אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

כל מה שצריך להכין לדו"ח מס הכנסה


תאריך פרסום קודם: 
21/01/2010
מחבר: 
לי טורסטון עדני

בעוד כמה חודשים כל עסק יצטרך להגיש דו"ח למס הכנסה, בין אם זה יהיה בעזרת רואה חשבון או לבד. רואת חשבון ענת ישאלערכה עבורכם את הרשימה השלמה של כל שתצטרכו להכין להגשת התיק .
א. רשימת מלאי , מפורטת , כולל ערכים כספיים ליום 31.12.2009.

ב. אישורים על ת שלומים לביטוח חיים וקופות גמל בשנת המס 2009,

בגין תשלומים אלו הינך זכאי לזיכויי מס או ניכויים מההכנסה החייבת , לפי העניין.

ג. אישור על ת שלומים לקרן השתלמות בשנת המס 2009.

ד. אישור שנתי מהמוסד לביטוח לאומי על הסכומים ששולמו בשנת המס 2009 ,

בגין דמי ביטוח . ( האישור נמצא בתחילת פנקס 2010).

ה. אישור על החזרי ביטוח לאומי בעקבות שומות סופיות במידה ונתקבלו כאלה .

ו. קבלות על תרומות למוסדות ציבוריים שאושרו ע"י נציבות מס הכנסה.

ז. טפסי 106 לגבי הכנסות ממשכורת ו/או קצבה שלך ו/או של בן/ בת זוגך.

ח. אישור מהמוסד לביטוח לאומי על תגמולי מילואים , דמי פגיעה בעבודה ודמי לידה

ששולמו לך או לבן/בת הזוג בשנת 2009- אם אין ברשותכם ניתן להתקשר למוקד הטלפוני של ביטוח לאומי 6050* ולקבל אישורים אלו.

ט. אישור שנתי לגבי כל קצבה שנתקבלה מהמוסד לביטוח לאומי , כולל קצבאות פטורות ממס הכנסה.

י. שומת מס שבח , לגבי עסקת מקרקעין במידה ונעשתה בשנת המס 2009.

יא. אישורים לגבי כל הכנסה אחרת בשנת המס 2009 , כולל הכנסות הפטורות ממס הכנסה ואם נוכה מההכנסה מס במקור גם אישור על הניכוי במקור.

יב. אם בבעלותך דירה המושכרת למגורים , יש להמציא העתק מחוזה השכירות ,

ההכנסה פטורה אם לא עלתה על התקרה הקבועה בחוק.

יג. רישום של מונה הקילומטרים בכלי הרכב ליום 31.12.2009.

יד. אישורים שנתיים על ניכויי מס במקור , מכל לקוחותיך שניכו ממך מס במקור בשנת המס 2009.

טו. אישור שנתי מהבנק על מס שנוכה מפיקדונות שקליים, ני"ע ודיבידנדים.

טז. אישורים על הפסדים מני"ע שטרם נוצלו לסוף שנת המס , במידה והנך רוצה לתבוע החזר מס במקור.

יז. אישורים על תשלומי בטוחים עסקיים בעסקך במידה והיו כאלה ( ביטוח חובה לכלי רכב, ביטוח מקיף –ג' לרכב , בטוח עסק ,חבות מעבידים ובטוח צד ג').

יח. לפי פקודת מס הכנסה זכאי נישום לשתי נקודות זיכוי בגין ילד נטול יכולת וכן לזיכוי

בגין הוצאות אחזקה במוסד של נטולי יכולת בכפוף לגובה התשלום וגובה ההכנסה החייבת .

במידה וסעיף זה חל עליך יש להמציא אשור מפקיד השומה ע"ג טופס 127 , תעודה רפואית וכן קבלות על הוצאות אחזקה במוסד במידה והיו כאלה .

אם הילד מעל גיל 16 וישנו אבחון המעיד על ליקוי למידה , ניתן להסתפק באבחון בלבד.

יט. אם ספרי החשבונות שלך מנוהלים על ידך ולא באמצעות משרד רו"ח יש להמציא בנוסף לאמור לעיל את המסמכים הבאים :

1. ספר תקבולים תשלומים + מסמכי הכנסות והוצאות , מסמכי רכישת ו/או מכירת נכסים עסקיים .

2. דוחות מע"מ.

3. פנקס מקדמות מס.

4. טופס 126 + טופסי 101 במידה והנך מעסיק עובדים.

5. טופס 856 ניכוי מס במקור במידה ונוכה מספקים.

כ. גרוש המשלם מזונות יש להביא העתק פסק דין חתום ע"י בית משפט.

כא. אקדמאי שסיים תואר או מי שסיים לימודי תעודה יש להצטייד האישור מהמוסד בו למד והעתק תעודה.

כב. עולה חדש , יש להצטייד בתעודת עולה חדש.

כג. חייל משוחרר תעודת שחרור.

כד. מגורים בישוב ספר , אישור מועצה מקומית על מגורים של לפחות שנה.

על מנת להימנע מאיחור בהגשת הדו"ח ומאי נעימות , יש לדאוג לאיסוף המסמכים הרלוונטיים והמצאת המסמכים עד ליום 30.04.2010

הכותבת רואת חשבון ענתישאל בעלת נסיון של יותר מ-10 שנים
 לאתר האינטרנט yshaal.co.il/

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת לי טורסטון עדני

.