אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

איתמר יעוז קסט


משירי איתמר יעוז קסט - אוסף 1956-2001

משירי איתמר יעוז קסט - אוסף 1956-2001

בימים אלה הגיע המשורר איתמר יעוז קסט לגבורות. אגודת הסופרים העברים קיימה אירוע הוקרה לפעילותו הספרותית. באירוע זה נשאתי דברים על התפיסה התרבותית המיוחדת של איתמר יעוז קסט שנתנה לגיטימציה ל"דוּ-שורֶש", לשורשים הכפולים של העולים לארץ לאחר הקמת המדינה.

יום השואה - איתמר יעוז קסט

מאמר ליום השואה וקטע מפרי עטו של הסופר והמשורר איתמר יעוז קסט/ מאת ד"ר לימור שריר

איתמר יעוז-קסט / תאונה ונס בערב

ממד הזמן והמקום בפואמה "תאונה ונס בערב" לאיתמר יעוז-קסט

איתמר יעוז-קסט / תאונה ונס בערב, הוצאת עקד, תשס"ז/2007

תקופה היא מקטע על פני צירו האינסופי של הזמן. מדענים מבחינים בין זמן גיאולוגי וזמן מקומי. פילוסופים ומבקרי ספרות לעומתם נזקקים למושגים זמן פנימי וזמן חיצוני. בבואי לדון בממד הזמן בכתיבתו של איתמר יעוז-קסט אשתמש בהבחנה בין זמן פנימי וזמן חיצוני, כאשר "הזמן הפנימי" כולל בתוכו את הזמן הסוציולוגי, הפיוטי, האוניברסלי והנצחי.

ספר האור הלבן / איתמר יעוז-קסט - שירים על אמונה ועל תשובה

ספר האור הלבן / איתמר יעוז-קסט - שירים על אמונה ועל תשובה

מחזור זה פותח את קובץ שירי האמונה של איתמר יעוז-קסט. הקובץ מאגד בין דפיו שירי אמונה לכל אורך הקריירה השירית של יעוז-קסט - ואלה פורשים לפנינו סימני דרך ועקבות של מלאכים, אורות שהובילו את המשורר בכיוון האמונה. בשיר הפתיחה שציטטנו לעיל, מבקש המשורר סימני-דרך, ודרך-החיפוש מגששת ומובילה בין הזמנים בתחושה של אובדן הכיוון, במצב של ערפול-חושים. אולי זאת חווית-היסוד של התחברות לעולם הרוחני. החיבור בין המציאות לאמונה מתחיל במצב-דמדומים, ברגעים של ערפול הגדרות, הירידה מן המיטה החומרית היא דרך של המראה רוחנית מעבר לזמן, ומראה השמיים הופך לאות, כתובת המבשרת מעין התגלות, מתן של סימן-דרך.

איתמר יעוז-קסט / תאונה ונס בערב

איתמר יעוז-קסט הוא אדם מאמין. איתמר יעוז-קסט הוא משורר. איתמר יעוז-קסט הוא ניצול-שואה. איתמר יעוז-קסט הוא גם בעל לאשה אוהבת, אב לבנים ובת וסבא לנכדים. הוא גם אזרח במדינת ישראל, והוא בראש ובראשונה – אדם. כל העולמות הללו קופלו יחד בפואימה "תאונה ונס בערב".

הנצפים ביותר

.