אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

יהדות


מאמרים בנושא יהדות

בני יעקב ומדינת ישראל (ויגש סט)

דומה כי המכנה המשותף לכל האנשים ולכל המפלגות במערכת הפוליטית אצלנו, הוא הרצון למצוא חן בעיני הגויים. דבריה של שרת החוץ מבטאים היטב רצון זה, ואולי אפילו עצם הביקור בצרפת בימים קשים אלו, מבטא זאת.

מה עניין חג החנוכה? (מקץ סט)

חג החנוכה מספר לנו שבכל יהודי מסתתר אותו פך שמן החתום בחותמו של הכהן הגדול; מה שצריך זה לחפש היטב עד שמוצאים אותו, ואז מתברר שהוא היה שם כל הזמן, ממתין שיגלו אותו.ידועה לרבים ההשוואה בין מצב האומה במדינת ישראל המודרנית למצבה בימי בית שני, שאז נתחולל הנס שלזכרו אנו חוגגים מאז ועד בכלל. בין אם מדובר בהשוואת ההתייוונות דאז להתמערבות של ימינו, ובין אם בהשוואת העצמאות המדינית דאז לזו של עכשיו – לחג החנוכה יש ניחוח עכשווי משהו. אולי זו אחת הסיבות לכך שאת נרות החג מדליקים גם יהודים שאינם מקפידים כל כך על שמירת מצוות אחרות.

חבד - העמדות של חיילי המשיח בעולם.

התנועות החרדיות, כמו "אגודת ישראל", חסידי בלז וכד', אשר הקו הבולט שלהם היה אוניברסאלי, לעתים קרובות על חשבון הזיקה הלאומית, נוטים יותר ויותר ללאומיות ואף ללאומנות. בשלב מסוים, עוד בחייו של הרבי מלובאביץ', הרועה הרוחני והמנהיג של תנועת חב"ד, תנועה זאת אף היא נכנסה לזירה הפוליטית הלאומית. אולם חב"ד בכל זאת נשארה תנועה אוניברסאלית. ביטוי לכך, לדאבון לב, מצאנו באירועים במומביי.

יוצאים לחופשה? (ויצא סט)

בהשגחה פרטית, החופשה מתחילה למחרת פרשת השבוע וַיֵּצֵא ונמשכת לאורך השבוע של פרשת וישלח. הוא אשר אמרנו, יוצאים לחופשה כדי לבחון האם עושים את השליחות. והשליחות רמוזה, או שמא אמורה במפורש בפסוקים הראשונים של פרשת השבוע

בעצם, על מה רבים פה? (תולדות סט)

ברור לחלוטין שמדובר במלחמה על הארץ, וזהו התהליך שחוזר על עצמו לכל אורך ההיסטוריה. בין אם מדובר בטווחי זמן קצרים, של חודשים או שנים כמו בימינו, ובין אם מדובר בטווחי זמן ארוכים, של מאות ואלפי שניםבשבוע שעבר נפרדנו מאברהם אבינו תוך שאנו מעלים על נס את תמימותו ואת ההכנות שהוא עושה לעתיד.

מה מכפילה מערת המכפלה? (חיי שרה סט)

אומות העולם לא טענו כלפינו 'גזלנים אתם' ביחס לארץ ישראל. ההיפך הוא הנכון, כידוע ומפורסם. למרבה הצער, אנחנו אלה שהמצאנו את הטענה הזאת ביחס לעצמנו, ואומות העולם אימצו אותה; חלקן בששון וחלקן מחוסר ברירה.קורה לפעמים (גם לי) שמעיפים מבט לאחור ולא מצליחים להבין מאין קיבלו כוחות לעשות מה שעשו.

חשיבה ילדותית זה טוב או רע? (וירא סט)

דומה כי אם נבקש למצוא תכונה המשותפת לכל הילדים באשר הם – כמובן, לפני שקילקלנו אותם – נמצא את התמימות, וספק אם יש מי שיחלוק על כך. אבל מהי התמימות? האמת היא שלא התכוונתי להמשיך בנושא הזה, אבל בשבוע שעבר קיבלתי התייחסות ממנה השתמע כאילו אני מזלזל ברמת החשיבה של אברהם אבינו ח"ו, שכן ייחסתי לו חשיבה ילדותית

חשיבה ילדותית (לך לך סט)

אברהם אבינו חשב בסגנון ילדותי וגם אנחנו חושבים באותו סגנון. הוא חשב בסגנון ילדותי של שחור ולבן, בלי גווני ביניים; יש את דרך הדבקות בה' ויש את הדרך ההפוכה. אין אמצע. וגם אנחנו חושבים בסגנון ילדותי, של ילד מפונק

נגמרו החגיגות? (בראשית סט)

אנחנו יכולים לאמץ לעצמנו כל מיני תחליפים, כל מיני תפקידים חשובים שנבדה מלבנו, כגון לחתור לשלום עם השכנים וכו', ובלבד שלא לעשות את השליחות שהוטלה עלינו. אבל זה לא יעזור, כי כאמור, הקב"ה אינו מוכן להסתפק בתחליפים חודש החגים כבר לקראת סופו ואנחנו חוזרים לימי השיגרה הנראים לכאורה אפורים לגמרי. בחגים, מי שמצליח להתכונן היטב לקראת החג, כל חג, עשוי לזכות לחוויות רוחניות נעלות. בהכנה מתאימה הוא מכשיר את עצמו להיות כלי לקליטת אותן המשכיות רוחניות עליונות היורדות אלינו בחג, ואז הוא עשוי לחוות את מלוא עוצמת הקדושה של החג.

ונתנה תוקף קדושת היום – מבט אישי

מאז ילדותי המוקדמת מעסיק אותי הפיוט הנפלא הזה, משיאיה של תפילת הימים הנוראים, ובעיני, גם יצירת מופת של ארון הספרים היהודי.

אחדות ישראל ולימוד זכות (סוכות - שמחת תורה סט)

אמנם יש נותן ויש מקבל, אבל הנותן צריך לעשות משהו שיהפוך את מה שניתן לו, לתמורה עבור מאמץ שלו. זה מה שהיה חסר בלוחות הראשונות, וזה מה שנוסף בלוחות השניות, השותפות שלנו.שמיני עצרת המכונה שמחת תורה, זמנו קבוע בהמשך לחג הסוכות, והוא סוגר את המחזור השנתי של חגי ישראל. הוא אמנם רגל בפני עצמו, אבל הוא גם היום השמיני לשבעת ימי חג הסוכות. עניינו של חג הסוכות הוא אחדות ישראל בכלל ובפרט, אבל עניינו גם האחדות הבסיסית של מין האדם כולו.

בין שמיעה להאזנה (האזינו - סט)

מכיוון שכל ההיסטוריה רמוזה בפרשה – ננסה להתבונן בשורש ההיסטורי שלנו, בהתחלה של עם ישראל, שהרי אנחנו מצויים על סף סיום ההיסטוריה. ומכיוון ש"נעוץ סופן בתחילתן" כלשון ספר יצירה, אולי נוכל להבין למה מצפים מאתנו כעת, בימי הדמדומים של חושך הגלות ועל סף הגאולה האמיתית והשלמה

החושך מתחפש לאור? (וילך - שובה סט)

לכאורה, הנימוק הראשון והנימוק האחרון יכולים להיות מובנים בפשטות כציון עובדה עניינית במסגרת דברי הפרידה של משה. מה שלא מובן זה הנימוק השני: לֹא-אוּכַל עוֹד לָצֵאת וְלָבוֹא.פרשת השבוע שלנו, וַיֵּלֶךְ נקראת תמיד בסמוך לראש השנה - לפעמים לפני והשנה אחרי - והיא קצרה מאד, שלושים פסוקים בסך הכל. במרבית השנים היא נקראת ביחד עם פרשת נִצָּבִים, שקראנו בשבת שעברה, ואז שתיהן ביחד זה שבעים פסוקים. סמיכותן הקבועה של שתי הפרשות לראש השנה, נובעת מכך שתוכנן מהווה השלמה לתכנים של ראש השנה, כלומר עניין התשובה הבסיסית המהותית, עליה עמדנו ברשימה הקודמת.

ראש השנה - כבנים או כעבדים?

הקשר של עם ישראל עם הבורא יתברך מתבטא ברבדים שונים, וכל רובד נלמד מפסוקים. לפעמים אנחנו בנים שלו ולפעמים עבדים

מסה על הסבל ועל המצוקה של האדם

ערום ועריה בא האדם לעולם ועריה ייצא ממנו; ומאחר שכאמור כל השתדלות והתאמצות קוצרות אך מפח, באשר ידוע כי האדם יוצא מן העולם ואין בידו אפילו חצי תאוותו

יהודי גאורגיה – מעבדות לחרות

יהודי גאורגיה חיו לאורך מאות שנים במעמד של עבדים צמיתים. לפי החוקים בגאורגיה ניתנה רשות למלך, לנסיכים, לאצולה, לכנסייה ולבעלי אחוזות להחזיק בעבדים צמיתים. בעל אחוזה יכול היה לקנות עבדים, יהודים ולא יהודים, מבין האיכרים, למכור אותם, או למסור אותם במתנה, ואף להמיר אותם כנגד בעלי חיים ובמקרה הטוב לתת אותם כמוהר לבנותיו. טעות רווחת קובעת כי בגאורגיה לא נרדפו היהודים ואילו ההתפרצויות האנטישמיות בעת החדשה היו תוצאה של יבוא מרוסיה לאחר סיפוחה של גאורגיה לקיסרות הצארית הרוסית. אף על פי שרמת האנטישמיות הייתה פחותה מאשר באירופה, מצבם של היהודים היה בכי רע וגרם לטמיעת יהודים ברצון או באונס ולהתמעטות מספר היהודים.

תשובה, זה עניין שלי או שלו? (נצבים סח)

ראש השנה נחשב ליום ההולדת של העולם, וכמו בכל יום הולדת – אנחנו אמורים לערוך מאזן מלא מתוך כוונה לתקן את הטעון תיקון, גם כדי לזכות לשנה טובה יותר מזו שהיתה. גם, אבל לא רק ואפילו לא בעיקר. כי התכלית של ראש השנה היא להעמיק ולחדש את ההתקשרות והדבקות שלנו ברבונו של עולם, שברא את העולם ואותנו, ובורא כל רגע מחדש

נווה צדק: סליחות בבתי הכנסת, תל אביב

חוזרים לסליחות, חוזרים לילדותחודש אלול נושא עמו תחושה של שלהי תקופה. פיוט הפתיחה של הסליחות מכה בנו ואינו מרפה: "בן אדם, מה לך נרדם, קום קרא בתחנונים". את הסליחות בשכונת הילדות שלנו "בתי סיידוף" בירושלים קשה לשכוח. זה היה בראשית שנות החמישים. השכונה שלנו הייתה חצר קסומה עם עץ ערבה בלב השכונה ובור מים ובית הכנסת היה מרכז החיים של כולם.קשה לשכוח את השנה שבה הגיע ג'ו עמר הגדול לשמש חזן בבית הכנסת שלנו, וכמה אהבנו כשהנעים לנו מזמירותיו.

להתחדש בכל יום (כי תבוא סח)

מה שהתורה דורשת מאתנו בפרשת השבוע ובכלל, הוא להשתנות/להתחדש במודע ובכיוון מוגדר וקבוע. כלומר, להיות בתנועה קבועה של התחדשות

המתכון לאריכות ימים (כי תצא סח)

הוּא הָיָה אוֹמֵר, הַיִּלּוֹדִים – לָמוּת, וְהַמֵּתִים – לְהֵחָיוֹת, וְהַחַיִּים – לִדּוֹן. כלומר קביעות היא אשליה, וכל ההישגים שאדם עשוי להשיג בעולם הזה – אין בכוחם להשפיע, ולו במשהו, על המסלול הצפוי והידוע מראש.בשבוע שעבר כתבנו על מקרים ותגובות, כאשר הרעיון הוא כי אימוץ שלנו את התגובה הנכונה שמציעה לנו התורה למקרים המפורטים, מבטיח לנו אריכות ימים בארץ ובכלל. כמעט כל אחד רוצה אריכות ימים. יש אפילו כאלה שמשקיעים הון בניסיונות סרק לזכות בחיי נצח, כפי שהם מדמיינים לעצמם את המושג הזה.

מקרים ותגובות (שופטים סח)

כבר בכותרת של הפרשה מנחה אותנו התורה כיצד נזכה לחיות ולרשת את הארץ – צֶדֶק צֶדֶק, תִּרְדֹּף--לְמַעַן תִּחְיֶה וְיָרַשְׁתָּ אֶת-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר- ה' אֱלֹקֶיךָ נֹתֵן לָךְ.יהודים ידעו תמיד כי המרשם הנכון לחיים, גם חיים כפשוטם וגם חיים רוחניים, נתון בתורה ובחוקיה

ששה שלבים בהתקדמות (ראה סח)

תפילת שמונה עשרה מכוונת כנגד שמונה עשרה החוליות שבעמוד השידרה של האדם והיא כוללת את כל ההמשכות הדרושות לקיומו בעולם לצורך עבודת ה' שלו. אבל בשלב זה המתפלל הוא רק כלי להעביר את ההמשכה. הוא עצמו, עדיין אינו מתכלל באור אין סוף.

השכחה, הכחשה, החשכה (עקב סח)

אז מה היה לנו עד כאן – היתה השכחה מכוונת שכדי להצליח בה עסקו בהכחשה של אמיתות התורה. וכעת התוצאה משתי אלה, היא החשכה בה אנחנו מתהלכים כבר שנות דור לפחות.אפשר גם להפוך את הסדר של מילות הכותרת מבלי שהרעיון ישתנה, אבל בחרנו בסדר הזה כי לענ"ד הסדר הזה עולה מפרשת השבוע שלנו כדלהלן, אבל נתחיל במשהו מהחדשות; השבוע נתפרסמה אזהרת מסע לישראלים בכל העולם. המידע המודיעיני אומר שמפלגת השטן (חיזב-א'שייטאן) הלבנונית נערכת לחטיפת ישראלים (או שמא יהודים) בכל העולם, על כן ממליצים לישראלים שלא להבליט את יהדותם.

טו באב, חג האהבה (ואתחנן סח)

החשיבה וההתנהגות שלנו עדיין גלותיים, עדיין משועבדים לרבדים הגופניים, הבהמיים. המסר של ט"ו באב אם כן, הוא בדיוק הפוך מזה המשתקף מתוכנו המתוקשר ומיוחצן אצלנו. "חג האהבה" חל השנה בשבת פרשת ואתחנן, 'שבת נחמו', וזו הזדמנות עבורנו לברר מהי המשמעות המקורית של היום הזה, וגם לחפש ואולי למצוא את הקשר בין המסר הפנימי של שבת מיוחדת זו לבין המסר הפנימי של היום הזה, ט"ו באב

מקור הסמכות של השופט (דברים סח)

מעניין מה יקרה אם יעבירו את סמכות השפיטה למחשבים. סביר להניח שהם יעשו את זה די טוב, ואולי אפילו טוב יותר משופטים בשר ודם, כי מערכת החוקים והמערכת המשפטית הן טכניות בעיקרן והאנושיות מהן והלאה. השבוע אנחנו מתחילים לקרוא את ספר דברים, המכונה 'משנה תורה' משום שיש בו ביאור והרחבה למצוות שניתנו לנו בספרים הקודמים של התורה

מה התכלית, המסע או החניה? (מסעי סח)

שונאי ישראל לא כל כך שמחו לקבל את המתאזרחים החדשים וטרחו לבטא זאת במעשים. מכיוון שכך, נאלץ הדור הבא לחפש אפיק אחר להגשמת הרצון להשתחרר מן העול הכבד של המסע הממושך, זה המחייב תודעה כפולה של יציאה מן הגלות וחתירה לגאולה הגענו לפרשה האחרונה בספר במדבר, שהיא גם האחרונה כביכול שניתנה ישירות מאת ה' יתבר

כוחו של דיבור (מטות סח)

זה מה שקורה לנו בינינו ובין עצמנו, וגם עם הפלשתינאים ובכלל. אנחנו כל הזמן מדברים, ולא טורחים לעצור ולו לרגע, כדי להקשיב להם. והם למדו שכאלה אנחנו, ולזכותם ייאמר שהם יודעים לנצל זאת היטב הם כאילו עובדים עלינו בעינים כל הזמן, אבל יודעים את האמת – שאנחנו עובדים על עצמנו

האם זה שווה מסירות נפש? (פינחס סח)

החנות פתוחה גם בשבתות כי אין ברירה, צריכים לאגור קצת עודפים לעתיד וכן לחסוך לטובת בתם היחידה. הרבי הציע כי יסגרו את החנות בשבתות ומועדי ישראל, והבטיח כי אם יעשו כך – בתם תתחתן בקרובהרבה יש ללמוד מפרשת השבוע שלנו לימינו אלה, פה בארץ חמדת ובכלל. אנחנו נתרכז בפן שכבר התייחסנו אליו בעבר לא אחת, אבל מסתבר שלא מיצינו אותו עד תום, הפן של המסירות נפש

מנהיגות מנותקת? (בלק סח)

עדיף אויב גלוי על פני אויב בתחפושת של ידיד. בין ובתוך הסחי ומאוס התרבותיים/מוסריים הסוגרים עלינו מכל עבר עד לתחושת מחנק מפחידה, קברניטינו המייצרים את אותה זוהמה מחניקה מוצאים זמן גם להגיב לאיומי המן התורן, ההוא מפרס של עכשיו, ודומיו.

הגאון מוילנה: תוכנית העתיד

האם יצר החכם היהודי המפורסם אליהו בן שלמה זלמן הגאון מוילנה תוכנית עתיד פרטנית המתמשכת לאורך מאות רבות של שנים שמטרתה להביא לבסוף לעידן חדש של גאולה באמצעים אנושיים של פוליטיקה ובנייה על סמך חוקי היסטוריה שהגאון האמין שגילה?

הנצפים ביותר

.