אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

המלחמה הקרה


סמואל הנטינגטון - התנגשות הציביליזציות

התנגשות הציביליזציות מול קץ ההיסטוריה

פרופ' סמואל הנטינגטון צפה מראש כיצד יראה העולם במאה ה- 21. הפוליטיקה העולמית עברה, עפ"י פרופ' סמואל הנטינגטון, 3 שלבים וכעת היא נכנסת לשלב ה- 4. לאחר התמוטטות בריה"מ והשיטה הקומוניסטית, הגיעו רבים במערב - למסקנה שהמשמעות היא ניצחון הציביליזציה המערבית. ועל כן כל העמים הלא- מערביים חייבים לאמצה. האוניברסליזם המערבי כולל בתוכו מספר אפיונים: משטר דמוקרטי, ממשלה מוגבלת, אינדיבידואליזם, שוק חופשי, זכויות אדם ושלטון החוק

מורשת של אפר - cia. היסטוריה של סוכנות הביון האמריקאית / טים ויינר . הוצאת רסלינג.

מורשת של אפר - CIA - חלק א

ככל שמתקדמים בקריאת הספר אי אפשר להתעלם מהשאלה העולה ממנו. מה רצה ויינר להוכיח. מה ניסה לעשות

על שתי מלחמות וחצי- עיון בהגדרתה של המלחמה הקרה

בחודשים האחרונים נדמה לא פעם כאילו השיח היום-יומי והשיח האינטלקטואלי העולמי חזרו עשור וחצי אחורנית. רמיזות ואמירות של רוסיה באשר לחידושה של המלחמה הקרה נשמעות שוב ושוב, ובהקשר האיראני משבר גרעיני עתידי נשמע שלא מן הנמנע. על הרקע הזה, כאשר המלחמה הקרה רלוונטית מתמיד ומלחמת עולם שלישית הופכת לחשש ממשי, אני מבקש לבחון גישה מעניינת ומרכזית הגורסת כי המלחמה הקרה היא מלחמת העולם השלישית.

הנצפים ביותר

.