אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

דוד בן גוריון


משֶׁה שָרֵת (שֶרְתוֹק) (15 באוקטובר 1894 – 7 ביולי 1965)

משה שרת: בכיר מדינאי ישראל

לאחר רצח חיים ארלוזורוב בשנת 1933, מונה משה שרת לראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית, ששימשה בפועל כמשרד החוץ של המדינה שבדרך. לאחר הקמת המדינה כיהן ברצף כשר חוץ עד פרישתו ב-19.6.1956.

אורי מילשטיין / יובלות לישראל 75-70 כרך שני, איומים: ערבים, בריטים, יהודים, מאי 2017, הוצאת שרידות והמדרשה הלאומית

סוגיות ואנקדוטות היסטוריות: ספר חדש של חומר שברובו כבר הוגש

דומה שההיסטוריון אורי מילשטיין הינו ההיסטוריון הפורה ביותר החי כיום בישראל. רק על מלחמת העצמאות הוא הוציא כבר בשנת 1989 ארבעה כרכים, שיצאו שוב כעבור עשור, גם בעברית וגם באנגלית.

יובלות לישראל  75-70 כרך ראשון / אורי מילשטיין,

המדובר בתוספת ידע למחקר?

ספרו זה מוקדש בעיקרו לדוד בן גוריון ולהכנת הצבא למלחמה נגד מדינות ערב והפלסטינים בארץ, כמו גם לתפיסת הציונות האסטרטגית של דוד בן גוריון שמילשטיין סובר שהושפעה מזו של ז'בוטינסקי, עליו כתב את ספרו הקודם.

בן גוריון, דמותו של מנהיג / אניטה שפירא

בן גוריון, דמותו של מנהיג / אניטה שפירא

אישים רבים תרמו ממיטבם ללא קבלת תמורה לאותו מהלך היסטורי כביר שניתן להגדירו "בהישגב עם". מביניהם הטביע בעיקר דוד בן-גוריון את חותם אישיותו כאבי האומה המתחדשת.

ארץ ישראל בעבר ובהווה / דוד בן גוריון ויצחק בן צבי

ארץ ללא עם", ספרם של דוד בן גוריון ויצחק בן צבי, 1918

ארץ ישראל בעבר ובהווה חסידי התזה שערביי ארץ ישראל הם, למעשה, צאצאים של האיכרים היהודים שהתאסלמו בעת הכיבוש הערבי, נוהגים להסתמך על ספרם של דוד בן גוריון ויצחק בן צבי, "ארץ ישראל בעבר ובהווה", שיצא לאור תחילה באידיש, ואח"כ בעברית, ב- 1918.

הנצפים ביותר

.