אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

כבוד המלכים / האפוס הלאומי האתיופי - רן הכהן


אלי אשד's picture

כבוד המלכים . האפוס הלאומי האתיופי. מאת: רן הכהן, תרגום, מבוא והערות
כבוד המלכים . האפוס הלאומי האתיופי. מאת: רן הכהן, תרגום, מבוא והערות

מה קרה בין שלמה המלך למלכת שבא? על כבוד המלכים 

בימים אלו פורסם בשפה העברית האפוס האתיופי הלאומי "כברה נגסט" "כבוד המלכים". בשמו העברי, אפוס שככל הנראה התחבר בימי הביניים המתאר את סיפור אהבתם של המלך שלמה ומלכת שבא שבעקבותיו נוצרה שושלת המלכים האתיופית.

זוהי יצירה מעניינת במיוחד בדרך שבה בני עם אחר האתיופים, השתמשו בסיפור מהתנ"ך העברי כדי ליצור לעצמם זהות לאומית המבוססת כל כולה על סיפורי התנ"ך של עם אחר. האתיופים מזהים את עצמם כמקום ממלכת שבא המתוארת בתנ"ך. ההיסטוריונים והארכיאולוגים אמנם משוכנעים כי זאת הייתה ממלכה קדומה בתימן של היום שאמנם גובלת באתיופיה, אבל האתיופים מתעלמים מקטנות מאין אלה.

על פי המסורת הלאומית של האתיופים כפי שקיבלה את ניסוחה הסופי. ב"כבוד מלכים" מלכת שבא שהייתה הייתה מלכה אתיופית שבאה לבקר את שלמה המלך, קיימה איתו במסעה זה יחסי מין כתוצאה מתחבולת עורמה של המלך התאוותני שהתרשם מיופייה.

מלכת שבא מופיעה ב"כבוד מלכים" כאישה אתיופית יפהפיה בתולה עד שהיא פוגשת את שלמה המלך החכם אך התאוותני שמתרשם מיופיה ששוכב איתה בדרכי תחבולה נתעבים. אך זה עולה לו ביוקר. מלכת שבא יולדת ילד את "ביין לחכם" ( או לפי מסורות אחרות מנליק) שהפך לאבי שושלת מלכי אתיופיה מאז ועד עולם (או לפחות עד נפילת שושלת זאת בשנות השבעים של המאה הקודמת).

הילד שנולד מהלילה הזה חוזר לירושלים לראות את אביו ושם גנב בירושלים את ארון הברית לאתיופיה לא מתוך קלפטומניה חלילה אלא בהוראה מפורשת של מלאך שפקד עליו להעביר את הארון הברית הקדוש לאתיופיה על מנת שהארץ והעם שם יהפכו לעם הנבחר במקום היהודים החוטאים של שלמה. וכך נעשה. המלך שלמה מגלה לזוועתו שהדבר הקדוש ביותר בממלכתו נגנב. וששם הארון נשאר מאז. לשלמה החכם באדם שרומה בידי בנו לא נשאר אלא להכין עותק מזויף של הארון כדי להתעות עימו את העם. הוא מת בגיל הצעיר יחסית של שישים שנה לא לפני ש הוא שומע דברי כיבושין נוראים מידי מלאך על השמדת צאצאיו בעתיד מבנו רחבעם וכו נחשף לפניו כי עתיד העם ישראל לא להכיר במשיח ישו ולכן יושמד. וכמדומה שבכך יש את הנקמה האתיופית הסופית על הפיתוי של מלכת אתיופיה הבתולה..

בנו של שלמה ממלכת שבא. והוא מת

האתיופים היום מאמינים באמונה שלמה שהם צאצאי אנשי שבא הקדומים וכי בארצם נמצא ארון הברית של שלמה המלך שנגנב בידי בנו של שלמה בעת שזה בא לביקור מלכותי בירושלים. אמונתם בהיותם אנשי שבא וכתוצאה מכך הקשר שלהם עם המלך שלמה הישראלי מוזכרת כמעט בכל מקום אפשרי בספרותם ובתרבותם. כתוצאה מכך יש כיום מעין מלחמת "תעמולה "בין משרדי התיירות של אתיופיה ותימן שכל אחד מהם טוען שארצם היא היא שבא אמיתית שמלכתם ביקרה בארץ ישראל בימי שלמה וכי הארץ השניה היא "מתחזה "....

הארון באתיופיה? מעניין היחס של "כבוד מלכים "לארון הברית" המכונה "ציון" וזהו יחס של הערצה כמעט אלוהית. על פי האפוס הארון נברא במשותף בידי האלוהים ובנו בראשית כל הדברים היה קיים עוד לפני בריאת העולם לפני שנבראו המלאכים והאנשים ( ע' 60 ) וייתכן שהטקסט רומז והעולם כולו נבנה בעבור הארון בדומה לטענות היהודים לגבי התורה וטענות המוסלמים לגבי הקוראן. על פי "כבוד המלכים". טענות אלה מפורטות באפוס הלאומי האתיופי "כברה מנגסט" שכתב יד שלו נמצא מהמאה ה-13 ומספר בפירוט את סיפור אהבתם של שלמה ומלכת שבא וסיפור גניבת הארון מירושלים בידי מנליק. לדברי האתיופים הארון שנשאר בירושלים מאז היה רק עותק ( שאולי הוא זה שהוסתר בידי ירמיהו בהר הבית או בהר נבו).

חוקרים מודרניים כמו גרהם הנקוק קיבלו את טענות האתיופים והציעו שאולי הארון היגיע לשם לאחר שהוברח בימי מנשה לאי המצרים יב ששם ידוע שהיה מקדש יהודי בימי קדם ומשם עבר לאתיופיה לעיר אקסום. אך לתיאוריה זאת אין כל הוכחות.

המלך כלב נגד המלך יוסף.

כברה

מתי בדיוק נוצר האפוס הקשר בין העם האתיופי וארון הברית ? קשה לדעת. כתבי היד המוקדמים ביותר הם מהמאות השלוש עשרה –ארבע עשרה. נראה שיש רגליים לסברה שגרסאות מוקדמות של הסיפור נוצרו כבר במאה השישית לספירה שאז גם נוצרה הגרסה הראשונית של הסיפור על שלמה המלך מלכת שבא ומנליק.

חוקרים חושבים שסיפור זה נוצר דווקא אז שכן אז הייתה הפעם היחידה שבה מצאה ממלכת אתיופיה הנוצרית בראשותו של הקיסר כלב מתמודדת עם ממלכה יהודית, ממלכת חמייר בתימן שבה שלט יוסף דו נוואס והייתה זאת גם הפעם היחידה בהיסטוריה שבה היה עימות מלחמתי בין ממלכה יהודית וממלכה נוצרית שלכל אחד משליטיה היו תביעות דומות מבוססות על מסורות תנכיות. שני המלכים היו בעלי תודעה תנכית משיחית חזקה וזה התבטא בשמותיהם. כלב הוא השם של הישראלי הראשון שהיגיע ממצרים שבאפריקה לארץ כנען באסיה בעוד שיוסף הוא שמו של הישראלי שהביא את בני משפחתו מכנען שבאסיה למצרים באפריקה....וזה שיקף את מטרותיהם של שני השליטים שכל אחד מהם שאף להשליט את דתו על הארץ השכנה וכל אחד מהם טען שהוא מייצג את "ישראל האמיתי".במקרה או שלא במקרה באותו הזמן חי גם הקיסר הביזנטי יוסטיניאנוס שכפי שראינו השיג את מנורת המקדש מהונדאלים ובנה את הכנסייה המפורסמת איה סופיה בקונסטנטינופול במטרה מודעת להתחרות ולעלות על בית המקדש של שלמה. כלומר השאיפות המבוססות על התנ"ך בהחלט היו באוויר באותה התקופה.

במאבק ניצח לבסוף כלב שצבאותיו כבשו את תימן ויוסף דו נוואס התאבד. ניתן להעלות על הדעת שאם היה הוא המנצח כי אז צבאותיו היו מגיירים את כל החצי האי ערב וכתוצאה האסלאם לא היה נוצר לפחות לא בגרסה המוכרת לנו כיום. אבל לא זה מה שקרה. נראה שבעת מסעם של אתיופים בחצי האי ערב הם קלטו את המסורות שם על קיומו של הארון בערב וכנראה משם הגיעו מסורות אלה לאתיופיה. יתכן מאוד שהאתיופים של כלב אף נטלו חפץ שבתימן של דו נוואס האמינו שהוא ארון הברית והביאו אותו לאתיופיה. ׂ) בסיס לטענות האלה ניתן לראות בעובדה שבכבוד מלכים יש עוינות אדירה,גנוסיידית ,מעין זאת שאנו מוצאים בספרות האנטישמית המודרנית ל"יהודים" שכנראה משקפים את אנשיו של יוסוף דו נוואס ולעומתם האתיופים מציגים את עצמם כישראלים האמיתיים כחלק מהמאבק האידיאולוגי האדיר בין שתי הממלכות. כלב הוא גם אחד המלכים האתיופיים ההיסטוריים הבודדים המוזכרים בשמם באפוס בשמו מה שהוא הוכחה נוספת לכך שהאפוס נוצר בזמנו ובחצרו. כנראה כתוצאה מניצחונו הגדול של כלב על דו נוואס היהודי החלו האתיופים להאמין שהם יורשי הישראליים האמיתיים וכי ארון הברית נמצא ברשותם. וכך הם מאמינים עד היום.אחד מבניו של כלב נקרא "ביתא ישראל : כפי שמכנים את עצמם יהודי אתיופיה כיום ואולי אין כאן מקריות אלא הוא אחד מאבותיהם הרוחניים בכך שהוא עמד בראש קבוצה בעלת דעות יהודיות שהושפעה מיהודי חמיאר ונפרדה כתוצאה מהרוב האתיופי הנוצרי ? זוהי אחת האפשרויות לגבי שאלת מוצאם של היהודים הפלאשים..

ואולי לא במקרה האתיופים רואים באיום הגדול ביותר שהיה אי פעם על הארון בהיסטוריה שלהם כפרי מעשיה של אישה יהודיה דווקא.

עם זאת לפי חוקרים אחרים אפשר ליחס את הרגשות היהודיים האלו גם למאה ה-14 הזמן שבו נוסח האפוס בצורתו הכמעט סופית שאז נוהלו מאבקים נגד "יהודים" כנראה אבות יהודי אתיופיה של היום.

הארון כמובן המשיך להיות החפץ האתיופי הקדוש ביותר. יש אף דיווחים על קיסר אתיופי מהמאה ה-17 בשם איאסו שניהל איתו שיחה שלמה שבמהלכה נתן הארון עצות שונות למלך ולימד אותו דברי חוכמה שונים..

ב-1936 בזמן שהאיטלקים כבשו את אתיופיה פנתה לחברת ביטוח צרפתית קבוצה מסתורית שמהמזרח התיכון שביקשה לבטח את ארון הברית למקרה שיפגע בקרבות.

לאחר שפורסם ספרו של גרהם הנקוק the sign and the seal שטען שהארון אכן נמצא באתיופיה גדלה מאוד ההתעניינות ב"ארון" האתיופי.ישראלים רבים יצאו בעקבותיו ואף נעשה עליו סרט תיעודי בידי המגזין "מסע אחר". נשמעו טענות של שרידי בית המלוכה האתיופי שחוסל במהפכה ב-1974 כי סוכנים ישראליים פנו בזמנו לקיסר הילה סלאסי בבקשה שיחזיר את הארון לישראל והוא סירב. כותב שורות אלה מפקפק מאוד בטענות אלה או לכל הפחות בכך שהיו אלה נציגים ישראליים רשמיים.

אין ספק שהארון האתיופי באקסום הוא חפץ קדוש..לאתיופים. האם הוא זהה עם הארון הישראלי המקורי ? ספק רב מאוד. הוא בלי ספק ללא פסלי הכרובים, וגם אין בו את כל התכונות שיוחסו לארון המקורי הישראלי כמו היכולת להרוג אנשים. האתיופים אולי מאמינים באמונה שלמה שזהו הארון המקורי אך גם אמונה זאת ( שמקורה הוא ככל הנראה לא לפני המאה השישית לספירה ) אין בה כדי להוות הוכחה כל שהיא לזהות עם הארון המקורי.

במידה רבה ניתן להגדיר את "כבוד מלכים" ככתבי הקודש החילוניים של אתיופיה ואלו הנותנים לאתיופים את הזהות העצמית שלהם ביחס לשאר העולם הלא הוא התנ"ך. שאר הספם בערך החל מעמוד 227 ואילך כמה עשרות טובות של עמודים הוא בגדר מיותר לחלוטין עבור הקורא הממוצע שאינו חוקר תרבותה ואמונותיה של אתיופיה ומן הראוי היה להשמיטו. ורוע מזה אלו הם דברי הטפות דתיות מתלהמות שיהיו ברורות רק לכהן דת אתיופי על עליונות האמונה והממלכה האתיופית בעולם מחד ועל נחיתותו והצורך בהשמדתו של עם היהודים מאידך.

באחד הקטעים המסיימים את הספר יש קטע מבעית במיוחד שבו מלכי הנוצרים אתיופיה ו"רומא" (ביזנטיון ) יצאו (בלשון עתיד אין זה ברור עם המחבר מתכוון לאירוע שקרה בעבר או יקרה בעתיד) להילחם ביהודים "אויבי האלוהים" ויכלום ולאחר שזה בוצע "ויטקסו עצה "איך לא יחיו את היהודים (ע' 284) בהיגיון של הסיפור הכוונה היא מן הסתם לגנוסיד של כלל היהודים בכל העולם ואולי באיזה גירסה של הספר שלא השתמרה היה מעין מרשם קדום איך לבצע רצח עם ביהודים. כמה מאות שנים לפני המיין קאמפף של היטלר.

. חיזוק אידיאולוגי לכך ניתן ובקטע אחר שבו מבטיח מלאך אלוהים לשלמה כי בבוא היום צאצאי בנו השלישי בן שפחה רומית "תהי לו הארץ הזאת כי הוא יאמין במושיע אשר יבוא ומשפחת רחבעם ושארית ישראל יצלבו את המושיע אשר יבוא ,וזכרכם יימחה מעל פני האדמה ( ע' 170).

וכך זה נמשך ונמשך דברי תועבה גנוסיידיים שנרקחו במוחו של איזה שהוא כומר אתיופי אכול שנאה רצחנית המחבלים בכל הערך הספרותי ככל שיהיה של היצירה.

לא ניתן אלא לתמוה האם הדברים האלו שיקפו את מה שאותם כמרים שאפו לבצע באנשי "ביתא ישראל" יהודי אתיופיה ?

איני יכול אלא להצטער שהעורך האתיופי הקדום של הספר והעורך המודרני שלו רן הכהן לא השמיטו את כל העשרות העמודים האלו שפוגעים אנושות בספר.

מאחר שהספר מוערך כל כך באתיופיה האם ניתן להגדירו כיצירת מופת ספרותית ,כפי שניתן למשל להגדיר ספר אחד או שניים של האנטישמי הרצחני פרדיננד סלין כיצירת מופת? לא.

גם אם היו מוחקים את כל אותם עשרות עמודים מיותרים לחלוטין ,הסיפור על המפגש בין שלמה המלך ומלכת שבא וסיפור גניבת ארון הברית בידי בנה של מלכת שבא הוא סיפור נחמד צבעוני ואקזוטי אולם לא מופתי.

ובוודאי ובודאי שאין להשוותו לסיפור העלילה אדיר העוצמה של ספרי שמואל ומלכים. ולו רק מסיבה אחת בולטת. כל כולו של "כבוד המלכים" הוא (כפי שמראה שמו) האדרה של הדמויות המרכזיות בו מלכת שבא ובנה משלמה שהם אנשים מושלמים ללא כל פגם. כמוהם כמו העם האתיופי וארץ אתיופיה. רק בצד השני של אויבי האל הלא הם העם היהודי יכולים להיות אנשים רעים ופגומים.

כתוצאה הסיפור חסר דרמה אמיתית ובוודאי ובוודאי שאין להשוותו לסיפור התנכי שעליו הוא מתבסס שבו הדמויות אינן מושלמות והן מלאות וגדושות בפגמים וחטאים שונים ודווקא משום כך הסיפור שבו הן מופיעות הוא רב עוצמה כל כך ומדבר לכל אדם בכל מקום..

זהו ספר שיעניין אתיופים ואת מי שרוצה ללמוד על אתיופיה ותרבותה והרעיונות הדתיים שלה.אולם מי שרוצה לקרוא יצירת מופת ספרותית מרגשת ללא קשר למוצאה אין לו מה לחפש כאן.בסופו של חשבון זהו רק חיקוי חסר נשמה של המקור המקראי.

;

שיר רגאי על שלמה

לון רנג'ר שר על שלמה

שיר רגאי על דמו של שלמה

נספח : רשימת ספרים בעברית על אתיופיה.

להלן רשימה מקיפה על יצירות ספרות יפה ועיון שהופיעו בעברית על אתיופיה.

הרשימה כוללת גם ספרים שהופיעו על יהודי אתיופיה אך השתדלתי להכניס רק ספרים שעוסקים ביהודי אתיופיה באתיופיה עצמה ולא כאלה שעוסקים בהם לאחר עלייתם למדינת ישראל. ןא.ספרי עיון על אתיופיה

פ. גוריליק ( סידר וערך ) חבש ומלחמה. תל אביב ; (יפו :דפוס האור-אל-נור),1935

אהרון זאב אשכולי חבש העם הארץ, התרבות, דברי-הימים, השלטון, הפוליטיקה. סקירה . ירושלים יסודות תרצ"ו (הסקירה הזאת היא משך של פיליטונים שנתפרסמו תחלה בעתון "דבר"..." -מתוך ההקדמה )

בן ציון פורמן חבש. הוצאת המחבר.תרצ"ו.אברהם עקביה עם וינגיט בחבש / דברי הקדמה - דוד הכהן תל אביב : עם עובד, תש"ד.

נתן שחםמסע לארץ כוש /סיפר נתן שחם ; ציר שמואל כץ,מסדה 1962. ספר מסע באתיופיה.

אלן מורהד הנילוס הכחול / מאנגלית: זיוי שורר.-- תל-אביב :ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור,1963 -תשכ"ד

משה יחזקאל עמדת בריטניה בסכסוך איטליה-חבש והשלכותיה. דיסרטציה (מ.א.) – המחלקה להיסטוריה כללית אוניברסיטת בר-אילן, תשל"ה

תמר גולן שחור-לבן, לבן-שחור :ראשי פרקים באפריקה של ימינו תל-אביב :משרד הבטחון,תשמ"ו

יורם פרי חזיתות שחרור בקרן אפריקה: ה"אורומו" וה"תיגרה" - רקע, אידאולוגיה ואמצעים... דיסרטציה (מ.א.) - אוניברסיטת תל-אביב, 1987 גליה (צבר) פרידמן שאלת הלאומים, הגיבוש הלאומי והזהות האתיופית : אתיופיה שלאחר המהפיכה על רקע הנסיון ההיסטורי-אימפריאלי /. עבודת גמר (מ.א.) -- האוניברסיטה העברית בירושלים תשמ"ח

גליה צבר פרידמן מדיניות הפיתוח באתיופיה שלאחר המהפיכה 1974-1988 : חזון מול מציאות.אונ' תל אביב 1989רישרד קפושינסקי הקיסר : נפילתו של רודן מפולנית - יורם ברונובסקי. ,זמורה ביתן ,1989. הספר הטוב ביותר בעברית על אתיופיה. על ימיו האחרונים של היילה סלאסי.

צדוק מגל חצי קילומטר מגן-עדן :רשמי מסעות מוטיבים -דביר כצמן,, 1995. ( רשמי מסע באתיופיה )

חגי ארליך אתיופיה –קיסרות ומהפכה בקרן אפריקה האוניברסיטה הפתוחה. 1998.

‫ אתיופיה : מכל ההיבטים, היסטוריה, דתות, ספרות, אמנות, שפות, אקטואליה : ויהודי אתיופיה - אז, היום ומחר / ומחקרים - ראובן מירן... ; עריכה - ירדנה רינון, ברכה רוזנפלד ; איורים - עלמו אישטה, שירלי אגוזי... יעקב ברסלבתל אביב :האגודה למען עידוד יצירה, תרגום ותרבות של העדה האתיופית,c2002.

חגי ארליך, הגר סלמון, סטיב קפלן; אתיופיה: נצרות, אסלאם, יהדות.

חגי ארליך אתיופיה והמזרח התיכון :תרבות מצור ואלפיים שנות הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 2008.

אתיופיה

ב. ספרות יפה על אתיופיה

הנרי ריידר הגרד טבעת מלכת שבא ; עברית: ג. אריוך הוצאת כתר ,1979. ,סיעפורה של משלחת המגלה במקום נידח באתיופיה גזע אבוד של יהודים אתיופיים.

אדגר רייס בוראוז - 5. (.tarzan and the jewels of opar (1918

א. תחת השם "טרזן וזהב אופיר" תרגם אמציה ברלס עבור כתב העת "עיתוננו", כרך שישי תרצ"ז 1937 חוב' קמד-קסט ב23- חלקים.

ב. אותו התרגום יצא כספר בהוצאת "מפיץ הספר" בשנת 1939.9.

כולל פרק על משלחת של חיילים אתיופיים היוצאת מטעם הקיסר מנליק ללכוד שודד ערבי מסוכן ונתקלת בידידו של טרזן מוגמבי.

אדגר רייס בוראוז (.tarzan lord of the jungle (1928

יצא לאור בעברית בשני כרכים תחת השמות "טרזן והבדווים" (חלק א' ) ,1950, ו"טרזן המציל" (חלק ב') 1950, תרגום ועיבוד ג' בן חנה בהוצאת יוסף שמעוני.י.

אדגר רייס בוראוז tarzan triumpant (1932

תורגם תחת השם "טרזן המנצח ושודדי ההרים", תרגם ועיבד בן אריה (אוריאל אופק) הוצאת "דעת" תש"א 1940.טרזן מגלה באתיופיה עיר אבודה של נוצרים קדומים.

אנונימי "טרזן וקיסר חבש" חוברת בסדרת "עלילות טרזן" מספר 28. הוצאת דפוס מל"ן 1960?

סיפור מאת סופר ישראלי שבו טרזן פוגש את הקיסר היילה סלאסי.

אנוננימי ( זאב גלילי ) דן טרזן ואוצרות המלך שלמה. שהופיע ב1960

הסוכן הישראלי דן מוקד דן טרזן יוצא לבקר את השבט האבוד של הפלאשים (המתוארים כשבט אבוד הדומה לזה שבספרי טרזן) וממלכם נודע לו שהם שומרים על אוצרות שלמה עד ש"יקום בית המקדש השלישי". דן משכנע את הפלשים שהגיע הזמן להעביר את האוצרות לישראל, מחסל סוכנים ירדניים שבאו לגנוב את האוצרות ומעבירם בחזרה לישראל.

"ברט ויטפורד" תיק סודי ביותר. ב"תרגום" א. בן מרדכי. ( כאן יש טעות בייחוס. הספר הוא למעשה של אריה קרישק ) 1978 הוצאת רמדור 1978. ספר בסדרת "איש הקראטה פטריק קים" שבו מספר הסוכן החשאי מסוקס האצבעות בגוף ראשון על מסעו במדבר הדאנקיל באתיופיה. ורה פורסברג גנט, הילדה מאתיופיה תמונות: חנה ריבקין-בריק. עברית: מירה מאיר ספריית הפועלים 1978

ספר לילדים. גנט חיה באתיופיה שבאפריקה. פירוש שמה הוא גן - עדן באמהרית, שפתה. כמו כולם באתיופיה, ובמיוחד הילדים הוא אוהבת לרכוב על סוסים.

ז'אן-קריסטוף רופן מלחמות אבודות / מצרפתית: שלומית הנדלסמןתל אביב :כנרת,2002

הראשון משני ספריו של רופין על אתיופיה שתורגמו לעברית.

נגה מולקיה האל שהוליד תן / מאנגלית: אירית מילר.כינרת 2004....פולקלור אפריקני...על רקע המאבקים האתניים-מעמדיים באפריקה הטרום-קולוניאלית...

חלקים מטקסט הספר

עמיחי שלו על "האל שהוליד תן ".נגה מוזלקיה רשימות מבטן הצבוע : זיכרונות מילדותי באתיופיה / נגה מזלקיה ; מאנגלית - חני ברקת. אור יהודה : כנרת, תשס"ד 2004.

ביקורת על "רשימות מבטן הצבוע ".

רוזנבלום, רונן מים אסורים תל-אביב :דבי אופקים,2004 רומן מסע בדרום מערב אתיופיה ז'ן כריסטוף רופין - החבשי סיפור מסעותיו המופלאים של ז'אן-באטיסט פונסה, שגרירו של קיסר חבש אצל הוד מלכותו לואי הארבעה-עשר מצרפתית: שלומית הנדלסמן ,כנרת 2005 - מאמר ביקורת על הספר

מרינה גרוסלרנר חלומות ראווה תל-אביב :משכל,[תשס"ז] 2007

ספר על נערים ישראליים שכולל סיפורים על המלכה האתיופית מימי הביניים יהודית.

טומה, האמה, פרשת המכשף הסוציאליסט / מאנגלית - דורי פרנס ; [ייעוץ מדעי והקדמה - חגי ארליךתל-אביב :אחוזת בית,תשס"ט 2009.

הספר מלווה בהקדמה מאת חגי ארליך "אתיופיה, ימים של אופל" מביא את סיפורם של אנשי אתיופיה בימים חשוכים... - נשים, גברים וילדים - שנאלצים לעמוד מול הרוע האנושי". סקירה של נוריתה

ראיון עם המחבר

אברהם ורגיז קרבת דם. / עברית אורי בלסם תל-אביב :מטר,תשס"ט, 2009.

סאגה משפחתית המתרחשת באתיופיה

ג. ספרות של אתיופים ושל יהודי אתיופיה.

כבוד המלכים / תרגם מאתיופית קלאסית (געז) והוסיף מבוא והערות רן הכהןתל-אביב, אוניברסיטת תל-אביב, ההוצאה ע"ש חיים רובין, תשס"ט 2009האפוס האתיופי הקלאסי מימי הבינייםעל המפגש בין שלמה המלך ומלכת שבא.

מספורי חבש וסודאן : ספורים לבני הנעורים /עברית: אסתר זמירי, תל-אביב : עידית, תשיט.

בן-דור,שושנהעורך ספורים מפי יהודי אתיופיה.ירושלים :משרד החנוך - מחלקה לחנוך מבוגרים,תשמ"ו.

סיפורי ביתא ישראל :ששים סיפורים וסיפור מפי יהודי אתיופיה /תרגם מאמהרית: מרדכי וורמברנד. עריכה מדעית: דב נוי לוד :מכון הברמן למחקרי ספרות,תש"ן, 1990

תרת תרת :סיפורי עם מפי יהודי אתיופיה /עריכה: תמר אלכסנדר, עמלה עינת; יעוץ: רחמים אלעזר; [איסוף ותעוד: רחמים אלעז, תל-אביב :משכל,1996

מרקם ספורים מפי יהודי אתיופיה / בחירת הסיפורים ועיבודם: יעל זהבי, מירי ורון, ייעוץ וכתיבת הסיפורים באמהרית: ירגה ארטה תל-אביב :מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית, היחידה להוראה מותאמת,תש"ס, 2000

ד. ספרים על תולדות יהודי אתיופיה באתיופיה

יעקב פיטלוביץ,מסע אל הפלשים / עברית: מ. וורמברנדתל-אביב :דביר,תשי"ט.

, אהרן זאב אשכולי ספר הפלשים : יהודי חבש תרבותם ומסורותיהם / ירושלים :בסיוע מוסד הרב קוק,תש"גספר ראשון בסדרה "כתות ושבטים: טכסטים ומחקרים לתולדות נדחי ישראל" מאת המחבר.

‫ ראובן קשאני,הפלשים : קורות, מסורות ומנהגים ירושלים :דפוס "הר-ציון",תשל"ו

מנחם ולדמן אתיופיה :עדת "ביתא ישראל" ירושלים :ג'וינט ישראל,תשמ"ה 1985

מנחם ולדמן ולדמן, מנחם מעבר לנהרי כוש : יהודי אתיופיה והעם היהודי[תל אביב] :משרד הבטחון - ההוצאה לאור,תשמ"ט, 1989מנחם ולדמן מאתיופיה לירושלים :יהודי אתיופיה בעת החדשה : מבחר תעודות ומקורות ירושלים :משרד החינוך והתרבות - מינהל התרבות - האגף לתרבות תורנית,תשנ"ב

אתיופיה שלי: קולות מספרים את-יופיה :]סיפור מסעם המשותף לאתיופיה של סטודנטים וסגל אקדמי אחוה - המכללה האקדמית לחינוך /עורכת: אתי גלעד באר-טוביה :המכללה האקדמית אחוה,2006.

אתיופיה / עורכת: הגר סלמון ירושלים :משרד החינוך התרבות והספורט, המזכירות הפדגוגית, המרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח,תשס"ח,2008

ספרות יפה על יהודי אתיופיה

זליג שכנוביץ בן הפלשים :ספור /ז' שכנוביץ ; עברית - א"מ דף [=מאיר צבי פרוש].-- בני ברק :נצח,(תשכ"ד).שלמה הפלשי : סיפור שהופיע בגרמנית ב1923בשם "שלמה הפלשי" שתורגם לעברית בידי מ"צ פרוש בשם "בן הפלשים" ועוסק בנדודי צעיר פלשי המתלבט עולה לבסוף לארץ ישראל ונופל על הגנת הכותל.

דורית אורגד שבועת האדרה"( איורים אבי כץ, הקיבוץ המאוחד, 1988)

הספר הקלאסי בעברית על מסעם של יהודי אתיופיה לארץ ישראל.

רדו מיכאלינו תחיה ותהיה / מצרפתית יותם ראובני תל אביב :גוונים,תשס"ו 2005.

רומן צרפתי על יהודי אתיופיה. שנת 1984. באחד המחנות בסודן נמצאים אנשים מ-27 מדינות מוכות רעב. בשביל להציל את בנה בן ה-9, כופה עליו אמו הנוצרייה לתפוס את מקומו של ילד יהודי שנפטר. הוא עולה ארצה במבצע משה ומקבל את השם שלמה

אומרי טגאמלק אברה אסתרי / ידיעות אחרונות 2007.

רומן אוטוביוגרפי על חיי משפחה יהודית באתיופיה עלייתה וחייה בישראל.

ביקורות על "אסתרי ":

דניאלה ספיר על "אסתרי"

אריק גלסנר על "אסתרי "

דורון קורן על "אסתרי"

נוריתהה על "אסתרי

קומיקס בעברית על אתיופיה

דני פלנט "מאפריקה ועד שארם עד שייך" סיפור שפורסם בשבועון "הארץ שלנו" ב-1958. זהו סיפורו של יהודי מאתיופיה שמגיע ללב אפריקה בחיפוש אחר מדינת ישראל ושם מצטרפים אליו שני נערים כושים גם הם מצאצאי שב שמתייחס על אנשי שלמה ויוצאים לישראל בדרך הם נלכדים בידי המצרים בשארם א שיך אך משוחררים בידי כוחות ישראל. זהו סיפור הקומיקס הראשון ואולי היחיד עד כה שגיבורו הואבן אתיופיה.והוא מעניין בגלל הצורה הסימפטית והכמעט הירואית שבה מוצגים השחורים הפלאשים ואנשי שבטי הג'ונגל

שמואל לביא בדרך אל היעד :ספור מתח בהמשכים /ציורים: דוד ביכמן בני-ברק :דבש,תשנ"ד, 1994

200 נערים יהודים באתיופיה מוחזקים בידי המיסיון המורמוני

אלי אשד כותב, אלימלך אדגה מאייר המלכה יהודית הופיע בהמשכים בכתב העת "קו האופק" גליונות 27 ואילך עלילות מלכה יהודית באתיופיה בימי הביניים.

קומיקס המלכה יהודית:פרק 1 פרק 2פרק 3

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.