אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

המגזר החרדי


ניתוח מגמות בקהילות החרדיות במדינת ישראל חלק ב

ניתוח מגמות בקהילות החרדיות במדינת ישראל חלק ב

מהראיונות נראה שההבדל העצום בין החרדים לחילונים מחזק את הקהילה. אויב משותף (זה מחריד לכתוב זאת אך הקהילה החרדית רואה בקהילה החילונית איום ומכאן המילה – אויב) מאחד את חברי הקהילה, הפער בין העולמות הופך את עזיבת הקהילה לדבר מפחיד ביותר, כמעט בלתי אפשרי. חבר הקהילה צריך לבחור בין שחור ללבן, אין אפור במקרה הזה, נער שחונך כל חייו להיות "חרדי גדול", ימצא את נטישת הקהילה לטובת ה"ריקנות" של העולם החילוני בלתי אפשרית. ודאי שהאלטרנטיבה הכלכלית שלו - כפי שדוחות עדכניים מראים - היא בלתי כדאית.

ניתוח מגמות בקהילות החרדיות במדינת ישראל חלק א

מוצר ציבורי בקהילות החרדיות: ניתוח מחודש של שיווי המשקל הקיים. במאמר זה אנסה להיטיב להבין דרכי התנהגותן של קהילות חרדיות במדינת ישראל מנקודת ראותו של הפרט ומנקודת ראותה של הקהילה החרדית עצמה, באמצעות עקרונות כלכליים פשוטים – היחס החלופי בין זמן לכסף, בין פנאי לעבודה וחשיבותו של המוצר הציבורי לפרט. המתודה היא איכותנית בשילוב נתונים סטטיסטיים מעטים. למאמר נבחרו, כמדגם מייצג, קהילות חרדיות בחיפה כמו גם הקהילה ה"אחמדית", הקהילה הנוצרית והקהילה ה"בהאית", וזאת על מנת להתמודד עם בעיות מתודולוגיות מהותיות בחקר הקהילה החרדית.

סיפור מוזר ומלא תימהון על האי הקטן האי היגיון - אפרים סידון

הסוגייה החרדית

מה קורה כשרוב דומם נותן למיעוט רועש להכתיב את סדר היום? באם נלמד מסיפור ה'ילדים' המתוחכם של אפרים סידון: 'סיפור מוזר ומלא תמהון על האי הקטן האי הגיון' , נגלה שהרוב הדומם יהפוך במהרה למיעוט, ודינו להעלם. במשך שנים ארוכות מדי הרוב הישראלי נותן למיעוט המתנהג באופן פרזיטי למצוץ את דמו ולהוביל מדיניות מגזרית שמזיקה למרבית הציבור. נושאים שונים עלו לכותרות לאחרונה, כדוגמת נושא הגיוס והשוויון בחלוקת הנטל, שמתקשר ישירות גם לנושא מימון הישיבות ותלמידיהן. נושא שלא נידון הוא תמיכת המדינה במשפחות מרובות ילדים.

קירות זועקים – פשקווילים בירושלים – חלק ראשון – ימים ראשונים

שמועה שמענו ותרעש ותרגז הארץ מקול המון רשעים הרוצים לטמא את עיר הקודש ירושלים פלטרין של מלך בתועבה וכיעור מהגרועים באומות העולם. אוי לאוזניים שכך שומעות ואוי לנו שכל עלתה בימינו" .

מילון מונחים מהעולם החרדי

מילון מונחים מהעולם החרדי

הנצפים ביותר

.