אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

מיסטיקה יהודית


משמעותו המיסטית של הריבוי הזוגי במקרא

משמעותו המיסטית של הריבוי הזוגי במקרא

סיפור המלחמה נגד נחש העמוני, כמו כל העימותים בתנ"ך, וריאציות שונות של אותו לייטמוטיב, חוזר וממחיש את הניגוד הקמאי בין כוחות התוהו וכוחות הבריאה. שבעת ימי הארכה הניתנים לתושבי יביש עד להצלתם, עד למניעת ניקור עין ימינם, מסמלים כמובן את שבוע בריאת העולם. לפי הווריאציה הנוכחית, ששת ימי המשא ומתן של זקני יביש במאמציהם למנוע את האסון מקבילים לששת ימי הבריאה. כריתת ברית עם הנחש פירושה הפרת הברית עם אלוהים. עבודת אלילים משולה לעיוורון.

אוניברסיטאות לנביאים? על מצב חקר הקבלה בישראל

כותב שורות אלו נכח בדיוניהקונגרס העולמי ה-14 למדעי היהדות בירושלים. בין ההרצאות המעניינות שהועברו במהלך האירוע (בתחומים שונים כגון ספרות, היסטוריה יהודית, ארכיאולוגיה ומיסטיקה) הייתה הרצאתה המרתקת שלבשמת אבן זוהר, שסיפרה אודות הקבוצה הזעירה בת חמישים יזמי התרבות (מורים וסופרים) שיצרו את התרבות העברית בארץ ישראל בסוף המאה ה-19 ובראשית המאה-20 על ידי כך שלימדו אותה לתלמידים בבתי הספר, אלה העבירו אותה למשפחותיהם וכך הפכה העברית לשפה המובילה בהשפעתה בישוב היהודי בארץ ישראל

הנצפים ביותר

.