אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

מוניות


תורכיה דולמוש: מעצמת שימוש באוטובוסים

תורכיה דולמוש: מעצמת שימוש באוטובוסים

תורכיה היא שיאנית השימוש בתחבורה ציבורית באירופה, וקרוב לחצי מסך כל הנסועה של אזרחי תורכיה נעשה באוטובוסים. חלק מהצלחת התחבורה הציבורית בתורכיה נזקף ל-"דולמוש" היעיל והצנוע. כמו ה-"דולמה" - המעדנים הממולאים בהם נודע המטבח התורכי, גם ה-"דולמוש" הוא מעדן תחבורה ממולא.על פי נתונים מעודכנים המפורסמים על ידי האיחוד האירופי, (נתוני שנת 2008), תורכיה היא המדינה האירופית בה השימוש בתחבורה הציבורית הוא הגבוה ביותר.

מוניות: הרגולטור, תחנת המוניות, הנהג והצרכן

ענף המוניות מורכב, טעון, ומושפע משחקנים ובעלי עניין רבים. בתוך מרק העניינים הסמיך והחם נראה כי עניינם של נהגי המוניות ושל הציבור הרחב מוקרב לעיתים על מזבח גורמי תיווך וניהול הבוחשים בקדירה.

הרכבת הקלה בירושלים מול תחנת מוניות שער שכם

מיזמים וקלפים פראיים

המוניות שהכריעו את הקרב על המארן

"התקופה היפה"של האחים רנו

קאביננטקסי - המערכת שהקדימה את זמנה

"cat-cabinentaxi" היה שמה המסחרי של מערכת תחבורה חדשנית פרי מחקר ופיתוח גרמני. המערכת התבססה על קרונות שנעו על מסילות עיליות מקבילות, כשהם נתמכים ונתלים באותו זמן משני הצדדים של קורות בעלות חתך מרובע המתוחות בין עמודי תמך. המערכת יועדה לשמש תחליף לתחבורה ציבורית עירונית, והיא פותחה כמיזם משותף של ארבע חברות תעשייתיות, ששילבו זרועות, מידע טכנולוגי, וניסיון בתחומי תעופה, אוטומציה, שינוע ומנופים. החברות השותפות במיזם היו "מסרשמידט", "בולקו", "בלוהם" ו-"דהמאג", והדבק שליכד אותן היה תקציבים נדיבים שסופקו על ידי משרד המחקר והטכנולוגיה בממשלת גרמניה. המיזם של "cat-cabinentaxi" הוא היחיד בעולם שהצליח להקים מערכת תחבורה אישית שנודעה בשם prt-personal rapid transit בהיקף רחב.

על מוניות אלמוניות

שירותי מוניות או אוטובוסים זעירים הם פשרה מוצלחת בין הרכב הפרטי לבין תחבורה עתירת נוסעים, כמו אוטובוסים או רכבות. חלקם היחסי של מוניות ואוטובוסים זעירים בתחבורה הקרקעית בעולם המערבי נמוך, ומנגד הוא גבוה בעולם המתפתח. חקר השאלה מדוע חלקם היחסי של המוניות והמיניבוסים נמוך מעורר מחשבות הנוגעות לטבע האנושי, למאבקי כוחות כלכליים, ולתפקידיו המורכבים והסותרים של השלטון - כמלך שופט צדק הנוהג בהגינות ובתבונה ביחס לנתיניו, כשומר אינטרס הציבור, כרגולאטור המתערב בשוק החופשי, כספסר כוח, כשומר על הסדר הציבורי וכגובה מס.

הנצפים ביותר

.