אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

ביטוח חיים


תאריך פרסום קודם: 
01/01/2007
מחבר: 
מישל רוזנברג

ביטוח חיים

ביטוח חיים הוא חוזה בין בעל הפוליסה, המבוטח, למבטח כאשר המבטח מסכים לשלם סכום כסף במקרה של מוות בעל הפוליסה. בתמורה המבוטח מסכים לשלם סכום שנקבע מראש מחולק על פי תקופות זמן במה שידוע לציבור כפְּרֶמְיָה.

ישנם שלושה צדדים להסכם ביטוח חיים, המבטח, המבוטח ובעל ה-ביטוח. ברבים מהמקרים בעל ה-ביטוח והמבוטח הם אותו האדם. למשל, נניח כי יוסי רוכש פוליסת ביטוח חיים על חייו אזי הוא המבוטח ובעל ה-ביטוח. לעומת זאת, נניח כי שרה, רעייתו של יוסי, רוכשת פוליסת ביטוח חיים על חייו של בעלה, אזי היא בעלת ה-ביטוח ויוסי הוא המבוטח.

יש לציין כי קיים צד נוסף ב-ביטוח חיים והוא המוטב. המוטב הוא זה שייהנה מסכום ביטוח חיים במידה והמבוטח ימות.

ביטוח חיים הוא למעשה חוזה לכל דבר שמפרט את התנאים לקבלת כסף במקרה מוות. לפוליסת ביטוח חיים ישנם בדרך כלל סעיפים נלווים שמתייחסים למקרים ספציפיים. למשל, האם המוטב יכול לפדות את הביטוח במקרה והמבוטח שם קץ במזיד לחייו. חברת הביטוח אינה מחויבת בתשלומי פיצויים במקרה של התאבדות. כמו כן, ביטוח חיים נכנס לתוקף תקופה מוסכמת מיום חתימת ההסכם.

ברוב המקרים, מחיר ביטוח חיים מחושב על פי טבלת ערך תמותה. שלושת המשתנים העיקריים בטבלת התמותה הם גיל, מין המבוטח ושימוש במוצרי טבק וסיגריות. כמו כן לוקחים בחשבון נתונים סטטיסטיים של תוחלת חיים ממוצעת באוכלוסייה והיסטוריה משפחתית.

חברת ה-ביטוח מקבלת פרמיה מבעל הפוליסה ומשקיעה אותו במאגר פיננסי שממנו היא משלמת לתובעים שונים וממנת את פעולותיה הכלכליות השונות. בניגוד לאמונה הרווחת, מרבית הכנסות חברת ה-ביטוח מגיעות ישירות מפרמיות היות שכסף שמגיע מהשקעות לעולם (ואפילו במצב של תנאי שוק אידיאליים) לא יוכל לכסות על תביעות המבוטחים. לפיכך, שיעורי ביטוח חיים משתנים על פי גיל. ככל שגיל המבוטח גבוה יותר, מבחינה סטטיסטית סיכוייו למות גדולים יותר ולפיכך הפרמיה תהיה יקרה יותר.

חשוב לזכור שאין הגבלה על סכום פיצויים ב-ביטוח חיים. סכום הפיצויים תלוי בהסכם עם חברת ה-ביטוח ובנכונותה של האחרונה לשלם סכום זה ברגע הנפקת ביטוח חיים. כמו כן ניתן לבטח בחברות שונות ובמקרה של תביעה, המוטב ייהנה מכל פוליסה בנפרד.

חלה חובה על המבוטח ליידע את חברת הביטוח ביום הנפקת ה-ביטוח על מצבו הבריאותי. חברת הביטוח רשאית לא למלא את ההסכם במידה והוסתר ממנה מידע רפואי שלדעתה הוא חיוני. עם זאת, לאחר כניסת הסכם ביטוח חיים לתוקף, המבוטח לא חייב להודיע על שינוי במצבו הבריאותי.

ביטוח חיים יכול לשמש גם כתוכנית חיסכון לטווח הארוך כגון תוכנית פנסיה למטרת הבטחת הכנסה. ניתן לעשות זאת באמצעות פרמיה שמבטיחה קצבה חודשית או סכום חד פעמי. ישנן פוליסות שמכסות אובדן כושר עבודה, ביטוח משכנתא או סתם חיסכון למטרה כלשהי.

יש להקפיד על פוליסה מסודרת עם סוכן ביטוח מורשה. הפוליסה צריכה להיות תואמת לחוק הביטוח תשמ"א (1981).

מסלולי ביטוח חיים כוללים פוליסת סיכון טהור שמכסה מקרי מוות בלבד ופוליסת סיכון רגילה שכוללת גם חיסכון ותשלום סכום בגיל פנסיה.

לבסוף, יש לזכור שהמבוטח בביטוח חיים זכאי להטבות במיסים. יש לבדוק את גובה ההטבות על פי סכום הפרשת הכסף החודשית עם פקיד שומה.

נושא קשור: ביטוח רכב | ביטוח לאומי

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת מישל רוזנברג

.