אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

כל מה שהבנקים לא היו רוצים שתדעו על משכנתא הפוכה


תאריך פרסום קודם: 
14/02/2010
מחבר: 
עזרא שמיר

קצב התפתחות הכלכלה בישראל הואץ בשנים האחרונות. ישראל, שעד לאחרונה השתייכה למדינות המתעוררות, עוברת להיות חברה בחוג העילית של הכלכלה העולמית, ומצורפת לרשימת המדינות המפותחות.

אנו חיים בעולם של שפע, הצמיחה והפיתוח יוצרים הזדמנויות לחיים נוחים יותר והפיתויים רבים.

הנה אומרים לנו: "אם אתם בני 60 פלוס, מתמודדים עם ירידה ברמת החיים או רוצים לעזור לילדים עם רכישת דירה, תוכלו לקחת משכנתא הפוכה, לקבל הלוואה ללא החזרים חודשיים ולהתחיל ליהנות מהחיים".

שמתם לב? כדי ליהנות מהחיים, צריך לקחת הלוואות ולהעביר את הכסף לילדים... וכל זאת כשאנו מתמודדים עם ירידה ברמת החיים!!!...

בואו נעשה סדר ונתייחס לנושא משכנתא הפוכה דרך הפרסומים והכתבות השונות המתפרסמות חדשות לבקרים.

מהי משכנתא הפוכה?

משכנתא הפוכה Reverse Mortgage) ) הינה למעשה הלוואה, המתקבלת תמורת משכון דירת המגורים הנמצאת בבעלות הלווה, ואינה מוגבלת בזמן. ההלוואה אינה מוחזרת בתשלומים חודשיים אלא עומדת לפירעון רק בסוף התקופה, שתקבע ע"פ החלטת הלווה או ע"י השארים. הרעיון "יובא" מארה"ב לפני מספר שנים ע"י חברת "בית מניב" וכיום מספקת זאת גם חב´ כלל מימון.

מי היא אוכלוסיית היעד?

המשכנתא ההפוכה מיועדת לאוכלוסיית הגיל השלישי (60+), מקבלי קצבה חודשית או בעלי הכנסה נמוכה, המעוניינים להגדיל את הכנסותיהם החודשיות על חשבון הנכס הקיים ברשותם.

במצב היום ישנה אוכלוסיה אשר בבעלותה נכס, לעיתים בשווי רב, שאינו מניב הכנסה וברשותם הכנסה אשר אינה מאפשרת לגמור את החודש. אוכלוסיה זו אינה יכולה לקחת הלוואה מאחר ואין ביכולתה להחזיר באופן שוטף את ההחזר החודשי הנדרש.

איך זה עובד?

בני זוג או יחיד, אשר בבעלותם בית מגורים או דירה, יכולים להפוך את הנכס למקור הכנסה. הנכס אשר בבעלותם ישמש בטוחה יחידה לקבלת הלוואה,ללא ערבים וללא צורך בביטוח חיים, זאת ללא העברת בעלות על הנכס או זכויות הדיור.

קיימות מספר אופציות לקבלת ההלוואה:

- כסכום חד פעמי במועד חתימה על ההסכם.

- כקו אשראי על פי בקשת הלווה.

- כקצבה חודשית.

גובה ההלוואה הניתנת נע בין 15%-50% מערך הדירה, ונקבעת על פי גיל הלווה בעת חתימת ההסכם, כך שלווה בן 60 זכאי למימון בשיעור של 15% משווי הדירה ואילו זכאות ל – 50% ניתנת לגילאי 90 ומעלה.

ההלוואה אינה מוגבלת בזמן. ללווה הזכות להחזיר את ההלוואה בכל עת שיחפוץ או לחילופין במקרים של מכירת הנכס, מעבר לדיור מוגן, או ע"י השארים. החזר ההלוואה מתבצע ע"י פירעון הקרן פלוס הריבית הנצברת לתקופת ההלוואה ובכל מקרה מוגבלת עד גובה ערך הנכס הממושכן, נכון ליום פירעון ההלוואה ( Non Recourse ). כאשר ערך ההלוואה עולה על ערך הדירה המשמשת כבטוחה, הגוף המלווה יספוג את ההפרש והלווה לא יחויב בתשלום הפרשי הגובה.

לא כל אחד יכול לקחת את המשכנתא. תנאי המשכנתא והקריטריונים לקבלתה משתנים בין הגופים הנותנים את השירות, למשל:

- ערך הדירה הממושכנת חייב להיות מעל 160 אלף דולר.

- לא ניתן למשכן שטחים בבעלות מנהל מקרקעי ישראל או שטחים חקלאיים.

- במקרה של זוג לווים, גיל הלווה הצעיר לא יפחת מגיל 60. - מסלולי הריבית הינם ריבית קבועה בגובה של כ 6%-7% צמודה למדד או ריבית

משתנה המבוססת על ריבית הפריים.

- תקופת החזר ההלוואה במקרה של מעבר לדיור מוגן – עד 5 שנים ממועד המעבר.

- גובה עמלת ניהול התיק נעה בין 50-150 ₪ לחודש. - עלות פתיחת התיק נעה בין 1% - 2% משווי הנכס – דהיינו בין 6500 ₪ ל – 13000 ₪

על נכס בשווי 160 אלף דולר.

עלויות נוספות

- עלויות הכרוכות ביצירת המשכנתא וגילום העלויות בהוצאות הריבית.

- צריך לקחת בחשבון שישנן עלויות ללקיחת המשכנתא:

- עלות שמאי – כ - 1400 ₪ עבור הערכת ערך הדירה.

- עלות ביטוח דירה – נקבע ע"פ ערך הדירה ותכולתה.

למעט עלות שמאי, כל העלויות מצטרפות להלוואה ומוחזרות בתום תקופת ההלוואה. למעשה, יש להעמיס עלויות אלה על הריבית כך שהריבית בפועל גבוהה יותר.

יתרונות המשכנתא ההפוכה הפיכת הנכס לנכס מניב.

יכולת ההחזר של הלווה הינה מוכחת ואינה תלויה בגובה ההכנסה החודשית שלו וללא צורך בבטוחות נוספות או ערבים.

ההלוואה ניתנת גם למי שאין ביכולתו לממש הלוואה מהבנקים.

הנכס נשאר בבעלות הלווה וכך גם זכויות הדיור בו.

הפסקת ההלוואה ניתנת בכל שלב ללא צורך באישור הגוף המלווה וללא קנסות.

ערך ההחזר לא יעלה על ערך הנכס הממושכן. כך למעשה לא ייפול נטל ההחזר על השארים.

ניתן לקבל את המשכנתא ללא קשר למצב הבריאותי וללא צורך בביטוחי בריאות.

חסרונות המשכנתא ההפוכה מאחר ואין החזר חודשי של הקרן, הריבית השנתית למעשה אינה פוחתת ומצטברת על מלוא גובה סכום ההלוואה (ריבית דריבית).

הריבית הגבוהה הינה תוצאה של חישובי אקטואריה וסיכון רב מצד הגופים המלווים ולכן אינה משתלמת עבור מי שיכול לקחת הלוואה מהבנקים.

נטילת המשכנתא ההפוכה שוחקת את הרווחים ממימוש ערך הנכס בעתיד.

במרבית המקרים קיימת אופציה משתלמת יותר של מכירת הנכס ומעבר לדירה בשכירות.

המשכנתא ההפוכה אינה מתאימה לתושבי הפריפריות שערך נכסיהם אינו עולה על 160 אלף דולר או לתושבים הגרים מחוץ לערים.

המשכנתא אינה מתאימה למי שמעוניין בהלוואה קצרת טווח בגלל העלויות הכרוכות בפתיחת התיק.

קיימת סכנה של איבוד כספי ההלוואה למי שמשך את הסכום בבת אחת כתוצאה מהתנהלות לא נכונה.

למי זה מתאים באמת?

לאחר שעמדנו על היתרונות והחסרונות, על כל אחד מהשוקלים לקחת משכנתא הפוכה להעריך בשלב ראשון אם קיימות אלטרנטיבות נוחות או זולות יותר מעלויות המשכנתא ההפוכה.

אנו מציעים לכל השוקל לקחת משכנתא הפוכה, להתייעץ בטרם יחליט על נטילת המשכנתא.

בשום פנים אין להעדיף משכנתא הפוכה על הלוואה בנקאית כשמדובר על הלוואה קצרת טווח. הריביות הגבוהות הגלומות בהצעה ועלויות פתיחת תיק אינן משתלמות אל מול לקיחת הלוואה מהבנק.

משכנתא הפוכה מתאימה למי שנקלע למצב בעייתי שאין ביכולתו לגמור את החודש ולחילופין יש ברשותו נכס בעל ערך רב. אם כבר החלטנו לקחת משכנתא הפוכה, עדיף לבחור בקצבה חודשית על מנת למזער את הסיכון של ניהול כסף גדול.

הבהרה: אין לראות בכתבה ייעוץ ללקיחת משכנתא או ייעוץ למשכנתאות. יש לבדוק לגופו של עניין טרם קבלת החלטה. אין לכותב כל קשר ישיר או עקיף עם החברות המוזכרות בכתבה או מי מטעמם.

familyfortune.co.il

תגיות: 

Comments

הצעת הלוואה ב 3% ריבית החל עכשיו

האם אתה צריך הלוואה ב 3% ריבית כדי לשלם את החשבונות או להתחיל
את העסק שלך ?, ליצור קשר עם חברת מימון מוגבלת עם הפרטים הבאים ...

(1) שם מלא:
) 2 (סכום ההלוואה הדרוש:
(3) משך הפעילות:
(4) מדינה:
(5) מספר טלפון:

[email protected]

00918152903749

כל טוב,

הבנקים חיים על זה

הבנקים חיים וכל הרווחיות שלהם זה מלקחית הלוואות ומשכנתאות. הם רק מחפשים אנשים שיקחו הלוואה

[email protected]

יום טוב,

האם אתה בכל סוג של קשיים כלכליים? האם אתה צריך הלוואה כדי לנקות את החובות? האם אתה הולך להגדיל את הכספים שלך? האם אתה איש עסקים שרוצה להרחיב את החברה שלו. אתה מוזמן בזאת ליצור קשר עם הגיבור האמיתי, אמון, הלוואה יעילה ההלוואה המשרד עבור ההלוואה שלך. אני מכיר הן את הפרטים והן את הממשלה על היעילות הגדולה שלנו.

השירותים כוללים:
* הלוואות אישיות (מאובטח ולא מאובטח)
* עסקים הלוואות (מאובטח ו Unsecured)
* שיפוץ ביתי
* ממציא הלוואות
* אוטומטי הלוואות
וכו. ..

נא לחזור אלינו, אם מעוניינים, באמצעות [email protected]

אנחנו מוסמכים,
אמין, יעיל, מהיר ודינמי.

בברכה,
מר דרק דאגלס
[email protected]

3% זמין ומבטיחים להציע הלוואה

  לבקש הלוואה [email protected]

שלום

אתה צריך הלוואה? לצורך אישי או לצרכים העסקיים שלך? הנה חדשות טובות בשבילך. אתה במקום הנכון. יש לנו את היכולת לספק העסק הלוואות אישיות / הלוואות לחברות ויחידים בריבית של 3%.

דואר אלקטרוני: [email protected]
whatsapp +13125861892
אוליבייה אלכסנדר
  לבקש הלוואה [email protected]

3% הצעה ההלוואה חלים כעת

קבלת הלוואה לגיטימית מאז ומתמיד בעיה גדולה ללקוחות אשר זקוקים נואשות לעזרה כספית. נושא האשראי והביטחונות הם משהו כי הלקוחות תמיד מודאגים כאשר מחפשים הלוואה ממלווים פרטיים. מיקרו האוצר לעזור לחברה כבר מוכר על ידי המלווה של המועצה לתת הלוואות ללקוחות מקומיים ובינלאומיים בריבית 3%. פנה אלינו באמצעות דוא"ל: [email protected]

3% זמין ומבטיחים להציע הלוואה

תשומת הלב,

האם אתה ברצינות מחפש הלוואה להקים עסק או לשלם את החשבונות שלך? האם אתה נדחה על ידי הבנק או אחרים המלווים? דאגה לא יותר עבור אנחנו כאן כדי לתת לך את מה שאתה כבר מחפש ללא כל עיכוב או בעיה ואנחנו מציעים הלוואות בריבית של 3%., אנא פנה אלינו בדוא"ל למטה לקבלת מידע נוסף היום;

דוא"ל: [email protected]
WhatsApp: +17042282247

בברכה
דרק דאגלס
[email protected]

3% זמין ומבטיחים להציע הלוואה

תשומת הלב,

האם אתה ברצינות מחפש הלוואה להקים עסק או לשלם את החשבונות שלך? האם אתה נדחה על ידי הבנק או אחרים המלווים? דאגה לא יותר עבור אנחנו כאן כדי לתת לך את מה שאתה כבר מחפש ללא כל עיכוב או בעיה ואנחנו מציעים הלוואות בריבית של 3%., אנא פנה אלינו בדוא"ל למטה לקבלת מידע נוסף היום;

דוא"ל: [email protected]
WhatsApp: +17042282247

בברכה
דרק דאגלס
[email protected]

[email protected]

שלום

האם אתה בכל סוג של קושי כלכלי? אם כן! צור כוכב האוצר עבור הלוואות קטנות וגדולות. אנו מציעים כל מיני שירותים הלוואה כדי לענות על הצרכים הפיננסיים שלך כמו:

  הלוואה אישית,
איחוד החוב החוב,
הון סיכון,
הלוואה עסקית,
חינוך,
הלוואה הביתה בריבית נמוכה של 2%.

צור קשר היום באמצעות דואר אלקטרוני: [email protected]

  שביעות הרצון שלך ואת ההצלחה הכספית היא המטרה שלנו ואת העבודה שלך איתנו תהיה חוויה טובה.

שלך
שמואל דוד

3% זמין ומבטיחים להציע הלוואה

שלום

האם אתה צריך הלוואה נוחה עבור שביעות הרצון שלך? אנו מציעים זול 3% הלוואה בריבית עבור הלווים המקומיים והבינלאומיים. אנו מוסמכים, מהימנים, אמינים, יעילים, מהירים ודינמיים ואנו עובדים יחד. אנו נותנים הלוואה לטווח ארוך מ 2 עד 50 שנים לכל היותר.

האם אתה צריך הלוואה ישירה, קלה ובמחיר סביר לשלם עבור חוב, להקים עסק או מסיבה אחרת? אם כן, אנא פנה אלינו עם בקשת ההלוואה שלך.

הצעה זו היא עבור אנשים רציניים.

אנא צור איתנו קשר, אם אתה מעוניין, דרך
דוא"ל: [email protected]
WhatsApp: +17042282247

אנחנו מוסמכים,
אמין, אמין, יעיל, מהיר ודינמי.

כל טוב,
דרק דאגלס
[email protected]

3% הצעה פשוטה ובמחיר סביר ההלוואה

[email protected]

שלום,

האם אתה צריך הלוואה נוחה עבור שביעות הרצון שלך? אנו מציעים זול 3% הלוואה בריבית עבור הלווים המקומיים והבינלאומיים. אנו מוסמכים, מהימנים, אמינים, יעילים, מהירים ודינמיים ואנו עובדים יחד. אנו נותנים הלוואה לטווח ארוך מ 2 עד 50 שנים לכל היותר.

האם אתה צריך הלוואה ישירה, קלה ובמחיר סביר לשלם עבור חוב, להקים עסק או מסיבה אחרת? אם כן, אנא פנה אלינו עם בקשת ההלוואה שלך.

הצעה זו היא עבור אנשים רציניים.

אנא צור איתנו קשר, אם אתה מעוניין, באמצעות
[email protected]
WhatsApp: +17042282247

אנחנו מוסמכים,
אמין, אמין, יעיל, מהיר ודינמי.

כל טוב,
דרק דאגלס
[email protected]

3% הצעה ההלוואה חלים כעת

אני מר קלארק בארי של הלוואה עולמית, אנחנו חברה לגיטימית, רשום מובטחת הלוואה, ואנחנו מציעים 3% הלוואות שנתי ליחידים, חברות, מוסדות ממשלתיים וארגונים עסקיים ואנשים מכל הסוגים. חופש הלוואות הוא הפתרון לכל הבעיות הפיננסיות שלך. צור קשר עכשיו באמצעות כתובת דוא"ל כתובת דוא"ל: [email protected] , whatsapp: +18635356458

3% הצעת הלוואות חלה כעת

האם אתה איש עסקים או אישה? האם אתה נמצא בבלגן פיננסי כלשהו או שאתה זקוק לכספים כדי להקים עסק משלך? האם אתה זקוק להלוואה כדי לפרוע את החוב או לקנות בית או מכונית? הצעת הלוואה של 3% חלה אם אתה זקוק להלוואה כדי שנוכל להתקדם: [email protected] , whatsapp: +18635356458

הלוואות משקיעים
* מיזוג חוב
משכנתא שנייה
הלוואות עסקיות
* הלוואות אישיות
הלוואות בינלאומיות

3% הצעת הלוואות חלה כעת

האם אתה זקוק להלוואה מהירה וקלה בריבית משתלמת של 3%? צרו קשר עוד היום. אנו מציעים הלוואה אישית ועסקית לכל פרט או חברה שמעוניינת אשר תוכל להחזיר את ההלוואה בעת פירעון. אנו נותנים הלוואה בטווח של 2,000 עד 10,000,000 $. כדי להחיל אותנו בדוא"ל בחזרה עם המידע הנדרש. דוא"ל: [email protected] , whatsapp: +18635356458

3%  הצעת הלוואות חלה כעת

קבלת הלוואה לגיטימית מאז ומתמיד בעיה גדולה ללקוחות אשר זקוקים נואשות לעזרה כספית. נושא האשראי והביטחונות הם משהו כי הלקוחות תמיד מודאגים כאשר מחפשים הלוואה ממלווים פרטיים. מיקרו האוצר לעזור לחברה כבר מוכר על ידי המלווה של המועצה לתת הלוואות ללקוחות מקומיים ובינלאומיים בריבית 3%. צור קשר באמצעות דוא"ל: [email protected] , מספר whatsapp +18635356458

* הלוואות המשקיעים
* איחוד החוב
* משכנתא שנייה
* עסקים הלוואות
*הלוואות אישיות

3% הצעה להלוואת הלוואה

יום טוב,

האם אתה נתקל בקשיים כלכליים כלשהם? האם אתה זקוק להלוואה לסילוק חובות? האם אתה הולך להגדיל את הכספים שלך? האם אתה אדם עסקי שרוצה להרחיב את החברה שלו. אנו ממליצים בזאת ליצור קשר עם חברת הגיבורים, האמון האמיתי והיעיל להלוואת הלוואות לצורך ההלוואה שלך. אני מכיר הן על ידי אנשים והן על ידי הממשלה בזכות היעילות הרבה שלנו.

שירותים כוללים:
* הלוואות אישיות (מאובטחות ולא מאובטחות)
הלוואות עסקיות (מאובטחות ולא מאובטחות)
* שיפוץ ביתי
הלוואות ממציא
* הלוואות אוטומטיות
וכו. ..

אנא חזור אלינו, אם אתה מעוניין, באמצעות
דוא"ל: [email protected]

אנו מוסמכים,
אמין, אמין, יעיל, מהיר ודינאמי.

בברכה,
מר דרק דאגלס
[email protected]

הצעת הלוואה של 3%

שלום

אני מלווה פרטי. האם אתה זקוק להלוואה לגיטימית, כנה, רצינית ומהירה? אני יכול לעזור לך בהלוואות ערבות 100%, אני מציע הלוואות עסקיות ואישיות ב -3%, אנו עוזרים בכל מיני הלוואות. למידע נוסף צרו קשר בכתובת: [email protected]

שלח לנו דוא"ל: [email protected]

כל טוב
מר דרק דאגלס
[email protected]

הצעת הלוואה של 3%

שלום

אני מלווה פרטי. האם אתה זקוק להלוואה לגיטימית, כנה, רצינית ומהירה? אני יכול לעזור לך בהלוואות ערבות 100%, אני מציע הלוואות עסקיות ואישיות ב -3%, אנו עוזרים בכל מיני הלוואות. למידע נוסף צרו קשר בכתובת: [email protected]

שלח לנו דוא"ל: [email protected]

כל טוב
מר דרק דאגלס
[email protected]

3% הצעת הלוואה פשוטה ובמחיר סביר

שלום,

האם אתה זקוק להלוואה נוחה לשביעות רצונך? אנו מציעים הלוואה בריבית משתלמת בשיעור 3% עבור לווים מקומיים ובינלאומיים. אנו מוסמכים, מהימנים, אמינים, יעילים, מהירים ודינאמיים ואנחנו עובדים יחד. אנו נותנים הלוואה לטווח ארוך בין 2-50 שנה לכל היותר.

האם אתה זקוק להלוואה ישירה, קלה ומשתלמת כדי לשלם עבור חובות, להקים עסק או מסיבה אחרת? אם כן, אנא פנה אלינו בבקשת ההלוואה שלך.

הצעה זו מיועדת לאנשים רציניים.

אנא צרו קשר, אם אתם מעוניינים, דרך: דוא"ל: [email protected]
 
אנו מוסמכים,
אמין, אמין, יעיל, מהיר ודינאמי.

כל טוב,
דרק דאגלס
[email protected]

3% הצעת הלוואות חלה כעת

האם אתה זקוק להלוואה מהירה וקלה בריבית משתלמת של 3%? צרו קשר עוד היום. אנו מציעים הלוואה אישית ועסקית לכל אדם או חברה מעוניינים שיוכלו להחזיר את ההלוואה בעת פירעון. אנו נותנים הלוואה בטווח של 2,000 עד 10,000,000 $. כדי להחיל אותנו בדוא"ל עם המידע הנדרש. דוא"ל: [email protected] , מספר whatsapp: +18635356458

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת עזרא שמיר

.