אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

הגות


הגות

גורלם הקשה של עדיני הנפש

במהלך החיים ניחתות עלינו מכות, מפלות, משברים, טרגדיות. ובמבט שטחי, נראה, כי כמעט כל אחד מקבל את מנת חלקו, מי יותר מי פחות.

האור הפנימי: תיאוריה של המודעות חלק א

אחת הבעיות המעסיקות את התרבות האנושית והפילוסופיה של האדם מזה אלפי שנים היא הבעיה הפסיכופיזית או - בעיית הגוף והנפש. רבים מאיתנו קראו את ספרו הדק אך המאלף של פרופסור ישעיהו לייבוביץ' בשם זה (ישעיהו לייבוביץ', גוף ונפש - הבעיה הפסיכו-פיסית, הוצאת משרד הביטחון, בסדרת אוניברסיטה משודרת, 1982), שמציג הן את הבעיה והן את הטענה, שאיננה פתירה, בצורה מאירת עיניים ולכאורה בלתי ניתנת לסתירה.

על האסתטיקה של מדעי הטבע חלק ג

חלק שלישי במאמר על האסתטיקה של מדעי הטבע

סיוול: מחקר היסטורי הרמונויטי

משמעות המילה הרמנויטיקה (hermeneutics ) היא מדע הפרשנות. מחקר הרמונויטי מתבסס על הכפפת תיאור והסבר פוזיטיביסטי לפרשנות שהולכת מעבר להתבוננות על המציאות האובייקטיבית.

גישת הזוהר והחסידות לממד החבוי בחיים

ניתן לבוא ללימוד הזוהר והקבלה בדרכים שונות. אחת מן הדרכים היא להבין ששתיהן מדברות על חשיפה של מציאות נסתרת.

ראיון עם כריסטופר טיטמוס

כריסטופר טיטמוס לא פוחד מפיגועים. פעמיים בשנה מבקר טיטמוס, אחד מחשובי המורים לבודהיזם בעולם, בארצנו הגועשת. חברי עמותת "תובנה", עמותת הויפסנה הישראלית, שמחים לארחו לסדנאות מדיטציה ולהרצאות. מאות ישראלים שוחרי רוח, מקשיבים בצמא לדברי האיש המיוחד הזה.

על החוכמה פרגמנטים

ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כי סמך משה את ידיו עליו (דברים ל"ד 9) מציורי התנ"ך של אבל פן. יהושע בן נון. פסטל. 1950 בקירוב.

על פרגמנטים:

פרגמנטים בפילוסופיה היא צורת כתיבה שמביאה רעיונות בצורה של משפטים קצרים. בזה אחר זה, שביחד טווים מארגשבתוכו צפון מסר מסוים.

משמעות המלה 'פרגמנט': מקטע, חלק ממשהו. באנגלית fragment זה שבר ממשהו. כשאומרים על מישהו ש'הוא מאוד פרגמנטד', הכוונה באנגלית לאדם מפוזר להרבה כיוונים.

מדינת הרווחה חלק ד איכות הסביבה

מאמרי הרביעי בנושא מדינת הרווחה ידון בקשר בין מדינת הרווחה, איכות הסביבה ואיכות חיים, בהסתמך על הוכחות אמפיריות ממדדים חדשים, אשר לא הזכרתי עד כה

מדינת הרווחה חלק ג

ציינתי שמחקר שנערך ב-1995 אכן מצא שאנשים שנוטים לתמוך בתכונות "קפיטליסטיות"-הערצה לכח, לכסף, לסטטוס, תחרותיות, אגואיזם, הדוניזם וכו' (ערכים אשר לפרט תועלת אישית ברורה מהם ומוגדרים כערכים של "העצמת האני") נוטים לתפיסות מיליטריסטיות יותר מאנשים שנוטים לתמוך בתכונות "סוציאליסטיות"-עזרה לאחר, סולידריות, הערכת שיוויון, רחמים לחלש, תרומה לקהילה וכו'.

האנטומיה של השנאה המטפיזית (פרקים יט - כא)

חלק שלישי: השנאה המטפיזית (פרקים יט - כא) טז 08 . מקור השנאה לאחר: הגוף האנושי בעיני הדת 08 ‏יז 08 המונוטוניות של הרוע: סרבים, רואנדים ואנטישמים 08 ‏יח . המשפחה כמקום סכנה: הביוגרפיה המונוטונית של הרוצח הסדרתי ורוצח-ההמונים ‏יט 08. “hier ist kein warum”: הכשל האונטולוגי בחקר השנאה . השיטה שבשיגעון השנאה 08א 08 . ושנאת לרעך כמוך 08 יט. “hier ist kein warum”: הכשל האונטולוגי בחקר השנאה

האנטומיה של השנאה המטפיזית / פרקים טז - יח

אם בעיני רובנו עמלק הוא רק קוריוז היסטורי, והחזיר קוריוז אנתרופולוגי-קולינרי, יש רק לשמוח על כך. בפרקים הקודמים גם הרשיתי לעצמי פה ושם איזו הלצה או חידוד בנושאים אלה, להזכיר לעצמי ולכולנו עד כמה "אנחנו כבר לא שם". אבל "אנחנו", כמה עצוב, עדיין מיעוט. את חלקו המסכם של מאמר זה כותב אני בקורטונה, עיירה מלבבת בחבל טוסקנה שבאיטליה, שאליה אני מגיע מדי שנה בתחילת ספטמבר לשבוע שמארגנת אוניברסיטת eth בציריך לסטודנטים שלה החפצים לשלב מדע עם אמנות ופילוסופיה

השנאה המטפיזית / טעם החזיר פרקים י - טו

באנחת הקלה פונים אנו אל מושא חקירתנו השני. כאן לא יהיו מעשי טבח בתינוקות ובזקנים ולא שבועת נקמה לדורי-דורות. הפעם, בסך הכל, מדובר בסתם בעל חיים שהוכרז כאסור באכילה, ובמהלך הדורות הפך ליצור משוקץ ושנוא. עם ישראל לא השמיד חזירים אלא רק נמנע מכל מגע איתם, דבר ששיפר במרוצת הדורות את תוחלת חייהם של אינספור חזירים וחזירות אסירי תודה, והם נותרו זמינים גם כיום לכל הרוצה להכירם מקרוב. דיוננו בשנאה המטפיזית השנייה יהיה אפוא פשוט וקצר יותר.

עגל הזהב מאת פוסיני

השנאה המטפיזית / זכר עמלק ו - ט

חקירתנו, כמו שנהוג לומר, הולכת ומסתעפת. ואם להמשיך בלשון הדימוי הפלילי הזה, כמה מכיווני החקירה מוליכים כלפי מעלה. תשומת לבנו פונה אפוא אל אותו אלוהים חובב השמדות, שדמותו עשויה לשפוך אור נוסף על נפש מאמיניו. בשום מקום במקרא לא מופיע אל זה בצורה שקופה כל כך כמו בתפקיד שהוא ממלא בחיי ראש וראשון נביאיו, משה.

ניקולס פוסיני (1625) יהושע נלחם בעמלק. מיהו עמלקי?

השנאה המטפיזית / זכר עמלק א - ה

בדומה לשאלה המייגעת "מיהו יהודי", ניצבים לפנינו קשיים לא מעטים בצאתנו לבירור הפוך: מיהו עמלקי? מצד אחד יש מעט מאוד, אם בכלל, עדויות היסטוריות על אותו עם, ומצד שני הוא מככב באינספור כתבים דמונולוגיים של משמידיו, שנתנו דרור מוחלט לדמיונם במטרה לייחס לו כל רוע שרק אפשר להעלות על הדעת. ננסה, אם כן, להתקדם לפי סדר זה: לנסות תחילה לדלות כל פיסת עדות הנראית כבעלת מהימנות היסטורית, ומשם נפנה לניתוח הדמיון המיתולוגי.

האנטומיה של השנאה המטפיזית / מבוא: השנאה כטעם החיים

"שנאה מטפיזית" היא שנאה שנימוקיה אינם נתמכים בעולם המוחשי אבל עוצמתה יכולה להגיע עד למעשי רצח המוניים. שתי דוגמאות של שנאה מטפיזית מתחום היהדות – המצווה למחיית עמלק והתיעוב כלפי החזיר – נידונות במאמר זה מנקודת ראות פסיכואנליטית, תוך ביקורת גישות אחרות שניסו להתמודד עם הנושא. התופעה מוסברת כמנגנון הגנה מפני כמה נטיות לא-מודעות בנפשו של השונא: דחפי רצח כלפי אנשים קרובים, בושה בגוף ובתפקודיו, משיכה אל האובייקט השנוא ושנאה עצמית עד כדי נטייה להתאבדות. ההשערה היא כי דמות מבלבלת של הורה אוהב-שונא, שהופנמה בשלב מוקדם, עומדת ביסוד תופעות רבות כאלה. המאמר מכליל מסקנות אלה לגבי גילויים דומים של שנאה מטפיזית בימינו: גזענות, התעללות בבעלי חיים, רצח סדרתי ורצח-המונים.

מהו אימון אישי?

גם הציניקנים שבינינו נכנעים לגחמות התפיסה ההוליסטית, המסייעת להשאיל גישות ושיטות מעולם אחד לעולם הפוך ממנו, כשמדובר ב- coaching: המושג שחדר מעולם הספורט התחרותי בארה"ב לחדר הישיבות ואל שולחן המשרד וכורסת הסלון של כולנו.

הריקות כיצירה

מהי ריקות ומהי ריקנות? האם מתקיים בכלל קשר בין השתיים? טענת מאמר זה הינה, כי למרות ההבדלים המהותיים שבינן, הריקות והריקנות כרוכות זו בזו ואין ניתן להפריד בין השתיים. ננסה לבחון את הקשר הקיים בין המושגים הללו מתוך שתי נקודות השקפה: האקסיסטנציאליזם והזן בודהיזם.

מיקרוסקופיה אלקטרונית לילדים

בפורום האמנות הפלסטית של msn התנהל לפני כחצי שנה דיון ערני ומעניין על מהות היופי. הייתי מפנה אתכם לדיון (היפה חזותית) הזה, אלא שהפורום (שהוקם ונוהל ע"י >טלילה שיר) לא קיים יותר. זה היה פורום אסטטי איכותי ותוסס ועל מותו בטרם עת (שלא באשמת טלילה) אני מיצר עד היום, אבל זהו סיפור אחר. בנובמבר האחרון העלתה טלילה את הנושא שוב לדיון בפורום התרבות של אימגו, והדיון (בהשתתפות קהל אחר) היה שוב מעניין ופורה.

על שמונה הבלים פוסט-מודרניסטיים

ה"פוסט-מודרניזם" מסוגל לקלקל כל חשק והתלהבות לעסוק במדע, וחשוב להסביר לאנשים צעירים שכל קשר בינו לבין המדע הוא מקרי בהחלט. לא פחות מדאיגות הן השלכותיו החברתיות והמוסריות. בואו, אם כן, נבחן מקרוב כמה מההכרזות המרעישות הללו המושמעות בשנים האחרונות באמצעי התקשורת, בבתי-הספר ובכתבי-העת.

הנצפים ביותר

.