אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

יהדות


מאמרים בנושא יהדות

סילוק ענני הכבוד – הזמנה לרצח (חוקת סח)

לא היה שום ניסיון לפדיון שבויים תמורת תשלום כלשהו. חטפו לנו אנשים – צריכים להחזיר אותם הביתה במחיר גבוה ביותר, שאותו ישלמו החוטפים, עד כדי השמדה כללית,שבוע די עמוס היה לנו. לא כל כך בגלל רצף האירועים וקצבם – לזה אנחנו כבר רגילים לצערנו – אלא בגלל האירוע הקשה, שבוצע בשיטה חדשה, בירושלים.

טלית שכולה תכלת (קרח סח)

קרח אולי היה הראשון ליצור מחלוקת בעם ישראל, אבל בני קרח לא מתו, והפוליטיקה שלנו תוכיח. אצלנו, המחלוקת היא אבן היסוד של כל הבניין הזה ששמו מדינת ישראל, ואת התוצאות אנחנו חווים יומיוםהגענו לפרשת קרח, שתוכנה אקטואלי תמיד כידוע, ולא רק בשבוע בו קוראים אותה. זהו שאומר לנו רש"י בפירושו הראשון למלים הראשונות בפרשה: ויקח קרח.

(מ)חלתו של עולם (שלח לך סח)

כאשר אנחנו מתעקשים שלא למלא את תפקידנו כ'חלתו של עולם', אנחנו הופכים להיות 'מחלתו של העולם' וכך אכן הוא מתייחס אלינו בשנים האחרונותאם נשאל אנשים שמחוברים קצת לפרשת השבוע – לא זו של ראש הממשלה וחבר מרעיו, אלא זו שקוראים בבית הכנסת בשבת – מהו התוכן של פרשת שְׁלַח-לְךָ, סביר להניח שרובם ככולם ישיבו כי סיפור המרגלים הוא העניין המרכזי בפרשה

כמה זמן עוד יימשך הבלוף? (בהעלתך סח)

יש המכנים את דורנו דור המדבר. כנראה מתכוונים לכך שגם אצלנו סובלים עדיין ממחלות ילדות של חברה בהתהוות. ההבדל הגדול הוא שלאותו דור היתה מנהיגות - מה שלצערנו אי אפשר לומר עלינובעוד אני מתלבט על מה לכתוב השבוע, קלטו אזני דיווח חדשותי בדבר מטח כבד של חפצים מעופפים הנוחתים על היהודים שאיתרע מזלם לגור בשכנות לרצועת עזה. זהו חבל הארץ אשר, כזכור לכולנו, נעקרו ממנו כל היהודים במהלך מבריק של סיום הכיבוש – ומתוך חתירה לשלום עם השכנים, כולל כמובן – ואף בעיקר, עם אלה המאכלסים את הרצועה.

נעשה קודם לנשמע (נשא סח)

כאשר האדם מודע לכך שיש מעליו כח עליון המנחה אותו, והוא חותר להתחבר אליו ולפעול בהתאם להנחיותיו - הוא יגיע להשגות נעלות באין ערוך יותר מאשר אם יתרכז בכוחותיו המודעים בלבד. פרשת השבוע שלנו נקראת תמיד בסמיכות לחג השבועות.

לפני שבר גאון (במדבר סח)

כלי התקשורת מלאים את סיפור נפילתו הצפויה לדעתם, של האיש המכהן עדיין כראש הממשלה, ומצטטים בחדווה את המתיימרים לרשת אותו. הסיפורים על "מעשי השחיתות" המיוחסים למר אולמרט אינם נגמרים, והרושם שיוצרים המתייחסים לנושא הוא, שהספירה לאחור כבר החלה, וכל שנותר הוא לקבוע את התאריך בו יופרש מר אולמרט מתפקידו ואת מקומו יתפוס מישהו אחר שישמש מטרה לרדיפתם של הצדקנים

שלטון החוק, לבכות או לצחוק? (בחוקותי סח)

פוליטיקה של דתיים עלולה להיות גרועה בהרבה מזו של מי שאינם מגדירים עצמם ככאלה, ואצלנו היא אכן גרועה יותר.

שלטון החוק והעדר הצחוק (בהר סיני סח)

הבעיה אצלנו היא שמעמד הר סיני לא נתפס אצלנו כמעמד מחייב. יש שאינם מודים בו כלל ויש שמודים, אבל טוענים שהוא לא רלוונטי לעולם המודרני. זה שמצב הרוח הכללי במדינה לא משהו, זה לא חדש. אפילו היה כבר מועמד לראשות הממשלה שניסה להיבחר על בסיס ההבטחה להחזיר את החיוך לפנים של האזרחים

היכן איבדנו את התמימות? (אמור סח)

איזה נחת עשוי לחוש אזרח של מדינה בימים שראש ממשלת מדינתו נחקר בחשד לעבירות חמורות, והמערכת הפוליטית כולה נראית כערימת אשפה? אז מה אם יום העצמאות – בנסיבות האלה, זו לא סיבה למסיבה ימים אלו הם ימי ספירת העומר שעליה נצטווינו בפרשת השבוע

מבראשית - עיונים פסיכודינמים במיתוס הבריאה המקראי

ברצוני לעיין במיתוס הבריאה המקראי לאורם של מדרשי חז"ל וספרות הסוד הקבלית, בניסיון להאיר את דמותו העלומה של האל המגיח מעמקי חביונו ואת הדיאלוג הנרקם ונפרם חליפות בין חלקיו הזכריים והנקביים ובהקבלה בינו לבין האדם הנברא

מה התועלת בחתירה אל האופק? (קדושים סח)

כשם שהאדם עצמו, גופו על כל פנים, הוא בן חלוף, כך גם כל היעדים שהוא עשוי להציב לעצמו אינם בני קיום לאורך זמן.מקובל להניח שכדי לחיות, אדם צריך שיהיה לו יעד לחתור אליו. שיהנה מהמחשבה אודות משהו עתידי, שירצה להשיג משהו. כי אדם אשר אין לו יעד לחתור אליו – מאבד את טעם החיים, ועל כן הוא עלול למות אפילו אם הוא עדיין צעיר. ואכן, רוב בני האדם מציבים לעצמם, או שהחיים מציבים בפניהם, יעדים שרוצים להגיע אליהם, ומטבע הדברים – היעדים האלה משתנים ומתחלפים בהתאם לנסיבות, לגיל ולעוד גורמים משפיעים.

אז מי, בשם השדים והרוחות, היו יניס וימבריס?

אז מה אירע שם בסיני, לאחר חציית ים סוף? בספר שמות י"ב ל"ח, מסופר כי ערב רב הצטרף אל עם ישראל כדי לעשות את הדרך במדבר. מיהו אותו ערב רב? הכוונה היא בעיקר לבני שבטים שונים שהיו אף הם עבדים במצרים, ונמצאה להם שעת כושר לפרוק את עול השעבוד ולהימלט מארץ הפירמידות, כשהם מתערבבים בתוך שבטי ישראל. משה טוב הלב שמח ודאי להצטרפותם. הם נראו נחמדים, היטיבו לשיר בלילות והחשוב מכול, החבר'ה האלה ידעו לבשל. תנו להם שתי אבני צור והם כבר יבעירו מדורה נאה ויצלו בה שלווים מצופים במן מתקתק. בסתר ליבו סמך עליהם משה. אם יצטרך להיעדר לזמן מה, הערב רב הזה ידאג לכל מחסורם של בני ישראל המפונקים. אלה, מאז החל המסע, הרי לא פוסקים מלהלין: "כואבת לי הרגל, אימתי כבר נגיע, נתפס לי השריר, האם אין דרך קצרה יותר, שמא ננוח מעט, האם מישהו יודע איה השירותים..."

דיקטטורה דמוקרטיה ומה שביניהן (שביעי של פסח סח)

שבעת ימי הפסח הם כנגד שבעת ימי הבריאה וגם סידורם הוא בהתאם. היום הראשון כנגד מדת החסד, השני בגבורה, וכך הלאה עד השביעי שהוא במלכות. כאשר שביעי של פסח חל בשבת, יש לנו מלכות כפולה, גם שבת המלכה וגם שביעי של פסח. בשבת זו חל שביעי של פסח ועל כן אין קוראים פרשה על הסדר של פרשיות התורה, אלא מעניינו של היום – את פרשת בשלח עם קריעת ים סוף, והשירה שאמרו בעקבותיה.

זה הגיל שקובע, או הניסיון? (אחרי מות סח)

הפוטנציאל קיים בנפש, כח החכמה נמצא; השאלה היא אם מתחברים למקור החכמה, ומתי. יכול להיות צעיר בעל ניסיון מועט כמותית אבל רב מאד איכותית, וזקן בעל ניסיון רב מאד כמותית – אבל חסר משמעות איכותית.

שמחה רבה שמחה רבה אביב הגיע - משיח (ציוני) בא

דמותו של אליהו הנביא התקשרה במסורת העממית בהווי של ליל הפסח, כמי שעוזר לבני ישראל הנדכאים וכמי שעתיד לבשר את בשורת הגאולה וביאת המשיח. כך נולד המנהג של פתיחת הדלת לאליהו הנביא בעת אמירת "שפוך חמתך" ונמזגה כוס מיוחדת לאליהו הנביא שיבוא יפתור קושיות ויפזר את כל הספיקות,

למה עזבת אותנו מר לבייב? (מצורע סח)

מר לבייב זיהה בדייקנות את חוליי המערכת. ומתוך הערכה מפוכחת שאין בידו לפעול לריפויה, ואולי גם כדי להתרחק מאפשרות פגיעתה הרעה בו, העדיף להתרחק ממנה. לענ"ד הוא עשה צעד נכון, אבל האם נותרה עוד איזו דרך בה ניתן לרפא את נגעי המדינה בה אנו חיים?

מלאכים, אנשים, בהמות (תזריע - החודש סח)

דומני שלא הרבה יחלקו עלי אם אקבע, בצער רב אגב, שהחברה שלנו מחוברת לצד הבהמי שבה הרבה יותר מאשר לצד המלאכי. העובדה שמפעם לפעם אנחנו מזדעזעים פחות מאותן חדשות רעות בדבר תקיפת קשישים וכו', מעוררת מחשבות נוגות גם ביחס אלינו כפרטים, במבחן ההתחברות לצד הבהמי או המלאכי שבנו.

דע מאין באת

בלי להכנס לפרשנות המקובלת המפרשת כי "לגור" מלמד שלא באו להשתקע אלא רק לגור באופן זמני, ברור לכל מי שרוצה להבין כי מדובר בתקופה בה חיו בני האדם בארץ ישראל, או כנען ובכל המזרח התיכון חיי שבטים נוודים שעיקר מקורות המחיה שלהם היו מרעה של בעלי חיים: צאן, בקר, חמורים, אתונות וגמלים. כמו כן צריך להיות ברור כי אם מדובר ברעב הרי שהוא תוצאה של שנות בצורת והעדר מרעה

החתירה אל העצם חסרה לנו (שמיני סח)

עדיין לא מאוחר לתקן. נכריז על עצמנו כמדינה יהודית, ננהג כיהודים, נשחרר את הדת משליטת המדינה, נפחד רק מה', ואז יפול פחדנו על כל השכנים.מקובל להניח שאצלנו כולם רוצים בשלום, ואם יש ויכוח - זה רק על הדרך כיצד להשיג אותו. גם די מוסכם על כולם פחות או יותר, שהדרך בה אנחנו הולכים מזה כמה עשורים, אינה מובילה לשלום. יש אף הטוענים, כמו הח"מ למשל, שלא רק שדרך זו אינה מובילה לשלום, אלא שאם נמשיך בה – נמיט על ראשנו חורבן, חס ושלום.

פחד היהודים ופחד מרדכי (פורים צו סח)

המןמצב בו יהודים פוחדים מ'מה יעשו הגוים' היה אופייני לימי הגלות החשוכים ביותר. כאן לכאורה אנחנו בתהליך של גאולה. הקמנו מדינה כדי שיהודי לא יצטרך עוד לפחד מגוי, לא?! אם זהו תהליך של גאולה – מהי בדיוק גלות?

זהות יהודי איראן: בין גלות למולדת

מבחינת יהודי איראן, אין סתירה בין דתם והלאום האיראני, אליו הם חשים משויכים. הם אינם ממהרים לעלות לישראל.בכינוס של יהודי איראן בעיר שיראז בסוף 2002 נאם אחד ממנהיגי הקהילה היהודית על רקע שחרור 13 היהודים שהואשמו בריגול לטובת ישראל ממעצרם:"החברה שלנו זקוקה ליותר אחדות. עלינו להשתמש בכל הזדמנות על מנת להתאחד יחד. אנחנו איננו עוד אותו עם מדוכדך כמו מקודם. אנחנו עם חי, שמח, פעיל ואוהב את איראן. אנחנו היינו תושבי איראן במשך 2700 השנים שחלפו. איראן היא המולדת האמיתית שלנו. אנחנו במהותנו קודם כל איראנים ואח"כ יהודים. אנחנו גאים בכך שאנו איראנים. יחי איראן!

מגילת אסתר

מגילת אסתר נתחברה בתקופה שלאחר חורבן בית ראשון ובהשפעה פרסית ברורה, וניכר בכותב שהוא מתמצא היטב במנהגי החצר הפרסיים ובהתנהלות הממלכה. את המלך אחשורוש מקובל לזהות עם חְשְׁיָארְשָׁ הראשון, כסרכסס (ξέρξης) ביוונית, ששלט בשנים 485-465 לפנה"ס.

להשתכר עד אבדן חושים? (ויקרא סח)

האור הבא מן ולאחר החושך, יש לו יתרון על אור תמידי שמעולם לא כבה. הרי זה היה מצבנו בפורים של אז וגם מאז חווינו תקופות של חושך נורא שהפך לאור ואפילו לאור גדול יחסית. כעת אנחנו חותרים אל האור הגדול באמת, 'אור חדש על ציון תאיר'

קהל אחד או אוסף של פרטים? (ויקהל סח)

מה שקורה בשדרות בפרט ובישובי עוטף עזה בכלל - כבר כמה שנים ברציפות, מעורר מחשבות נוגות עד מיאשות בדבר סיכויי שרידותה של הישות שהתיימרה להיות מדינה שתבטיח את הקיום של שרידי העם היהודי.

עיון פסיכודינמי במפגשי יחידות בין הרבי וחסידיו

על מנת להבין את הדינמיקה המאפיינת את מפגשי היחידות, נעיין בדברי האדמור לבית חב"ד- יוסף יצחק שהתייחס באחת משיחותיו למפגשי היחידות

גם החיים מתחלקים לשלושה חלקים (כי תשא סח)

למרות שכעת אנחנו נמצאים בשפל המדרגה, בידינו להגיע למדרגה נעלית בגאולה האמתית והשלמה מיד ממש. זה תלוי רק בנו.

אחדות בשורש ובמציאות (תצווה סח)

אחדות ישראל היא השתקפות של האחדות בינינו לבין הקב"ה באמצעות משה רבנו, כפי שהסברנו בשנים קודמות. אחדות זו באפוד מתבטאת גם בשוויון של עשרים וחמש אותיות על כל אבן. בדיוק כמספר האותיות בפסוק "שמע ישראל" המבטא את אמונתנו באחדות ה' יתברך

על מתכות ובני אדם (תרומה סח)

ההבדלים בין צדיקים, בעלי תשובה ורשעים, הדרגות השונות שהשתתפו בבניית המשכן, מקבילים להבדלים שבין המתכות השונות שנדרשו להקמתו, זָהָב וָכֶסֶף וּנְחֹשֶׁת.

עבדות, מאז ועד בכלל (משפטים סח)

בנושא הכי אקטואלי, דו"ח וינוגרד, עסקנו בעבר לא אחת והבענו דעתנו עוד בטרם הוקמה הועדה - שחבל על הכסף ועל הזמן שיושקע בה, משום שכמו כל קודמותיה, היא לא תשנה דבר

אַחַת, דִּבֶּר אֱלֹקִים--שְׁתַּיִם-זוּ שָׁמָעְתִּי (יתרו סח)

אנשים חייבים במצוות עשה התלויות בזמן כגון ציצית ותפילין, ונשים פטורות, כי האנשים, כדי להגיע לגובה הרוחני השייך למצוות אלו, חייבים לעשות את המצווה. נשים פטורות כי בכוחן להגיע בלא עשיה של המצווה.

הנצפים ביותר

.