אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

בג"צ הורה לזרז את דיוני הועדה הבינמשרדית לבחינת שיעור הפיצוי לחקלאים בעת שינוי יעוד קרקע


תאריך פרסום קודם: 
04/07/2007
מחבר: 
רוני חסיד

בג"צ הורה לזרז את דיוני הועדה הבינמשרדית לבחינת שיעור הפיצוי לחקלאים בעת שינוי יעוד קרקע בג"צ הורה למינהל מקרקעי ישראל לזרז את דיוני הועדה הבינמשרדית לבחינת שיעור הפיצוי לחקלאים בעת שינוי יעוד קרקע. כמו כן הורה בג"צ למועצת מקרקעי ישראל ולמינהל לדווח לבג"צ בתוך שישה חודשים על התקדמות הליכי בחינתה מחדש של ההחלטה בענין שיעור הפיצוי. על פי הנחיית בג"צ, עמותת אדמתי תוכל להגיב בתוך עשרה ימים מיום הדיווח ולהגיש את עמדתה לגבי ההמלצות המסתמנות.

הדיון נערך בעקבות עתירה שהגישה עמותת אדמתי, המייצגת 145 קיבוצים ומושבים ותיקים במאבק על זכויותיהם בקרקע, באמצעות עורכי הדין עופר נועם ויוסף ג'רסי בענין החלטת מועצת מקרקעי ישראל 969 שעניינה השבת קרקע חקלאית עקב שינוי ייעודה. לטענת העמותה, ההחלטה חסרה תשתית עובדתית ותחשיבים שיבססו את הסכומים הנמוכים שמבקש המינהל לתת לחקלאים תמורת אדמתם.

בדיון שנערך בעבר בעתירה הורה בג"ץ למועצת מקרקעי ישראל לשקול מחדש את החלטה 969 ואת סכומי הפיצוי שנקבעו בה, תוך מתן זכות שימוע לעותרת ולגורמים נוספים בפני המועצה. לאחרונה החליטה המועצה כי בחינת החלטה 969 תיעשה על יסוד המלצות צוות בינמשרדי. עוד נקבע בהחלטת המועצה כי הצוות יגיש המלצותיו למועצה תוך שנה.

בדיון שהתקיים בפני בג"ץ טענה אדמתי באמצעות עורכי-הדין עופר נועם ויוסף ג'רסי, כי מועצת מקרקעי ישראל לא קיימה את החלטות הבג"ץ לפיהן היה על המועצה לדון זה מכבר בשאלות המתעוררות בעתירה תוך מתן זכות שימוע בפני המועצה. כמו-כן, טענו נציגי אדמתי כי מינוי צוות שאמור לתת המלצותיו למועצה אשר מורכב בעיקרו מנציגי המינהל שעה שהנהלת המינהל כבר הביעה את עמדתה לפיה יש לבחון את החלטה 969 "במגמה לבטלה" הינו פסול, וספק רב אם הצוות יוכל לתת המלצותיו למועצה בנפש חפצה ותוך התחשבות בטיעוני אדמתי.

במהלך הדיון בבג"ץ הביעו שופטי ההרכב בראשות השופטת מרים נאור את עמדתם לפיה לוחות הזמנים לפיהם פועלים המשיבים בענין בחינתה מחדש של ההחלטה אינם סבירים, הקפאת ההחלטה נמשכת על פני זמן לא סביר, וכי מגיע לחקלאים היושבים על אדמותיהם לדעת את מצבם. על-כן, הביעו שופטי בג"ץ את עמדתם לפיה ראוי שהצוות שמונה יזדרז בגיבוש המלצותיו למועצה ויאיץ את הדיונים. כמו-כן, לא נתקבלה עמדת המינהל לפיה ראוי למחוק את עתירת אדמתי עקב הקפאת החלטה 969.

מידע על פעילות עמותת אדמתי ומאבקה באתר:

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת רוני חסיד

.