אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

רופא שטן / עזרא יחזקאל-שקד


רופא

רופא שטן / עזרא יחזקאל-שקד. הוצאת צבעונים, 270 עמודים.

במרכז ספרו של המחבר, בולטת דמותו של אדם שבנשמתו משתקפת תמצית הרוע עלי אדמות. רופא מתחזה, אשר ילדותו עברה עליו באחד הכפרים הנידחים בעיראק במשפחה ענפה וקשת יום. מתוארת בספר האווירה המדכאה באיזשהו "ח'אן" בו התקבצו משפחות מתחתית הסולם החברתי ממש, הח'אן הזה שורץ עטלפים וגדוש בו לכלוך מעורר בחילה ומיאוס בכל הנתקל בו. מה גם, עצם לידתו של אותו רופא מתחזה בחיק המשפחה שבה האם ילדה ארבע בנות אחת אחר השנייה, וציפתה תמיד ללידת בן זכר, אינה מותירה כלל ספק שהבן הילוד הזה יהיה בן תפנוקים "ולד-עזה". בתחילת הספר מתוארת דמות של אותו רופא מתחזה, שמתאקלם עם רעייתו המרונית ז'ורז'ט בבאר-שבע, וכן מתגלית לפנינו דמותו של מאיר צדקיהו המועסק כרופא בישראל, וכי בעצם מאיר זה הוא בנו של אותו רופא מתחזה המתגורר בבאר-שבע עם קום המדינה, ואשר בחר לגור במקום נידח בעיר מדברית אשר רבים מתושביה הולכי בטל, העוקבים בעיניים מלאות רשפי קנאה בהצלחתו, ואשתו היפיפייה ז'ורז'ט שנקראה בפי כל "מרונית" הייתה דמות חריגה בנוף העיר המדכא. יופייה עורר התפעלות בקרב כל אלה יושבי הקרנות שחלקם יושבים לעתים סביב ברחוב הגלידה. וכך מתואר יופייה של ז'ורז'ט: "היא נראתה כפרח אביב המזמין את העוברים ושבים לשוב לחיים (עמוד 13). הספר בכללו עשוי חוליות של אירועים שונים, שאם נחברן יחדיו, רק אז ניווכח במורכבות העלילה, כשהיא מתחוורת לפנינו בהיקפה ובשלמותה ממש. מאותו נוף מדברי שבסביבת באר-שבע אשר בו הצליח אותו רופא מתחזה בשם נתן להתאקלם. הרחק מעיני המוסדות הרפואיים הגדולים במרכז הארץ, מוביל אותנו המחבר לנוף אחר לגמרי שבו מתגלה לנו סיפור חייה של אותה נערה בשם "ינינה" שלימים נושא אותה לאישה אותו מאיר צדקיהו, בנו של הרופא המתחזה, אחר שהכיר אותה בהיותו בקיבוץ. בספר נפרש לפנינו תחום ילדותה של ינינה. שם הרחק בפולין בתקופת השואה הגדולה אשר כילתה כשליש מהעם היהודי במלחמת העולם השנייה. הגרמנים יחד עם איכרים פולנים אשר שיתפו פעולה איתם פרצו בפראות לכפר בו התגוררה ינינה עם משפחתה, בעוד ינינה ילדה רכה בשנים. תיאור הזוועה שנגלה לנו בספר הוא מצמרר, במיוחד תיאור ההוצאה להורג של יהודי אותו כפר, כשפורעים אכזריים משליכים יהודים בעודם חיים אל תוך הלהבות. איכר פולני טוב לב לא יכול היה לשאת את הטירוף שאחז את הפורעים בהיותו נוכח בסוף המר של הוריה וכל בני משפחתה של ינינה, אז הוא סיכן את עצמו והצליח להציל את ינינה מתוך הלהבות, אך ביודעו שסודו יתגלה באם ישאיר אותה בביתו, על כן החליט לקחתה למנזר הקרוב. אם המנזר הרחמנייה נטלה על עצמה לשאת באחריות של גידולה ואף נקשרה בעבותות של חיבה המהולה ברחמים לאותה ילדה ינינה שגורלה התאכזר אליה, והיא אף לא יכלה לשאת את העובדה, שינינה תישאר שנים רבות במנזר, על כך הסכימה לדעתו של מישה העגלון, כי חובה מוטלת על כתפה והיא להשיב את ינינה לחיק עמה מאחר והיא בת לעם סגולה. כפי שדבר זה נאמר בעמוד 47 בספר. כך שבעת היותה מופלגת בשנים, הצליחה אם המנזר בשיתוף עם מישה העגלון, למצוא דרך ולהעלות את ינינה לארץ והיא אכן התאקלמה היטב בקיבוץ שבו החלה את הכרותה עם מאיר. המחבר חושף לפנינו יריעה רחבה שבה מתגלים חיי הקיבוץ באותם ימים. התיאורים של המחבר הם כה אמיתיים ונועזים. נחשף לפנינו תיאור של החופש המיני בקיבוץ כגון ההצצה לתוך המקלחות של הבנות, וכך אכן נחשפו מכמני גופה של ינינה למאיר עוד בטרם שישא אותה לאישה. כמו כן מתואר לפנינו אותו עניין מורכב של התנגשות הדורות במלוא חריפותו. לבסוף מחליטים ינינה ומאיר לאחר נישואיהם שם לעבור לגור בירושלים. המחבר מוביל אותנו אחר כך מעמוד 96 והלאה אל נוף אחר לגמרי, זהו נוף שבו משתקף עולם ילדותו של נתן, שנכירו אחר כך בדמות הרופא המתחזה. תמונות הילדות שלו הניבטות אלינו לפי תיאורי המחבר הן קשות. נתן גדל באווירה מאוד עכורה של ה"ח'אן", בעיירה נידחת בבבל. הח'אן מלא עטלפים ולכלוך, אמו של נתן "רחמה" שצפתה בתקופת הריונה לאחר שילדה ארבע בנות שתזכה אכן לבן זכר. בעלה יוסף אף הוא חפץ בבן זכר, מאחר וכל האנשים בסביבות הח'אן כינוהו באותו צירוף נלעג של מילים "אב הבנות". בחודש הרביעי חשקה נפשה של האם רחמה במאכל ה"כמהין" אשר מופיע באדמה מדברית עם רדת הגשמים. אך מאחר ולא היה בנמצא בסביבה כמהין וכן לא ניתן לה בזמן נולד הבן נתן עם כתם כמהין אדום על פניו.הרך הנולד זכה לטיפול מסור מצד הוריו, וכן הוטל על כל אחת מאחיותיו תפקיד מוגדר המיועד לשרתו בכל מדרך רגליו, על כן קראו לו רבים באותה סביבה "ילד אבל", בערבית נקרא "ולד עזה"-ילד תפנוקים.אווירת הפינוקים שבה גדל נתן, הייתה כרוכה גם בהתעללות מצד נתן כלפי אחיותיו. דבר זה התבטא במהלומות אשר הפליא באחיותיו בכל הזדמנות עד כי הפך את חיי המשפחה לגיהינום כפי שכתוב בעמוד 105. רוח רעה השתלטה אז על נפשו, הסעירה את רוחו והפכה את חיי המשפחה לגיהינום. בבית הספר שנוא היה על המורים בגלל התנהגותו הפרועה, ואף כי גילה בקיאות בחומר הנלמד זיכו אותו מוריו בציונים גרועים עד כדי שהייתה החלטה לגרשו מבית הספר שבעקבותיה בערה חמתה של רחמה, ואף זיכתה האם רחמה את מורתו בקללות. נתן התיידד עם ילדים שקצים, על כן כדי להרחיקו מהסביבה נשלח על ידי הוריו לבגדד הבירה כדי שילמד להיות אח, ועם שובו מלימודיו הועסק במקצוע זה במרפאה המרכזית של העיירה, שם הזריק זריקות ללא צורך למטופליו ואף שכב עם מטופלת מוסלמית נשואה בשם "חוסנייה", אשר נתעברה עקב כך והוציאה מרחמה ילוד שהוא פרי תאוותיו חסרות הרסן של נתן. הוריו של נתן כמנהג הימים ההם כפו על בנם נישואים עם אישה בשם שמחה, בת של מכרים וזו ילדה לו בן בשם "מאיר", שלימים לכשגדל למד כאמור רפואה ואף נשא לאישה את ינינה בקיבוץ. כדי לברוח מקשר מחייב זה שלא היה לרוחו הוא התאסלם ואף עזב לאחר מכן את עיראק באוניה שהובילה אותו למזרח הרחוק. שם השיג תעודות מזויפות של רופא ואף עסק כרופא. באותם ימים לא פשפשו הרבה באמיתות תעודותיו, כך הוא הגיע לעושר מופלג, ושם הוכר כד"ר הסטינג. הוא הגיע אל העיר שנגחאי שבסין שאז שרצו בה כנופיות של פושעים, שם פתח הרופא המתחזה מרפאה בשולי העיר באחד הרחובות הצפופים. באותם ימים של תוהו ובוהו, לא היה גם ערך לחיי אדם, כך שהוא פעל כרצונו והחליט החלטות רפואיות כאוות נפשו, כנזכר בעמוד 150. אף העיר שנגהאי עברה לידי היפנים במלחמת העולם השנייה, דבר לא הפריע לרופא המתחזה כלל וכלל. בעזרת מטופליו היפנים קיבל חסות ונשאר לעבוד באותה מרפאה וכן באותה עיר.באחד הימים גמלה ההחלטה במוחו של ד"ר הסטינג לעזוב את המזרח הרחוק ולהפליג ללבנון שבמזרח התיכון, עשה כפי שהחליט והגיע למחוז חפצו, שם בחר להתגורר בעיר בעל בק שבדרום לבנון.בספר ניתן להבחין בסצנות רוויות במחשבות זימה פרועות אשר מתרוצצות במוחו של גיבור הספר שרוח שטנית שוכנת בקרבו, שם בעיר בעל בק פתח במרפאה מרווחת הצמודה לביתו שדאג לרהט בריהוט יקר לטעמו, בנוסף הוא הצליח לרכוש את אמונם של מטופליו וכן התאקלם יפה בעיר זו הרחק מעיניהם של המוסדות הרפואיים שבמרכז לבנון, ובמיוחד הרחק מן הבירה הלבנונית ביירות.אי פעם ביקרה במרפאתו ז'ורז'ט. היא ספרה לו על עברה אשר מקפל ילדות קשה, וכי בעקבות זאת נאספה למנזר בעודה ילדה. היא הפכה במרוץ השנים לנזירה. חיי המנזר היו קפדניים, ובאחד הימים בצאתה לטיול בקרבת המנזר היא נאנסה ע"י נזיר משוגע שארב לה בחוץ. באותו מקרה של אונס אכזרי היא איבדה את בתוליה ואף הורחקה עקב כך מהמנזר. היא עבדה קשה לפרנסתה כמלצרית במסעדה, וכן סיפרה לרופא המתחזה שמאחר והיא שמעה על יכולתו הגדולה לחולל ניסים, לכן החליטה לגשת לטיפול אצלו כדי שיעזור בכל הקשור בהשבת בתוליה, וכך תוכל לאחר מכן להתחתן ולהקים משפחה. מאז שהכיר ד"ר נתן הרופא המתחזה את אותה צעירה יפיפייה ששמה ז'ורז'ט נשתנו אורחות חייו, ואותה רוח שטנית אשר שכנה בקרבו נתרככה במקצת, עד שגמלה ההחלטה במוחו אף לשאתה לאישה ואף הגשים את רצונו, ואותה ז'ורז'ט התמירה ורבת החן הפכה לאשתו, והוא העטיר עליה כל טוב מני עדיים ובשמים, שמלות יוקרה עד כדי נקשרה אליו בעבותות אהבה מהולה בהערצה רבה.נתן הרופא המתחזה הצליח אחר תקופת מה לשכנע את רעייתו ז'ורז'ט לעזוב איתו את לבנון ולנסוע לישראל, אותה מדינה צעירה שבראשית תקומתה קלטה עולים רבים. הוא קבע את מקום מגוריו בבאר שבע, אותה עיר מדברית ונידחת, שנתקלנו בתיאורה עוד בראשית הספר, אך כאן בא הקץ לכל מעלליו הרעים לכשהזריק אי פעם זריקה לבדואי נשוא פנים, אשר גרמה למותו, ואזי מתגלה סודו ונחשפות כל תעודותיו המזויפות. אשתו ז'ורז'ט נוטשת אותו עקב כך, והוא שם קץ לחייו ביריית אקדח בראשו. רק אז מתוודע בנו מאיר, אותו רופא צעיר על כל פרשת מעלליו של אביו נתן הרופא המתחזה, עד הסוף הטראגי בו קיפח את חייו. הלקח הברור והניכר מכל העלילה המשתקף בספר הוא, שאותו רופא מתחזה רב מעללים לרוע, לא זכה לאושר תמידי עם הקטע חייו, כך שהוא שילם על כל חטאיו הרבים. בדרכו של כל אדם עלי אדמות ישנו חטא רובץ אי שם, ובאם ידע בן אנוש להתרחק מן החטא, ולאמץ דרך הישר, וכן יפנה למעשים טובים לו ולסביבתו, רק כך הוא יזכה לאריכות ימים וכן לחיים שלוים ומאושרים ללא ייסורי מצפון. סוף

Comments

מעלליו של רוטן

רוטן איש בעל שם וידוע בציבור .
לדמות מעלליו יחיו ימות רבים למצא . בתים שילו ירומו צרותיו.
יגלול שימן ירכין ראשו תוכל נפשו למןץ כביום שינאתו יחול עליו.רוטן איש ריטנו . ירטון ורומח .

תגלית

חמור גדול וחברו

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת יחזקאל מוריאל

.