אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

אשליה


אשליות: הפרעת חוסר אבחנה בין מציאות לאשליה

אשליות: הפרעת חוסר אבחנה בין מציאות לאשליה

אדם עם אשליה יחזיק בתוקף באמונתו, ללא קשר לראיות סותרות. הזיות עשויות להיות קשות להבחנה בין רעיונות בהערכת יתר, שהם רעיונות בלתי סבירים בהם אדם מחזיק. אדם עם אשליה משוכנע לחלוטין כי אשלייתו אמיתית.

המופע של טרומן

התודעה של טרו-מן

כשדוחקים אותנו לפינה אנו נאלצים להודות כי המילה "אני" בתחילת משפט אינה מבטיחה שום "עצמי" ממשי, אנו נוטים לשכוח שמאחורי המסמן אין שום מסומן. אם כן, כדברי להקת "שוטי הנבואה" "אין אני", בוודאי שלא במובן הקרטזיאני: "אני חושב משמע אני קיים" או בגישה הטרנסצנדנטית הקנטיאנית. מדעי המוח מאששים תפיסה זו. ברם, אין הוויתור על עצמי מבטל את תחושת העצמי.

הנצפים ביותר

.