אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

בלעם: הספר האבוד - הספרים האבודים של התנך


אלי אשד's picture

כחובב ספרים מסתוריים מוחרמים ואבודים באופן כללי, יש לי עניין רב בכל הספרים האבודים שמוזכרים בתנ"ך.  במקרא מוזכרים ספרים שונים שעליהם הסתמכו והתבססו כותבי התנ"ך ,ושהיו מן הסתם מוכרים לקוראיהם הראשונים.  אך ספרים אלו, כל אותם ספרים שהיו בספריה של המלך שלמה, או למצער הספרים שהיו בספריה המלכותית בשומרון בימי המלכים אחאב, וירבעם השני והושע בן אלה בישראל לפני חורבנה בידי האשורים או בספרית בית המקדש בימי המלכים חזקיהו ויאשיהו  וצדקיהו לפני החורבן בידי הבבלים לא הגיעו לידינו ומה בדיוק היה בהם נשאר בגדר תעלומה שבה התחבטו רבים וטובים לאורך הדורות.

אנחנו יכולים רק להניח שמה ששרד בתנ"ך היה המיטב שבמיטב. אבל אנו לא יכולים  להיות בטוחים בכך. מה שברור הוא שכמה מאותם הספרים האבודים היו מוזרים ומסקרנים ביותר. למשל ספר שעסק בדמות מקראית מוזרה במיוחד: החוזה והמכשף הזר בלעם בן בעור הנביא היחיד בן עם זר שנבואותיו השתמרו במקרא.

היום אנחנו יודעים מהממצאים הארכיאולוגיים שנביאים היו לא רק בישראל וביהודה .הם היו גם בארצות אחרות של המזרח הקדום במארי למשל. אולם התנ"ך לא טרח להשאיר את זכרם. חוץ מהיוצא מהכלל של המכשף והחוזה המפורסם בלעם בן בעור. מדוע דווקא הוא ?

אולי משום שבתקופה שבה נכתבו ספרי התנ"ך במאות השמינית והשביעית לפני הספירה היה ספר ידוע מאוד של ועל בלעם בן באור שאבד מאז שכותבי ועורכי התנ"ך ראו עצמם מחוייבים להתייחס אליו ואל הדמות .

להלן מאמר על הספר האבוד של גדול המכשפים והחוזים הזרים של המקרא ,בלעם בן בעור.

וישא משלו ויאמר נאם בלעם בן בעור ונאום הגבר שתום העין נאום שומע אמרי אל ויודע דעת עליון מחזה שדי יחזה נפל וגלוי עיניים . אראנו ולא אתה אשורנו ולא קרוב דרך כוכב מיעקב ..  (במדבר כד פס´ יז )

בלעם בן בעור הוא אחת הדמויות המרתקות ביותר בתנ"ך כולו.

הוא מוצג בתורה כגדול המכשפים של העמים הזרים והוא גם הנביא הזר היחיד דהיינו הלא ישראלי או יהודהי שאנחנו שומעים ומקבלים נבואות שלו שאכן מתקיימות. אמנם ידוע שהיו נביאים גם במדינות אחרות שלה מזרח הקדום חוץ מישראל ויהודה אבל המקרא לא מגלה בהם כל עניין ואינו מזכיר אותם.  חוץ מאשר את בלעם בן בעור.

ונשאלת השאלה מה המיוחד בו ?

וייתכן שהתשובה היא שהדמות של בלעם הייתה דמות ידועה בזמן שבו נכתבו ספרי התורה, המאות השמינית והשביעית לדעת החוקרים. ואולי היה זה חוזה שעל שמו הופיעו ספר מפורסם אחד או יותר שהיה כל כך ידוע שכותבי וערכי התנ"ך לא יכלו להתעלם ממנו ולכן שלבו אותו ביצירתם. אותו ספר אבד במשך הדורות, אבל ייתכן שחלקים ממנו התגלו בשנים האחרונות .

בשנים האחרונות פוענחה כתובת שייתכן שהיא כוללת חלק מאותו ספר אבוד. המדובר באחת הכתובות החשובות ביותר שהתגלו אי פעם באזור ארץ ישראל . כתובת זאת התגלתה ב-1967 על גושי טיח נושאי כתב על רצפת אחד המבנים בדיר אל בלא בעמק הירדן 8 ק"מ ממזרח לירדן ומעט מצפון לנחל היבוק. לאחר שהחוקרים הצליחו לאחות את רוב הגושים התברר להם כי המדובר ברצף ספרותי של שני חיבורים שונים שככל הנראה נחרטו בשנת 800 לפה"ס בערך .

התברר שאחד החיבורים עוסק בדבריו של דמות ידועה היטב מן המקרא הקוסם והחוזה הידוע בלעם בן באור שאותו שלח המלך המואבי בלק לקלל את בני ישראל כאשר הללו איימו על ממלכת, אך במקום זאת בירך בלעם את בני ישראל, בהתאם לדרישת מלאך שאף כפה על האתון של בלעם לדבר כמסופר בספר במדבר פרק כ"ב .

הכתובות הן בניב מיוחד שעורר מחלוקת קשה בין החוקרים.היו שטענו שהמדובר בארמית, אחרים במואבית או במדיינית כיום מקובל שהן כתובות בשפה אזורית "גלעדית "שהיא קרובה למואבית ולעברית המקראית.

הכתובת פוענחה עד תום רק בשנות התשעים וממנה התברר שבלעם הייתה דמות ידועה היטב באזור במאה התשיעית לפני הספירה וסביר שהכותב המקראי הכיר את הסיפורים השונים עליו שאחד מהם הופיע בכתובת.

בכל מקרה כתובת זו היא היצירה הספרותית הקדומה ביותר שהתגלתה על דמות כלשהיא שהוזכרה במקרא. להלן קטעים מהכתובת בנוסח עברי מעובד:

פורענויות ספר בלעם בן בעור
איש חוזה אלוהים הוא
ויבואו אליו האלים בלילה, ויחז מחזה במשא אל
ויאמרו לבלעם בן בעור
כה יעשה מבלי להשאיר אחריו עתיד
איש לא ראה מה ששמעת
ויקם בלעם למחרת ,הנה
יזמן ראשי קהל אליו
וליומים יצום ובכה יבכה
ויכנס עמו אליו ויאמרו לבלעם בן בעור :
למה תצום ולמה תבכה ?

ויאמר להם :
שבו ,אגיד לכם מה אלי-שדי –חשבו
ולכו ראו פעולות –האלוהים
האלוהים התייחדו והקימו

אלי שדי מועד
ואמרו לש(גר) :
תפרי, סכרי שמים בעב
כי יהיה שם חושך ואל נוגה,
אפלה ואל אורה,
כי תתני אימה בעב החושך
ואל תהגי עד עולם!

(מתוך: כתובות בלעם מדיר –אלא מאת ברוך אברהם לוין, קדמוניות חוברת 110 ע´ 92, 1995)

בכתובת מספר בלעם לבני משפחתו ולראשי הקהל כי בלילה באה אליו משלחת של אלים טובים שחשפו לפניו מזימה של שדים ואלים רעים כנגד המין האנושי. האלים הרעים הטילו משימה על אלת הפוריות שגר ( הידועה גם כאלה עשתר והמזוהה עם כוכב הלכת נוגה ) עליה לכסות את השמים בעב כדי שיהיה חושך ולא אור . חשכת השמים תטיל אימה על יושבי הארץ. ולבסוף האלה מצטווה לשתוק ולא להוציא הגה מפיה עד עולם. סיבת הגזירה אינה מפורשת בכתובת ,אך ניתן להסיק מצו השתיקה כי האלה חטאה במוצא שפתיה וכי חטאה זה יביא אסון על הארץ ויושביה.

הכתובת מתארת את האות המאגי מהשמים ובלעם מפרש את משמעותו: הארץ תהיה לשממה ועופות טרף יצרחו במעופם ובשדות המרעה הנטושים ילכו חיות רעות . נראה שהמדובר באסון בקנה מידה גדול רעב בצורת או דבר ואולי מלחמה נוראה כלשהיא , אך ברור שהדבר קשור לכוכב נוגה ולחשכה הקשורה אליו.

סיום הסיפור אבד ויתכן שמסופר בו כיצד הציל בלעם לבסוף את המין האנושי מהגזירה שהוטלה עליו. בכתובת השניה שנמצאה מסופר על הופעתו של פגר חדש בשאול מישהו שהיה בעבר יועץ שהעביר את דבר האלים לעמו והשמיע קללות שונות .

כנראה המדובר בבלעם ועל עונשו על התנגדותו לגזירת האלים ועל כך שסיכל אותה והציל את עמו וארצו אך במחיר חייו. בלעם מצטייר מכתובת זאת כדמות טרגית השונה מאוד מהדרך בה תואר בתנ"ך.  כתובת בלעם נותנת לכאורה חיזוק לטענותיו של עמנואל וליקובסקי על חשכה הקשורה לכוכב הלכת נוגה שקרתה בימי יציאת מצרים ,

שהרי בלעם לפי המקורות שלנו חי בימי יציאת במצרים. אז מה אפשר להסיק מהכתובות האלו ?  שכנראה אז במאה השמינית-תשיעית לפני הספירה היה מינימום של שתי יצירות שונות ( וכנראה יותר,ואולי הרבה יותר) על חייו ונבואותיו של בלעם.  ויצירות אלו היו מוכרות היטב בחוגים של כותבי התנ"ך.  אפשר להמשיך ולשער שהנבואות המיוחסות בתנ"ך לבלעם ,יש בהן משום תגובה ספרותית כל שהיא לנבואות שיוחסו לדמות הזאת ביצירות שאבדו על חייו ,ואולי כמה מהן הן ציטוט ממש של נבואות שיוחסו לבלעם, כמובן עם ספין לעגני מיוחד שהכניס בהן הכותבים המקראיים.,שבו הוא משווה את בלעם עם הנביא משה.

סביר שבמקור לא היה שום קשר בין הדמויות של בלעם בין בעור ובין משה רבנו ובין בלעם ויציאת מצרים .החיבור בינהם היה מן הסתם פרי יצירתו של הסופר המקראי .

לצערנו אין בידינו היום את הספר האבוד של בלעם בן בעור ,אחד או יותר וכך אין בידינו אפשרות להשוות עם הטקסט המקראי ולראות מה היו השינויים שהכניס העורך המקראי בדמות ובנבואותיה .
הספר האבוד אחד או יותר היה מן הסתם בספריה המלכותית של העיר שומרון בירת ממלכת ישראל שהושמדה בידי האשורים.

ואולי היה עותק שלו גם בספריית בית המקדש שהושמדה בידי הבבלים.

ספר בלעם האבוד מאת משה רבנו

cבבא בתרא יד כתבו "משה כתב ספרו ופרשת בלעם ".ובתלמוד הירושלמי נכתב "משה כתב חמישה ספרי תורה וחזר וכתב פרשת בלק ובלעם ". (ירושלמי סוטה סוף פ"ה )

ועל כך תמהו חכמים מאוחרים למה הכוונה? שהרי הכל יודעים שמשה כתב כל אות בתורה אז לשם מה יש להזכיר שהוא כתב גם את סיפור בלעם שהוא רק עוד סיפור בתורה? יוסף בן מתתיהו הסביר שמשה כיבד את בלעם כבוד רב "כי רשם את נבואותיו ונתן לו עדות ומצאו לראוי לשמור זכרו, אלt על פי שניתנה בידו האפשרות ליטול לעצמו את התהילה שהייתה כרוכה בנבואות אלו ולהתהדר בה ( כלומר ליחסן לעצמו ) מאחר שלא יכול היה להיות שום עד שיסתור את דבריו".

גם אם לא משה כתב את החלק הנ"ל בתורה הרי עדיין הדברים כנראה נכונים לגבי הסופר המקראי האנונימי שמן הסתם אכן כיבד כבוד רב את דמותו של בלעם שאותה טרח להכניס לתורה כיריב ראוי ביותר למשה רבנו..

פרשנים אחרים כמו יהושע אבן שועיב סברו שמשה רבנו אכן כתב ספר מיוחד על פרשת בלעם שאינו נמצא בידינו. ושם ככל הנראה סופר על בלעם הרבה יותר באריכות ובפרטנות ממה שסופר במקרא. אלא שספר זה נאבד לאורך הדורות.

האם היו בפרשנויות אלו זיכרונות עמומים על ספר בלעם האבוד שאכן התקיים ככל הנראה מאות שנים לפני הספירה?

סיפור בלעם בן בעור והספר האבוד שלו הוא מעניין ביותר משום שהייתה זאת כנראה דמות שהרשימה כל כך את הסופר המקראי עד כדי כך שראה לעצמו צורך לשלב אותה בסיפור שלו וכך "לתעל" לכיוונים רצויים אותה ואת ההשפעה שלה .

ובכך הסופר המקראי הצליח.זכרו של הנביא בלעם בן בעור ושל הספר האבוד שלו נעלם לחלוטין מחוץ לסיפור התורה והוא זכור כיום רק כיריבו האולטימטיבי של משה רבנו הרבה יותר אפילו מפרעה מלך מצרים ,דווקא משום שכל כך דמה לו.

ובדורות מאוחרים יותר שמו הפך לכינוי של ישו הנוצרי כמכשף גדול שבגדולים שהפך לאל אצל העמים הזרים.

תגיות: 

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת אלי אשד

.