / אוגוסטינוס: היבטים קירקגוריאניים בהגותו האמונית

וידויים / אוגוסטינוס: היבטים קירקגוריאניים בהגותו האמונית חלק א

כיצד אוגוסטינוס, כדמות היסטורית הנטועה עמוק ביסודות הנצרות, ממחיש בעוצמה רטורית שאין למעלה ממנה את התשוקה והייסורים,("האהבה והאימה" "כבוד, יראה, גיל, להט חיל ורעדה"), הכרוכים בניסיון לשלב בין השכלתנות ומבט מתוך הנצח לבין הקיום הפרטי, הארעי והייחודי של ההוגה בהם. חיבור זה מציע להתבונן ביסוד האנושי של מי ש"הפך לאלוהי", ולהראות כי גם לאחר האוטו-טראנספורמאציה, השינוי לעולם אינו סטטי ומושלם. וידוייו של אוגוסטינוס מלמדים על רופפות הרוח האנושית כאשר היא מחליטה החלטות השייכות לתחום הנצח.

גנוסטיקה והאנטישמיות הנוצרית

נושא המאמר הוא זרם אחר מאותם זמנים, מוחצן הרבה פחות, אך השפעתו על התיאולוגיה והשקפת העולם הנוצרית הייתה עצומה ומאינטראקציה איתה נולדה הנצרות שאנו מכירים היום. זרם זה נקרא גנוסטיקה.

מדריך הטרמפיסט בעולם הבא: מפגש בין דנטה לבין עמנואל הרומי חלק ב´

לחלק הראשון של המאמר כאן

על השוני

במהלך ימי הביניים אנו עדים להרחבת תחומה והשתלטותה של הכנסייה על חיי הפרט המאמין. השתלטות זו באה לידי ביטוי מובהק בתפיסת מקומה של הכנסייה בכל הקשור לחיי העולם הבא. כאשר כתב דנטה את הקומדיה, הריהו נגע במישרין במעמד של הכנסייה בעולמות החיים והמתים. לכך יש מספר שלבים:

pope

pope innocent iii - כינוס לוטראן 1215

דנטה אליגיירי מאת בוטיצ'ילי

מדריך הטרמפיסט בעולם הבא: מפגש בין דנטה לבין עמנואל הרומי חלק א

במאמר זה אציג את המפגש התרבותי בין דנטה אלגיירי לבין עמנואל הרומי. שניהם משוררים מהפכנים אשר התבלטו בכתיבתם הדתית והחילונית. המאמר יתמקד בשאלת הזהות והשוני של שירי המסעות אל העולמות הבאים- הקומדיה האלוהית והמחברת על התופת והעדן. תוך כדי כך, נכנס אל עולם מרתק בדימוייו וננסה לפענח את סמליו.

ז'אן קלווין

קלווין: מוסדות הדת הנוצרית

ז'אן קלווין (1509 - 1564), האיש שאביו הנוטריון רצה שיגדל להיות משפטן ואילו הגורל הועיד לו את תפקיד אחד המתקנים הגדולים של הנצרות. זרמים חשובים הושפעו והתפתחו מתוך הקלוויניזם: הפוריטנים שהיוו השפעה גדולה על אנגליה והמושבות בארצות הברית, ההוגונטים בצרפת, הכנסייה הסקוטית והפרסביטריינים. המאמר יעסוק בתיאולוגיה של קלווין כפי שמשתקפת בספרו הגדול - "מוסדות הדת הנוצרית". תורתו של קלווין השפיעה רבות מעבר למקום ולתקופה ויש הרואים בה את ניצני הקפיטליזם המערבי.

אוגוסטינוס מול תומס אקווינס

השוואה בין תומס אקווינס וסנט אוגוסטינוס בנושא המדינה וההנהגה

מבוא ורקע היסטורי

הנצפים ביותר

.