אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

מלחמת מעמדות


יהודה המכבי גוסטב דורה

מרד החשמונאים כמרד חברתי של המעמד הנמוך

בניגוד למסורת המקובלת לגבי מרד החשמונאים, גזירות אנטיכוס אפיפנס נגד הדת היהודית היו תגובה למה שקדם למרד החשמונאי. למרד החשמונאים שהחל ב- 167 לפנה"ס, בתגובה לגזירות אנטיכוס אפיפנס נגד הדת היהודית, קדמה מלחמת מעמדות בין עשירי ירושלים המתייונים לבין פשוטי העם, הפלביים, שלא נימנו על המתיוונים ואיכרים מיהודה. השלטון הסילווקי תמך בעילית המתיוונת נגד פשוטי העם, וכך הפכה מלחמת המעמדות למרד נגד השלטון הסילווקי.

מכונית כסמל מעמד

כלי רכב הם מוצר שימושי חשוב להנעת אנשים, אך ברבים מכלי הרכב קיימים מרכיבי מותרות משמעותיים של סמליות ותפנוקים החורגים מהערך השימושי. מאפייני המותרות כוללים יתרונות שימושיים, מאפיינים אסתטיים, מאפיינים סמליים, אביזרים מיוחדים, או עזרי נוחות. בין היתרונות השימושיים ניתן לכלול מנוע חזק, הגה כוח, כושר נשיאה גבוה, יכולת לנוע בשטחים קשים או כננת חילוץ. בין היתרונות האסתטיים ניתן למנות עיצוב מיוחד, בוהק, רמת גימור גבוהה, פנלים מעץ טבעי, או מפלטי ניקל.

הנצפים ביותר

.