אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

החוק


בתי המשפט היום ומחר -תיקים אזרחיים

בתי המשפט היום ומחר -תיקים אזרחיים

מצבם של בתי המשפט בכי רע. משפטים נדחים למועדים מאוחרים, בלתי אפשריים. שופטים אינם מצליחים לקרוא את כול החומר המתאסף בתיקים שהם מטפלים בהם, שלא לדבר, ללמוד אותו. האמת המשמשת את הכלי החשוב ביותר בידי השופט למלא את תפקידו, מתגלגלת באשפתות. היכלי האמת והצדק מזוהמים בשקרים מתועבים ובזויים, תחת שבועה. השופטים נעשו אדישים לשבועות שקר והאמת לא חשובה להם. העומס על השופטים הרוצים למלא את תפקידם באמונה הוא בלתי אנושי. אדם בשר ודם אינו מסוגל לקרוא את אין ספור הדפים שבכול תיק בו הם צריכים לשפוט, שעורכי דין שטופי מילים, ממלאים.

מוזאיקה של פרדריק דילמן

עיון בהצדקות הסוקרטיות והאפלטוניות באשר לחשיבות הציות לחוק חלק ב

ככל הידוע לנו, היראקליטוס איש אפסוס היה הראשון שהבחין בין החוק האלוהי והחוק האנושי. כך למשל בפרגמנט 114 הוא כותב:"החוקים האנושיים מבוססים על החוק האלוהי ונוטלים ממנו את תוקפם". סוקרטס ואפלטון המשיכו מסורת זו אם כי לא בדגש על ה'לוגוס' אלא על הסגולה הטובה. לכאורה ניתן לתאר גניאלוגיה כרונולוגית של הולדת החוקים- החל מן האל המתקין עבור דרך המחוקקים הקדמונים שהיו מזרע אלוהי וכלה במחוקקים האנושיים- מבלי שתיגרע ולו טיפה מהמקור האלוהי בשלביו השונים של תהליך ההעברה.

סוקרטס ואפלטון: שאלת מהותו של החוק והיעדר הגדרתו

סוקרטס ואפלטון: שאלת מהותו של החוק והיעדר הגדרתו חלק א

בספרו הידוע אודות תוויו של הממשל המודרני מציג רוברט מקאיבר שתי שאלות יסוד בנוגע לסוגיית הציות לחוק: השאלה הראשונה הנה, מדוע חובה לציית לחוק? השאלה השנייה היא, מדוע בפועל הבריות מצייתים לחוק?. חיבור זה מבקש להתחקות אחר השקפתם של סוקרטס ואפלטון אודות השאלה הראשונה, מדוע חשוב וצריך לציית לחוק(להלן; מקור הציות לחוק). מהלך החיבור יתמקד בהצגת קשת של טענות סוקרטיות ואפלטוניות אודות תכליותיו השונות של החוק העשויות לשמש הצדקות לציות לחוק, אם באופן עקיף ואם באופן ישיר

הנצפים ביותר

.