אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

התקופה הממלוכית


אמהות בדואיות עם ילדיהן על הכתפיים. תמונת צבע מסוף המאה ה-19 של הצלם הצרפתי, בונפי

הבדווים – עבר, הווה ועתיד חלק א

נושא הבדווים הינו נושא רחב המכיל סוגיות רחבות ומורכבות. במסגרת המאמר ניסיתי להרחיב את היריעה כמידת האפשר במקביל לשמירה על טקסט קריא ונהיר. לצורך זה בחרתי לציין רבות מההבהרות והתוספות במסגרת הערות השוליים. כך יכול הקורא לבחור אם הוא מעוניין להיכנס בעובי הקורה, או לא.. נושא הבדווים עולה ויורד מכותרות העיתונים בשנים האחרונות בהקשר ל'כפרים הבלתי מוכרים' ולניסיון הממשלתי להגיע להסדר בנוגע לתביעת הבעלות על הקרקעות בצפון הנגב ולמעבר לישובי קבע. לעניות דעתי מדובר בבעיה בקנה מידה לאומי, שגורמת סבל רב לציבור הבדווי, ובמקביל מהווה סיכון ממשי על המשך קיומה של מדינת ישראל. חלק א.

ישראל ימי הביניים - שפרד

ארץ ישראל: הרכב אתני-דתי במאה ה- 16

ההרכב האתני- דתי של אוכלוסיית הארץ בראשית המאה ה- 16. בתקופה הממלוכית היתה תמורה בולטת ביחס המספרי שבין האוכלוסיה הנוצרית והאוכלוסיה המוסלמית. "הנוצרים הלאטינים גורשו ממנה". הרוב הנוצרי- מזרחי חוסל והארץ הפכה לארץ מוסלמית, עם מיעוט נוצרי קטן. החוקרים מסכימים שבעת הכיבוש הממלוכי היו הנוצרים המזרחיים, עדיין, רוב. המוסלמים היו הקבוצה השנייה בגודלה. היהודים מנו בתחילה לא יותר מכמה אלפים, אם כי הייתה עלייה לארץ שהגדילה את מספר היהודים . גם השומרונים היו מיעוט קטן.

הרכב האוכלוסייה בתקופה הממלוכית

זהו החלק השני של הפרק ה- 6 בסדרה: איך ומתי חוסל הרוב היהודי בא"י הפרק ה- 1: התקופה הרומית, חיסול הרוב היהודי, והלניזציה של הארץהפרק ה- 2 :התקופה הביזאנטית, כשלון מאמצי הניצור הפרק ה- 3 : התקופה הערבית, ההגירה הערבית והרכב האוכלוסייההפרק ה- 4 : התקופה הערבית , שעירעוב ללא איסלום הפרק ה- 5 : התקופה הצלבנית הפרק ה- 6 חלק א' – גודל האוכלוסיה בתקופה הממלוכיתפרק 6 - חלק ב' – ההרכב האתני – דתי של האוכלוסייה, חיסול הרוב הנוצרי- מזרחי והפיכת המוסלמים לרוב. מבוא בחלק הראשון של פרק 6 נדון גודלה של האוכלוסייה בתקופה הממלוכית. בתקופה זו הייתה ירידה דרסטית במספר התושבים. מכ- 470,000 בתקופה הצלבנית לכ- 120,000 בתקופה הממלוכית. בשל אובדן המסמכים המינהליים של השלטון הממלוכי חסרים נתונים מספריים על מספר התושבים והרכבה האתני- דתי של האוכלוסייה בתקופה הממלוכית.

הנצפים ביותר

.