אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

חוק דרומי: מה מותר ומה אסור לחקלאי


תאריך פרסום קודם: 
20/07/2008
מחבר: 
עידן אבוהב

מה מותר ומה אסור לחקלאי שאדם נכנס לשטחו?
שאלות ותשובות בעקבות אישור "חוק דרומי"

מאת: עו"ד עידן אבוהב, יועץ אסטרטגי – משפטי למלחמה בפשיעה החקלאית בהתאחדות חקלאי ישראל

הכנסת אמרה את דברה. 44 ח"כ ושני שרים תמכו בהפסקת האנומליה שבה אדם שחפץ להגן על חייו או על רכושו מפני פורץ חושש לעשות כן שמא יפגע בפורץ ולאחר מכן יועמד לדין פלילי.

העברת החוק היתה משימה לא קלה מהפן החקלאי . הדרג המקצועי במשרד המשפטים סבר כי אין להחיל את השינוי לגבי חריג ההגנה העצמית גם על החקלאים. ובשלב מסוים היה חשש שכדי להעביר את החוק יוותרו על החקלאים. מצב זה יצר צורך לכל אורך הדרך לגייס רוב לכל דיון ודיון, לשכנע, להסביר , להציג מחקרים משפטיים ולפרסם חוות דעת משפטיות כדי להראות שהצדק עימנו.

רבים נטלו עימנו חלק במאבק. ישראל כץ שדחף וגייס ח"כ רבים, משה שרוני ודויד רותם שאיגפו מימין ודאגו להבהיר לאנשי משרד המשפטים מה דעתם על ההתעלמות מהחקלאים, יצחק אהרונוביץ שהיטיב להתבטא כניצב לשעבר וכחקלאי וצבי הנדל ויצחק לוי שהיוו את הצוות המפשר לגבי הנוסח הסופי. מקום של כבוד שמור לרב חיים אמסלם ועו"ד אברהם מיכאלי שניהלו מאבק בחצר כבוד הרב עובדיה יוסף על מנת לקבל את תמיכתו ( שהביאה לבסוף לכך
שכל חברי ש"ס התייצבו לתמוך בחוק) גם הרב גפני לא חסך מאמצים והגיע לכל ישיבה שבה היה צורך בקולו. בלובי החקלאי התבלטו שי חרמש ואורית נוקד שסייעו בהשגת רוב ובהצבעות כמו גם באיזון הצד הימני של מפת התמיכה.

אי אפשר לסגור את רשימת התודות מבלי לציין את שר החקלאות, שלום שמחון שלמעשה הביא לכך שההמשלה תגיש הצעה מטעמה לועדה ואחרונה ומאוד חביבה , עו"ד אפרת אביאני ממשרד החקלאות, שטרחה על הניסוח.

מהו "חוק דרומי"? זהו למעשה תיקון לחוק העונשין המתייחס לסוגית הפעלת כח כנגד פורץ לבית מגורים, בית עסק או משק חקלאי מגודר לרבות שטח מרעה ושטח המשמש לאחסנת ציוד וכלי רכב במשק חקלאי.

מה באמת אומר "חוק דרומי"? האם מעתה ניתן לירות בכל פורץ ? לא לא ולא. חקלאי ישראל היזהרו ממתן פרשנות רחבה לחוק שמכיל 6 סייגים. בכתבה זאת נגדיר לכם את המשמעות של הסייגים המופיעים בחוק על מנת למנוע מצב של בלבול שיוביל למעצר חקלאים. ננסח את הדברים בצורה של שאלות ותשובות על מנת לפשט מציאות מורכבת מאוד.

מה משמעות "משק מגודר" ?

כאשר אנו מדברים על שטח מגודר אין הכוונה לגדר מתח חשמלי המאפיינת שטחי מרעה. הגדר צריכה להיות כזאת שברור שנועדה למנוע מעבר אדם. לצורך ההדגשה נבהיר כי גדר שחלקים מסויימים ממנה חסרים או מעוכים כלפי האדמה ( בדרך קבע) עשויה שלא להחשב כגדר לפי דרישת החוק.

כאשר חודר אלי אדם לשטח שאינו מגודר - האם החוק יחול עלי?

לא! התיקון החדש יחול רק על מי שגידר את השטח החקלאי שלו.

מה מאפשר לי החוק לעשות מול הפורץ ?

לפעול על מנת להניס אותו בלבד. אין להעניש או ללמד לקח וכדומה.... פעולות אלו עשויות להחשב כפליליות.

האם מותר לי להניס כל פורץ?

חכו רגע! לפני ש/אתם מפעילים כוח עליכם לזהות כוונה פלילית של הפורץ. אם תפגעו במטייל שטעה בדרך או במישהו שנכנס לשטח החקלאי כדי להזעיק עזרה – אתם עשויים להסתבך.

כוונה פלילית יכולה להיות הימצאות כלי פריצה, פגיעה בכלבי שמירה, הסתובבות חשודה ליד מכלאות החי או שטחי הצומח, הגעה עם רכב בצורה המעידה על כוונה להעמיס את הגניבה. המשטרה עשויה לחפש ראיות לכך שידעתם כי הפורץ הנפגע היה בעל כוונות פליליות.

אם אני רואה פורץ שמנסה להיכנס אני צריך להמתין שיכנס?

לפי לשון החוק מותר להניס גם פורץ שמנסה להיכנס וזאת רק לאחר שזיהיתם כוונה פלילית מצידו.

מה קורה אם לכדנו את הפורץ?

אין לנו תשובה מוחלטת לענין. החוק לא מתייחס לסוגיה זאת.

מה עוצמת הכח בה מותר לי להשתמש כדי להניס פורץ?

כל מקרה שונה מחברו ולכל מקרה יש נסיבות שונות. על כן, אין לכך תשובה אחת ויחידה. דבר אחד הוא ברור וחל בכל המקרים:
עוצמת הכח בה מותר להשתמש חייבת להיות המינימאלית בנסיבות העניין. כל אדם צריך לחשב את מידת הסכנה שבה הוא חש ואת מידת העוצמה שיש להפעיל.

ניתן מס' דוגמאות: אם הברירה היא בין מכה בראש לבין מכה ברגליים, כאשר ברור ששתיהן "יעשו את העבודה", אזי יש לבחור בחבטה ברגליים. אם הבחירה היא בין ירי לבין שימוש באלה, כאשר ברור ששתיהן "יעשו את העבודה", אזי יש לבחור באלה. אם הבחירה היא בין ירי באויר לבין ירי ברגל, כאשר ברור ששתיהן "יעשו את העבודה", אזי יש לבחור בירי ברגל ואם הבחירה היא בין ירי ברגל לבין ירי בגוף אזי הבחירה היא בירי בגוף וכך הלאה ...

במידה ומישהו מחליט לעשות שימוש בנשק- רצוי שינקוט קודם בירי באויר או באדמה.

האם השוטר או בית המשפט יבדקו את הדברים ברזולוצייות מדוייקות כל כך?

כן! בית המשפט, בתיק שעסק בהגנה עצמית, ספר כמה אגרופים חבט מתגונן בפניו של התוקף כדי לבדוק האם הוא פעל במסגרת ההגנה העצמית או לאו.

האם מותר לי להמשיך ולרדוף אחר הפורץ ?

התיקון לחוק אינו חל על פעולות שנעשו לאחר הנסת הפורץ. מי שימשיך לרדוף אחר הפורץ ויפגע בו יצטרך להוכיח כי פעל מתוך הגנה עצמית לפי הכללים הרגילים שמופיעים בחוק העונשין לגבי הגנה עצמית.

מה קורה במקרה בו ברור שלא נשקפת לי שום סכנה ? האם גם אז מותר לי לפעול?

דרישת קיום הסכנה אינה מופיעה כתנאי לתיקון בחוק. יחד עם זאת, התיקון לחוק קובע כי מעשה בלתי סביר בעליל לא יוכל לחסות תחת "חוק דרומי". אני גורס כי אם לא תהא סכנה בכלל לחקלאי והוא בכל זאת יחליט לפעול תוך שימוש בכח אזי הגנה בחוק דרומי לא תחול עליו

רשימת התנאים המצטברים בהם יש לעמוד כדי לקבל פטור מאחריות פלילית בגין פגיעה בפורץ

התנאי הראשון קובע כי מותר להפעיל כוח רק על מנת להניס פורץ מתוך ביתי, מתוך בית העסק שלי או מתוך המשק החקלאי המגודר שלי. התנאי השני הוא כי הפעלת הכוח חייבת להסתיים עם עזיבת הפורץ את השטח שלי. התנאי השלישי קובע כי יש לעשות שימוש מושכל בכוח מינימאלי בנסיבות העניין. התנאי הרביעי מחייב את המתגונן לבחון את כוונת הפורץ. מותר להפעיל כוח רק אם זוהתה כוונה פלילית. כוונה כזאת יכולה להתבטא בשבירת חלון, חיתוך גדר או הרג כלב השמירה. תנאי חמישי הוא סבירות המעשה. מעשה שהיה בלתי סביר בעליל לא יזכה להגנת החוק. אדם שינהג באלימות רבה מידי או אדם שיפגע במי שניתן היה להניסו ללא אלימות יועמד לדין. תנאי שישי המגולם בתוך החוק הוא התקיימות הסכנה. שום מעשה לא יחשב לסביר באם ברור היה שלא נשקפה סכנה למתגונן. שום רשות חוק לא תפטור מתגונן מתקיפת פורץ שלא היווה בכלל סיכון ( ילד קטן למשל).

האם אני יכול להיקלע למצב שלמרות הסכנה אני יועמד לדין בשל הדיפת הפורץ?

כן. התיקון לחוק קובע במפורש כי מי שיגרום לכך , בהתנהגות פסולה, כי אדם יפרוץ לשטח שלו ואז יפעיל נגדו כח- לא ינקה מאשמה פלילית. אסביר את דברי: אם תרדפו אחרי אדם שכדי להימלט יצטרך לפרוץ לשטח החקלאי שלכם ואז תפעילו נגדו כח- תועמדו לדין. דוגמא היא ספציפית ויכולות להיות דוגמאות רבות למצב זה. ידוע שהמציאות עולה על כל דמיון.
_

מידע על מאבק התאחדות חקלאי ישראל בפשיעה החקלאית באתר: http://www.iff.co.il/

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת עידן אבוהב

.