אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

אשכול נבו


ניתוץ מיתוסים בסיפורת הישראלית / יוסף אורן

ניתוץ מיתוסים בסיפורת הישראלית / יוסף אורן

בהוצאת "יחד" הופיע החודש ספר הביקורת המעודכן ביותר על הסיפורת הישראלית – ספרו החדש של החוקר ומבקר הספרות יוסף אורן, ניתוץ מיתוסים בסיפורת הישראלית.

אשכול נבו / משאלה אחת ימינה

ניגשתי לספר בסקרנות, אחרי שהכרתי את כתיבתו של אשכול נבו מספרו "ארבעה בתים וגעגוע". חשבתי, אז, שזאת כתיבת בוסר עדיין, ויש מקום מוצדק לציפיות להבשלתה. כיוון שבסך הכול נהניתי במהלך קריאתו (של "ארבעה..."), ואהבתי את יכולתו לכתיבת פרוזה, לאו דווקא רומן, הסקרנות וההנאה a priori שימחו אותי בעצם החזקת הספר הזה בין ידַי.

סובלנות בספרות ובשירה, רשמים בעקבות ערב עיון

סובלנות בספרות ובשירה. רשמים בעקבות ערב עיון - תנועת סובלנות בשיתוף עם אגודת הסופרים העבריים תשס"ז

אשכול נבו / ארבעה בתים וגעגוע

הסופר אשכול נבו פרסם בשנת 2004 רומן שכותרתו ארבעה בתים וגעגוע. מקץ שנתיים, כעת אחר מלחמת לבנון השנייה מקבל הספר משמעויות נוספות. הבית הלאומי שמוצג ברומן על כל היבטיו מקבל משמעות חדשה. יהודים וערבים, חילוניים ודתיים בונים את הישראליות השסועה ואף על פי כן היא חיה יחדיו. קריאת הרומן לא נפסקת אם כך בנעילת הספר. כוחו של הספר ארבעה בתים וגעגוע הוא באפשרויות הרבות שהוא מזמן לקורא. היכולת לשלו גם לפעפע לאחר שסיים הקורא לקרוא, וכן, עדיין ממשיכים לפעפע הרעיונות שנטמנו בספר.

הנצפים ביותר

.