אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

על האשרה


משה גנן's picture

לאחרונה התרבו העוסקים בדמות אשרה.המחקר התעורר בעקבות מציאת כדים מצוירים ב- 1975בכונתילת עג'רוד,מבצר-פונדק דרכים-מקדש מעט בדרך מעזה לאילת. שנחפר בידי הארכיאולוג זאב משל (וראה משל) [1] על אחד הכדים נמצאה כתובת מפורסמת – בליווי ציורים –המזכירה את אשרה. בסמוך לשם יהוה [2]. כתובת נוספת הדומה נתגלתה בתענך.מי היא אשרה זו, המוזכרת, אגב,במקרא 40 פעמים?היא מופיעה לראשונה, על פי ,dayבכתובת אכדית,שם היא מוכרת בתור אלה אמורית, אשת האל אמורו. (amurru) המקום הבא בו פוגשים אותה – בתור אלת ים, שותפת לענת ולבעל בהריגת התנין הגדול, (הוא תיהמאת בתיאולוגיה השומרית), וכן בתור אלת פריון ובתור אלה-אם, ועוד, הוא באוגרית (נתגלה ב-1929), אך שִׁמְעָהּ הגיע לכל ארצות המזרח התיכון, ל-ebla, למצרים, לאלפנטינה ( הוא ייב), שם לחיילים העברים בשרות פרעה היו איזה עסקים איתה ( אבל הם עבדו לה'). ועוד.היא מזוהה עם דמויות נשים שונות בפנתיאון האלות, גם נפרדת מהן: עם ענת, עשתורת, אישתר, אתירת[3], וגם עם "אשת חיל" של משלי (ackerman, jnes) 31.10 ועם חוה אמנו, (אל כך עוד נשוב). אשרה היא עץ חיים, כאמור, וגם החכמה כך: משלי 3.18 . שורת נשים-אלות אחרות יש הטוענים לזהותן או לקרבתן זו לזו ולאשרה, ויש המדגישים ייחוד.לדברי steve a. wiggins "אשרה היא אישה כשרונית מאד. יש לה אין סוף "ייצוגים": היא אלת עץ, ובתור כזו היא מזוהית עם האלון, (oak) ארז (tamarisk, tamarix), התמר, הדקל, האלה, (1984 lamaire, basor), השקמה (,sycamore על פי hestrin) [4] ועוד. כיון שכך, היא מזוהה עם "עץ החיים", המביאנו אל השקד (וראה yarden, the tree of light)) ( וראה taylor, joan, “the ashera, the menora and the sacred tree”). היא אֵלָה – נחש: ((wilson. לכן הוציא המלך חזקיה את הנחושתן מהמקדש בשעתו[5] היא היתה אלה-אם, ([6]patai day,) וחוקרים אומרים כי ב"מלכת השמים" שבירמיהו אליה הכוונה[7]. החוקרים מתווכחים על דמותה במקרא. לפי אחדים כוונת הכתוב במילה "אשרה" לאלה עצמה (“ashera”), או לכלי פולחן הַמְּסַמְּלָהּ ((ashera: ( וראה יחזקאל ח 3 ו-5): יש אומרים הכוונה במילה למקדש, לעץ "נטוע" במקומו, דהיינו מוצב במקומו מהיותו מעצמו גדוע. ויש האומרים עץ חי נותן פריו. ואמנם, על פי מסכת עררובין המדובר הוא בעץ פרי של ממש: תלמוד בבלי מסכת עירובין דף עט/ב "סבי דפומבדיתא אמרינהו דאיתמר: [זקני פומבדיתא אומרים: ] איזו היא אשירה סתם? אמר רב: כל שמשרתי עובדי גילולין שומרין ואין טועמין מפירותיה. ושמואל אמר כגון דאמרי הני לשיכרא תמרי דשתו ליה ביום חגם [כגון זה שאמרו עליו: תמרים אלה הם לשיכר. ששתו ביום חגם.].... קדושת עץ האשרה מתבררת על פי שאין כהני אשרה אוכלים מהפרי – ובני ישראל לא כל שכן, שהרי עץ עכו"ם – טמא. עץ זה, חי או מת, ניטע בחצר המקדש. המלכים חזקיהו, יאשיהו, אסא ועוד ציוו להכריתה, לגדעה, לשרפה באש, והם אמנם עשו כן ופיזרו את האפר בנחל קדרון. עם זאת, יחזקאל, בעלותו לביקור מבבל לירושלים, ראה אותו בחצר בית המקדש. - הִכְרִיתוּהָ, והיא שבה וחיה ותפסה את מקומה באמונה הישראלית מחדש. גם כאשר היא הורדה "סופית למחתרת, ", עם תיקוני הדת של עזרא ושוב גולי בבל ארצה, היא המשיכה לרחוש בלב הבריות - בעיקר בלב הנשים, מן הסתם, שידעו להזדהות איתה, כמו בתחילה, שעבדו לה, שארגו לה כבימי מלכי יהודה בתים (בתים=בגדים", מלכים ב' 23.4: "וַיְצַו הַמֶּלֶךְ אֶת חִלְקִיָּהוּ הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל וְאֶת כֹּהֲנֵי הַמִּשְׁנֶה וְאֶת שֹׁמְרֵי הַסַּף לְהוֹצִיא מֵהֵיכַל יְהֹוָה אֵת כָּל הַכֵּלִים הָעֲשׂוּיִם לַבַּעַל וְלָאֲשֵׁרָה וּלְכֹל צְבָא הַשָּׁמָיִם וַיִּשְׂרְפֵם מִחוּץ לִירוּשָׁלַם בְּשַׁדְמוֹת קִדְרוֹן וְנָשָׂא אֶת עֲפָרָם בֵּית אֵל: (ה) וְהִשְׁבִּית אֶת הַכְּמָרִים אֲשֶׁר נָתְנוּ מַלְכֵי יְהוּדָה וַיְקַטֵּר בַּבָּמוֹת בְּעָרֵי יְהוּדָה וּמְסִבֵּי יְרוּשָׁלָם וְאֶת הַמְקַטְּרִים לַבַּעַל לַשֶּׁמֶשׁ וְלַיָּרֵחַ וְלַמַּזָּלוֹת וּלְכֹל צְבָא הַשָּׁמָיִם: (ו) וַיֹּצֵא אֶת הָאֲשֵׁרָה מִבֵּית יְהֹוָה מִחוּץ לִירוּשָׁלַם אֶל נַחַל קִדְרוֹן וַיִּשְׂרֹף אֹתָהּ בְּנַחַל קִדְרוֹן וַיָּדֶק לְעָפָר וַיַּשְׁלֵךְ אֶת עֲפָרָהּ עַל קֶבֶר בְּנֵי הָעָם:(ז) וַיִּתֹּץ אֶת בָּתֵּי הַקְּדֵשִׁים אֲשֶׁר בְּבֵית יְהֹוָה אֲשֶׁר הַנָּשִׁים אֹרְגוֹת שָׁם בָּתִּים לָאֲשֵׁרָה"): כי היא היתה זו שהחזירה להן את ערכן בעיני עצמן בעולם מצ'ואיסטי גברי עברי מיזוגיני מדכא נשים, משפיל אותן ונוטל זכויותיהן. דמות האשרה הוסיפה אפוא לפעול ולהיות נערצת בקרב הנשים במחשכים. היא שהולידה עם הזמן והביאה פירות בדמות נשים בתר-מקראיות נערצות. אפשר שמעט שארית הפליטה שלא גורשו לבבל המשיכו להעריצה: על כל פנים הנשים הן שנפשן נקשרה באשרה והוסיפו לעבוד לה.אך נעזוב נא את הנשים ונשוב לדמות האלה אשרה: שהרי אף אם כטענת חוקרים עץ הייתה וסמל בלבד לאשרה, הרי מאחוריה עמדה דמות אלה-אישה ממש ( אקרמן, (worship. ואמנם, דרגתה היתה גבוהה לא רק בעיני נשים – לפחות כך עד גלות בבל, ואולי בעיקר במאה ה-7-8 לפני הספירה, התקופה אליה מיוחסת כתובת כונתילה וכתובת א-קום. .(khirbet el-qom)בשני מקומות אלה מצאו כאמור כתובת (בכונתילה גם ציור). עיקר הכתובת הוא כי מר x מברך את מר yב- "ברכת יהוה ואשרתו". ובמקור כתוב: "אמר א...ה כ.אמר.ליהל..וליועשה.ן...ברכת.אתכם.ליהוה.שמרן.ולאשרתה": = אמר x אמור ליהל..וליועשה: בירכתי אתכם לה' שומרון ולאשרתו". קיימות כמה כתובות בלשון זו, ולא נביא את כולן.(dever, lemaire)מכאן שליהוה יש אשרה. שאלת החוקרים הייתה רק מי או מה היא אשרה זו. היו שטענו כי המדובר בחפץ פולחני: פסיל עץ מגולף.אין "אשרה" כאן שם פרטי של אלה, שהרי אין בעברית אפשרות ליידע שם פרטי: לא ייאמר "*יְהוֹנָתָנוֹ", *שָׁאוּלוֹ או דָּוִידוֹ" וכיו"ב. אחרים מצאו כי הדבר ייתכן: גם בפניקית מצוי הבטוי ""אני ענתו ואשרתו" - והטענה נפסלה. גם הטוענים כי הכוונה לפסיל, הבינו כי מאחורי הסמל עומד תמיד המסומל, (binger) ואי אפשר לבטלו כעפרה דארעה אחת ולתמיד. (וראה ויינפלד, גילולה, אקרמן, day ועוד). הנשבע נשבע באל ולא בחפץ. הפסיל רק סמל והמשתחווה לו סוגד למסומל. והנה הציור בכונתילת עג'רוד: החוקרים מרבים לנתח ולפרש את התמונה:פרחיה בק (beck) מתארת אותה לפרטיה, אחרים מפרשים אותה. יש מי שלדעתו הציור מתאר שתי אלוהויות מצריותבשם bess: אך יש השואלים מדוע עלינו להניח כי תחת כתובת המדברת על יהוה ואשרתו מצויר דווקא האל המצרי- ?bess יש הטוענים כי דמות האישה המנגנת היא אשרה. בתמונה בוודאי ניכרת השפעה מצרית, אך ויינפלד מצביע על האמונה שהיתה נפוצה בשומרון ובממלכה הצפונית בישראל באל בדמות עגל: ואמנם, לפחות לדמות השמאלית בתמונה פני עגל. מדענים מציינים כי למנגנת עיגולים קטנים על החזה, לסמן כי היא אישה. עיגולים כאלה גם לדמות המרכזית, שהיא קטנה מהשמאלית, עומדת איתו שלובת זרוע וכתר על ראשה. יש הטוענים כי לא בהכרח יש קשר בין הציור לכתובת (ברכת יהוה ואשרתו), ויש הטוענים כי אין טעם בהפרדה. הדמות המרכזית היא קטנה מהשמאלית, והיא עומדת עם השמאלית שלובת זרוע. בעוד שלראש הגבר קרניים של שור, בראש האישה כתר – כתר המזכיר לנו, ולו מרחוק, את ירושלים של זהב, מתנת ר' עקיבא לרחל אשתו. אך ההשוואה אולי רחוקה, ונדחית – תכשיטנים המכירים את ההיסטוריה של תכשיטי המזרח יעידו.

עניין אחר הנראה מוכר הוא המנגנת היושבת בימין התמונה. מנגן נראה להיות ציוד הכרחי של מלכים, גם לשאול היה מנגן. זה סמל סטאטוס וצורך חיוני בהנהגת העולם.את המופיע בין רגלי הגבר כבין רגלי האישה והנראה אבר מין גברי מסבירים כזנב העגל – לא סימן מינם אלא סימן היותם אלוהויות עגליות, שנערצו, על פי וויינפלד בצפון ישראל בעיקר, בעוד שביהודה עבדו לאל בלתי נראה. עדין על פי וויינפד, אלוהות זו עגלית זו, עליה מתריע הושע ( הושע 8.5: זָנַח עֶגְלֵךְ *שֹׁמְרון), עורכי המקרא מסיבות הקשורות עמם, בעיקר פוליטיות – ביקשו למחוק. גם את אשרה ביקשו למחוק, ועל ]פי ויינפלד מאחורי המלים "אשמת שומרן מסתתר תיקון סוגרים: בראשונה נכתב: אשרת שומרון (כבכתובת כונתיל עג'רוד). חוקרים מעלים את הסברה כי ב- עמוס 8.14, המלים "הַנִּשְׁבָּעִים בְּאַשְׁמַת *שֹׁמְרוֹן", נכתבו תחת הטקסט שהיה כתוב שם קודם - " אשרת שומרון" (כמו בכתובת על הכד בכונתילה). ועוד כיו"ב. כן כותב friedman, ומזכיר כי משחקי מלים לביזוי המתכנה בשם נפוצים במקרא ( מפיבשת, אישבושת: מחלון, כליון: ), או בשם "בעל זבוב, אלוהות פניקית כביכול, ששמו המקורי היה בעל זבול ( בעל הרקיע).

מקומה של אשרה לצד יהוה אם כן מובטח. היא רעייתו, משתתפת עימו בבריאה, היא אם ילדיו האלים. יהוה הוא "קונה שמים וארץ", ("קונה" - מילה זו פירושה יוצר, ובני אדם גם הם "נקנים" בידי האל: כך אלקנה, שהאל יצר אותו: כך כבר קין עצמו, אבי כל יוצר כלי, כמו במקרהו של תובל קין, בראשית 4.22 : "תּוּבַל קַיִן, לֹטֵשׁ כָּל חֹרֵשׁ נְחשֶׁת": ועוד. בכתבי אוגרית אשרה היא ‘qynt ’קניינית’ (יוצרת, יולדת ילדים שיצרה), שותפת לאל בבריאה. היא עץ החיים המצוירת כשמבין רגליה צומח עץ. גם חוה מקושרת עם עניני עצים, עצי חיים. מה אם כן עם חוה שנזכרה לעיל, חוה המזוהה על ידי מדענים אחדים עם אשרה? ובכן, העניין במשפט שאמרה: "קניתי איש את יהוה. יצרתי איש עם ה'. ניתן לפרש – בעזרת ה' ילדה נולד אפשר גם לפרש שהיא רעיית האל, וחיד הם יוצרים ילדים. המשפט מוכיח למאמינים בכך שהיא אשרתו.women and the worship”…etc.) " : . ( ackerman לסיכום:המבקרים - כל אחד וגישתו, עומק ידיעותיו, דייקנותו, היקף ראייתו: his ingenuity לזווג ולמזג ולהפריד ולהבחין בין דברים. האם אשרה היא athirta, עשתורת, האם היא נשואה לאל אמורי או לבעל או לאל או ליהוה - או אולי לאדם ראשון...? האם היא פסל עץ, תא תפילה, חורשה, עץ נטוע, עץ=פסיל מוצב לקרקע, האם היא סמל האלה או האלה עצמה? הכל ישפטו הרי לבסוף על פי נטיית ליבם. אך לנו חשוב לעקוב אחר התפתחות דמות זו, שהיתה חשובה בתיאולוגיה היהודית, על ענפיה. כי לית מאן דפלג – אף כי רוב החוקרים אינם כותבים עליה – כי אשרה הפכה למריה, אם ישו: אם אל, טהורה ונקייה מסיגי מין ארציים. הביאה להפיכה רוחנית . היא אם הרחמים ( כמו כבר בפניקיה, בכנען, באוגרית): היא שמרה על קוי אופי שהיו ראויים בעיני מאמיניה, בעיקר נשים[8][8] - בשיר "שלג" של אחד הנוצרים שבין סופרי ישראל, פנחס שדה, המלווים את ישוע בדרכו האחרונה הן הנשים: אלישבע, מרים המגדלית, מרי אם ישוע ( פנחס שדה, אל שתי נערות נכבדות, עמ' 51)."רק נשים הולכות אחריו, נשים לבנות בשמלות של שלג:מרים המגדלית האוהבת אותו, הלך ובכה בדמעות של שלג,ומרים אמו, ומרים של יעקב, ומרים אחרת, ומרים של שלג. "הנשים הגדילו דמות זו, זרה ביסודה לישראל, שאולה מאוצר התרבות של המזרח הקדום והפכוה לסמל מרכזי בדת הנצרות, על חשבון דמות האל-הגבר. –גם בדמות השכינה, אף היא דמות הרחמים, המופיעה כעזר-כנגדו של האל, כמו גם ובתור רעיית האלהים בדמות מטרונה המצויה במדרשים בכל כך הרבה אגדות גם.

ביבליוגרפיה

מס'

שנת הופעה

עמ'

כ"ע

title

מיקום

מחבר

1. 1993385ffjournal of biblical literature 112-113the queen-mother and the cult in ancient israelp. 31ackerman, sh.2. 2006189ffconfronting the pastwomen and the worship of jahweh in ancient israelp/40ackerman, susan3. 2008p. 7jnes 67/1ash., a canaanite mother-goddess of spinningp/13ackerman, susanne4. 198229fftel aviv 9the drawings of from horvath teman (=kuntillat ajrud)beck, pirchia5. 2001sheffield academic pressonly one god: monotheism in ancient israel and the veneration of …ashp.7becking, bob6. 1985jnes 44/1the cult of ash./elat at sidonp.25betlyon, j. w.7. 1937journal of the ot supplement series 232ash. goddesses in israel + otp.5binger, tilde8. 1999421ffvt 49.3ambivalence toward balaamp/2binger, tilde,9. 1982p. 63basor 246a note on the inscription in kuntillat ajrudp/14chase, debra,10. 1986385ffjournal of biblical literature.ashera in the hebrew bible and nw sem. lit.p.36day, john11. 19999fferetz-israel 26archeology and the ancient israelite cult: how the kh. el-qom and kuntillet ajrud ‘ash.’ texts have changed the picturedever g. william12. william b.erdman publishuing co.did god have a wife? (arch.& rel. in anccient israelp/ 16dever, william13. 200855ffbar 34.2 a temple built for two: did jahwe share a throne w. his consort ash.?p/ 16dever, william14. 1984p. 21basor 255ashera, consort of j.?p.4dever, william15. 2001p.115only one god

sheffield academic press

el, the god of israelp.7dijkstra, meindert16. 1999313ffvt 44.3“jahweh and his ashera”: the goddess or her symbol?emerton, j. a.17. 1987biblical archeologist 50/4jahweh of samaria & his ash.p.24freedman, noel18. cambridge univ. pressthe cult of ashera in ancient israel- evidence for a hebrew goddessp/22hadley, judith19. 2002women in judaism 3.1 the cult of ashera in ancient israel- evidence for a hebrew goddessp/22

p/26

hadley, judith

(fontaine carol, recension)

20. jnes 63.4the cult of ashera in ancient israel- evidence for a hebrew goddessp/22

p/26

hadley, judith

(dennis pardee

recension)

21. 1996p. 209orientalia 65ashera or asherata?p/2hess, richard22. 199150ffbar 17.5 understanding asherap/15hestrin, ruth23. 1977levant 9a study of palestinian iron age clay figurines – cave 1p/14holland, t.a. 24. 1983the catholic biblical quarterly 45.1 the contribution of archeology to biblical studiesp.24king, p. j.25. 198897ffugarith forschungen 20aschera als himmelskönnigin in jerusalemkoch, k.26. 1098442bar 10/6who or what was yahweh’s ashera?lemaire, andre27. 199815ffvt 48/1shaddai as a goddessp/28lutzki, harriet28. 1997journal of the ot, supplement series 232goddesses in israel and in the old testament (ot):. p/2lutzki, harriet29. 1978israel museum, c atalogue 175kuntillat agrud etc.p/27meshel, zeev30. 197927basor 235graffiti & dedicationsp/14naveh, j. 31. 1989p.584review biblique ash. & the cult of of j. in israelp/3

p/9

olyan, saul32. 1994109ffvt 44/1short notes: a new type of ash. figurine?p/30othniel, margalith33. 1990p.36ffjewishj folklore and anthropologythe hebrew goddesspatai, raphael34. 1965jnes 24the goddess asherap/17patai, raphael35. 1943american oriental series 24.palestine figurines etc.p/0pritchard, j.b.36. 1965journal for the study of the ot66the ashera, the menora and the sacred treep/11taylor, e. joan37. 199452-61biblical archeology 20.3 was jahweh worshiped as the sun?p.35taylor, glen38. 1991384ffugarith forschungen 23the myth of ash.: lion lady & serpent goddesswiggins, steve a.39. 2001univ. press of americathe serpent symbol in ancient n.east: nahash and ash.p/10wilson, leslie40. 1987185ffaula orientals 5 who killed the dragon?p/42wyatt n.41. 1971cornell univ. pressthe tree of light: a s tudy of the menorahyarden, l.42. 1978280ffשנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ג'

יומן פרסומים – קונתיל אג'רוד וכו'

p/39

ויינפלד משה

43. 1980130ffשנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ד'

ליהוה שמרנ וךאשרתה

p.34ויינפלד משה

קיצורים:

ash.=ashera bar= biblical archeologial reviewj .= ה'ot= old testamentp=pagelit.= litarature

[1] המאמרים עליהם הדברים נשענים מסומנים בשם מחבריהם בסוגריים. פרטים מלאים על המאמר – בביבליוגרפיה (מסודרת על פי א-ב שמות המחברים).[2] כיון שמגמת מאמר זה היא מדעית, נשתמש בשם המקובל במחקר (יהוה yahweh=). [3] wilson: “ashera, ishtar and ashtarte were already interchangeable in the 14th ct.”.[4] ב-lxx היא מופיעה כבר כחורשה, שלמה: alsos, alsos , וב-- vulgata .” lucus”, “grove”.[5] וראה מלכים 2.18: "חִזְקִיָּה בֶן אָחָז מֶלֶךְ יְהוּדָה ... הֵסִיר אֶת הַבָּמוֹת וְשִׁבַּר אֶת הַמַּצֵּבֹת וְכָרַת אֶת הָאֲשֵׁרָה וכִּתַּת נְחַשׁ הַנְּחֹשֶׁת אֲשֶׁר עָשָׂה מֹשֶׁה כִּי עַד הַיָּמִים הָהֵמָּה הָיוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל מְקַטְּרִים לוֹ וַיִּקְרָא לוֹ נְחֻשְׁתן. (betlyion) .אם יהויכין ( מלכים 2 24.8 ) נקראה נחושתא, מן הסתם על שם אשרה. בֶּן שְׁמֹנֶה עֶשְׂרֵה שָׁנָה יְהוֹיָכִין בְּמָלְכוֹ ... וְשֵׁם אִמּוֹ נְחֻשְׁתָּא בַת אֶלְנָתָן (ackerman, the queen mother).[6] “ashera was a motherly goddess…it was almost inevitable that the cult of this great canaanite mother-goddess who was venerated also in many other parts of the ancient near east should penetrate the hebrew religion as well”. (patai, p. 39)[7] ירמיה 7.17: הַאֵינְךָ רֹאֶה מָה הֵמָּה עֹשִׂים בְּעָרֵי יְהוּדָה וּבְחֻצוֹת יְרוּשָׁלָם: (יח) הַבָּנִים מְלַקְּטִים עֵצִים וְהָאָבוֹת מְבַעֲרִים אֶת הָאֵשׁ וְהַנָּשִׁים לָשׁוֹת בָּצֵק לַעֲשׂוֹת כַּוָּנִים לִמְלֶכֶת *הַשָּׁמַיִם* וְהַסֵּךְ נְסָכִים לֵאלֹהִים אֲחֵרִים לְמַעַן הַכְעִסֵנִי?[8] פן חשוב בעבודת אל, או אלה, לצורך זה, הוא הסגידה לה, שפרושו הזדהות עם הערכים שהיא מייצגת. פן זה של ההזדהות מצאה את ביטוייה העליון, למשל, ב-unio mystica שבמיסטיציזם. איזה ערכים סימלה עבור העובד לה אשרה?היא סימלה אמהות, רחמים, משהו מהמהות הרוחנית העליונה. כתגובה לזרמים נחותים שליוו את קיומה האמונה בה החלה אט אט להתרחק מהגשמי. אין בדמותה התייחסויות מיניות.יש התעלמות מאלמנט ההולדה: נשאר רק אלמנט הלידה והבשורה – עד שנדמה כי כאן הוציאו את הגבר מכלל פעולה, השמיטו את האבר השלישי מהמשולש המשפחתי . הוא הועלה לדרגה הרוחנית העליונה. מאידך הוא הפך לאימבציל, חדל כוח גברא בדמות יוסף הנגר, אביו החורג של ישוע. אם בדת היהודית הפטריארכאלית העלימו את תפקיד האישה ומחקו את דמותה כמלכת השמים וכו', הרי שבנצרות דמות אשרה שוב עלתה מהמחתרת, בעוד תפקיד האב הלך ונעלם: נותרו רק האם ובנה.

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.