אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

חוק


פסלון של הצדק

אטימות המערכת ובורות הרשויות ביחס לנפגעי הנפש

עתרנו לבג"צ בגלל האפליה הקשה והבלתי מוצדקת כלפי נפגעי הנפש; עתרנו לבג"צ כדי לקבל זכות בחירה במקום האשפוז; עתרנו לבג"צ בשל מצבם הקשה של המוסדות הפסיכיאטריים הנובע בין היתר מהיעדר בחירה. בית המשפט העליון הוכיח היום (31/12/13) כי הוא מתפקד במקרים מסוימים כחותמת גומי של הממשלה. השופטים לא התייחסו במילה אחת לכל הנושאים העקרוניים שבהם התמקדה עתירתנו. במקום זאת התמקדו שאלות השופטים והדיון כולו בנוהל ובסעיפיו השונים - נוהל שהוציא משרד הבריאות כחודשיים לאחר עתירתנו. הנוהל הדרקוני הזה אינו נותן לנו המתמודדים שום בחירה, אלא - כרגיל - גורלנו נתון לחלוטין אך ורק בידיהם של בכירי המערכת הפסיכיאטרית.

מוזאיקה של פרדריק דילמן

עיון בהצדקות הסוקרטיות והאפלטוניות באשר לחשיבות הציות לחוק חלק ב

ככל הידוע לנו, היראקליטוס איש אפסוס היה הראשון שהבחין בין החוק האלוהי והחוק האנושי. כך למשל בפרגמנט 114 הוא כותב:"החוקים האנושיים מבוססים על החוק האלוהי ונוטלים ממנו את תוקפם". סוקרטס ואפלטון המשיכו מסורת זו אם כי לא בדגש על ה'לוגוס' אלא על הסגולה הטובה. לכאורה ניתן לתאר גניאלוגיה כרונולוגית של הולדת החוקים- החל מן האל המתקין עבור דרך המחוקקים הקדמונים שהיו מזרע אלוהי וכלה במחוקקים האנושיים- מבלי שתיגרע ולו טיפה מהמקור האלוהי בשלביו השונים של תהליך ההעברה.

סוקרטס ואפלטון: שאלת מהותו של החוק והיעדר הגדרתו

סוקרטס ואפלטון: שאלת מהותו של החוק והיעדר הגדרתו חלק א

בספרו הידוע אודות תוויו של הממשל המודרני מציג רוברט מקאיבר שתי שאלות יסוד בנוגע לסוגיית הציות לחוק: השאלה הראשונה הנה, מדוע חובה לציית לחוק? השאלה השנייה היא, מדוע בפועל הבריות מצייתים לחוק?. חיבור זה מבקש להתחקות אחר השקפתם של סוקרטס ואפלטון אודות השאלה הראשונה, מדוע חשוב וצריך לציית לחוק(להלן; מקור הציות לחוק). מהלך החיבור יתמקד בהצגת קשת של טענות סוקרטיות ואפלטוניות אודות תכליותיו השונות של החוק העשויות לשמש הצדקות לציות לחוק, אם באופן עקיף ואם באופן ישיר

חוקות מתהוות – התהליך החוקתני בישראל ובאיחוד האירופי – חלק ג

לחלק א של המאמר

לחלק ב של המאמר

חולי נפש: בלא חזקת חפות, ללא מגנה-כרטא דיונית

פסק הדין יפת הגדיר את הזכויות הפרוצדורליות של הנאשם כ'המגנה-כרטה של הנאשם'. בעצם תיוג אדם כ'חולה נפש' נשללת ממנו הזכות לעמוד לדין, כאשר תוצאת ההליך עשויה להביא לזיכויו. מגלת הזכויות הפרוצדורלית' שלו נשללת ממנו, בשל תיוג זה.

לשון הרע ואישי ציבור: קצת ניואנסים ודקויות

כאשר ניהל אתר אינטרנט לזכויות עובדי הקבלן. לאחר שפוטר פעילותו הציבורית הואצה, הוא אף נכנס בשלב מסוים למקום העשירי ברשימת תפנית, כתב בכל במה אינטרנטית אפשרית, והחל להבין כי עושק עובדי הקבלן זה רק סמפטום לחולי חברתי עמוק יותר, והחל להיות פעיל גם בתחומים חברתיים נוספים. המקרה של ג'קי אדרי כמו גם של פעילים נוספים אשר באופן לא מתוכנן 'המירו תדר' מפרסונה פרטית לציבורית, עקב מעורבות בתחום אשר היה קרוב לליבם, ממחיש כיצד הטשטוש בין פרטי לציבורי ככל שהדבר נוגע לפעילות חוץ פרלמנטרית, בעיקר זו האינטרנטית, הוא רב.

סנקציה חמורה מסנקציה פלילית, משוכות קלות מידי בדרך להפעלתה

שיטת המשפט שלנו מעדיפה שעשר נאשמים יצאו לחופשי, מאשר שחף מפשע אחד ישב בכלא.

פסק -דין חברתי לקוי

במקום לראות את תמונת העוני בכללותה, העדיפו שופטי בג"צ להתחמק מקביעה מוסרית נחרצת בנוגע לפתרון המצב.

הנצפים ביותר

.