אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

פרשת ואתחנן


מעברים (ואתחנן עב)

עניינה הפנימי של התורה הוא להשכין שלום בעולם, שלום בינינו ובין הקב"ה ושלום בינינו ובין עצמנו; לא לדחות את העבריינים ובטח לא להעניש אתם בחומרה, רק לקרב אותם בחבלי עבותות אהבה עד שיתהפכו מרע לטוב

הנצפים ביותר

.