אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

סיום שנת המס 2009 כל מה שאתם צריכים לדעת


תאריך פרסום קודם: 
02/12/2009
מחבר: 
לי טורסטון עדני

כל מה שאתם צרכים לדעת רגע לפני סיום שנת המס

מאת - רו"ח ענת ישאל

בסוף החודש מסתיימת שנת המס 2009 זו הייתה שנה לא קלה לעסקים, אבל רגע לפני שהיא מסתימת כדאי שתבדקו מאיזה הטבות מס אתם יכולים ליהנות, הטבות שיכולות להגיע לעשרות אלפי שקלים.

קרן השתלמות

הפקדות בקופה זו מזכות במס , הקופה נעולה לתקופה קצרה של שש שנים ולכן ההפקדה לקופה זו מאוד מומלצת יש להפריד בין המפקידים השונים .

עצמאי, יחיד בעל הכנסה מעסק/ משלח יד בלבד

סעיף 17(5א)לפקודת מס הכנסה מתיר לעצמאי לנכות 4.5% מהכנסתו לתשלום לקרן השתלמות.כדי לזכות בהטבה יש להפקיד 7% מן ההכנסה מעסק עד 234,000 ₪ ,

כלומר 16,380 ₪ אשר מהם 4.5% יהיה ניכוי (10,530 ₪ ),

דהיינו מן הסכום שהופקד יפחיתו 2.5% מן ההכנסה הקובעת והיתרה תותר בניכוי.

שכיר

סעיף 3(ה) לפקודת מס הכנסה ,

משכורת מרבית שבגינה ניתן להפקיד בשנת 2009 היא 188,544 ₪ ,

שיעור ההפקדה הוא : הפרשת מעביד 7.5% מהשכר

והפרשת העובד 2.5% מהשכר, כל הפקדה שמעבר יש לזקוף שווי לעובד .

בעל שליטה

סעיף 32(9)(א)(2) לפקודת מס הכנסה , מתיר לחברה שבש ליטת עד חמישה בני אדם לנכות עבור בע לי הש ליטה לקרן השתלמות עד תקרה של 4.5% משכר בעל הש ליטה עד שכר של 188,544 ₪ בשנת 2009.( דהיינו 8484 ₪).

זאת כמובן אם בעל הש ליטה ישלם לקרן 1.5%, אשר בגינם לא יקבל הטבות מס בשנת ההפקדה , אך הרווחים יהיו פטורים. ( סה"כ עובד ומעביד עד 6% מ-188,544, כלומר 11,312 ₪ ).

. קופות גמל וביטוח חיים

ב-2007 יצא חוק שמונע להוציא כספים מקופת גמל לפני גיל 65-67,

הוצאת הכספים מהקופה טרם זמנה גוררת תשלום מיסים ובכך מאבדת הקופה את יתרונה .

הזיכוי בגין הפקדה בכל סוגי הקופות בשנת 2009- 35%.

הפקדה לביטוח חיים במסגרת פו ליסת פרט תעניק זיכוי של 25%.

שכיר

ההפקדה המרבית 7.5% משכר של 380,544 ₪ ( ארבע פעמים שכר ממוצע במשק).

בעל שליטה

לפי סעיף 32(9)(א)(2)לפקודה , הפרשה לקופת גמל ,

פיצויים עבור בעל ש ליטה המוכרת לחברה בשנת 2009 היא 10,980 ₪ בשנה.

עצמאי

עצמאי זכאי להפקיד לקופת גמל 16% מהכנסתו החייבת עד תקרת הכנסה

שנתית של 188,220 ₪ , כלומר 30,115 ₪ וליהנות מניכוי וזיכוי מס .

ניכוי מס =הוצאה המקטינה את ההכנסה החייבת (11% מההכנסה החייבת עד תקרה של 188,220)

לפני חישוב המס על ההכנסה ,זאת אומרת שעבור הסכום שיופקד יחסוך העצמאי במס הכנסה בגובה המס השולי .

זיכוי מס = הנחה מתשלום המס על ההכנסה (עד 5% מההכנסה החייבת ,כשתקרת ההכנסה 188,220) עבור סכום נוסף שיופקד ייהנה העצמאי מהחזר מס הכנסה בגובה של 35%.

חשוב לציין, כי נכון להיום את ההפקדות לקופת גמל ניתן יהיה למשוך בגיל הפרישה כקצבה חודשית או היוון קצבה ע"י העברתם לקופה משלמת לקצבה כגון קרן פנסיה או פו ליסת ביטוח לקצבה.

ביטוח לאומי

לפי פקודת מס הכנסה , 52% מדמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח בריאות ששילם עצמאי בשנת המס מותרים בניכוי מהכנסתו החייבת במס.

אי לכך מומלץ להסדיר חובות עד תום שנת המס 31.12.09 .

בעוד כחודש מסתיימת שנת המס ולכן זה הזמן לבצע הפקדות על מנת ליהנות מהטבות מס שיכולות להגיע לעשרות אלפי שקלים, להלן ההטבות :

אובדן כושר

ההפקדה לביטוח אובדן כושר לשכיר עצמאי ובעל שליטה זהים. עובד שכיר שמעבידו אינו רוכש עבורו פוליסה בגין אובדן כושר רשאי ליהנות מהטבת המס בגין פרמיות ששילם.ההטבה תהה ניכוי של 3.5% מהמשכורת , כאשר תקרת המשכורת לצורך ההפקדה היא ארבע פעמים השכר הממוצע במשק דהיינו 380,544 ₪.

זיכוי בעד נטול יכולת

יחיד תושב ישראל זכאי לזיכוי בעד הוצאות החזקת קרוב משפחה נטול יכולת שהוא משותק, מרותק למיטה , עיוור או בלתי שפוי בדעתו וכן ילד מפגר.

החוק מעניק נקודת זיכוי (שווי נקודת זיכוי ב2009 2,364 ₪) ,או 35% מהסכומים ששילם , העו לים על 12.5% מהכנסתו החייבת כל זאת אם ההכנסה החייבת של המזכה ושל בן זוגו

לא הייתה יותר מ-240,000 ₪ בשנת המס ואם למזכה אין בין זוג לא יותר מ- 150,000 ₪ .

סעיף 45 (א) לפקודה קובע כי יחיד , תושב ישראל שהיה לו בשנת המס ילד משותק , עיוור , או מפגר , ילד בחינוך מיוחד או ילד מעל גיל 16 שעבר אבחון ונמצא בעל לקות למידה ,

יובא בחשבון בחישוב המס שלו או של בן זוגו שתי נקודות זיכוי בשל כל ילד כאמור.

ראוי לציין כי מפקודת מס הכנסה ניתן ללמוד כי אפוטרופוס דינו כהורה.

רו"ח ענת ישאל -בעלת תואר ראשון במינהל עסקים
ניסיון של 10 שנים בתחומי: חברות, עצמאיים ,החזרי מס, בנית תוכניות עסקיות, ויוצג מול רשויות המס.

אתר - http://www.yshaal.co.il/

יש ישאל B.A במנהל עסקים, עם התמחות בחשבונאות ובמימון, היא בעלת ידע וניסיון בענייני דיני עבודה ובעברה עסקה בתחומים שונים - כגון פשיטות רגל, פירוק חברות והכנת חוזים לספקים ועסקים. בנוסף, שימשה רו"ח ישאל כמנכ"לית של בית מלון מוכר בארץ, מה שתרם לבקיאותה בענייני עסקים על סוגיהם השונים . אל B.A במנהל עסקים, עם התמחות בחשבונאות ובמימון, היא בעלת ידע וניסיון בענייני דיני עבודה ובעברה עסקה בתחומים שונים - כגון פשיטות רגל, פירוק חברות והכנת חוזים לספקים ועסקים. בנוסף, שימשה רו"ח ישאל כמנכ"לית של בית מלון מוכר בארץ, מה שתרם לבקיאותה בענייני עסקים על סוגיהם השונים .

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת לי טורסטון עדני

.