אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

שפרעם הייתה בעבר יהודית


רבקה שפק ליסק's picture

שפרעם הייתה בעבר יהודית ויהודיםחיו בה עד שנות ה- 1920זהו מאמר חמישי בסדרה הגיאוגרפית- היסטורית של יישובי הארץ:

- ברעם- גוש חלב- פקיעין- כפר יאסיף

שפרעם היא כיום עירערבית בגליל התחתון. מספר תושביה כ- 33,500 :45% נוצרים, 35% מוסלמים ו-20% דרוזים. יש מספר גירסאות לגבי שמה העברי של שפרעם. עפ"י גירסה אחת השם העברי הואשילוב של שופר ו-עם. עפ"י גירסה שנייה השם הוא מלשון שפר , כלומר, טוב,והוא מרמז על טיב המקום. לאחר כיבוש העיר ע"י השיח' הבדווי דהאר אלעמר(1761), נתנו לשם פירוש חדש: שפא (הבראה) עמר (על שמו של אל עמר).הפירוש הערבי בא לרמז שאל עמר הבריא ממי המעיין באזור העיר.התושבים הקדמונים של שפרעם היו כנענים, כפי שניתן להסיק משרידיםארכיאולוגייםאבל, שפרעם הייתה עיר ישראלית- יהודית מאז הכיבוש הישראלי, ועד סוף מלחמתהעולם הראשונה הייתה בה קהילה יהודית. עיסוקם העיקרי, לאורך מאות בשנים,היה בחקלאות.

תקופת בית שני(538 לפנה"ס – 70 לס')

ערב המרד הגדול הייתה שפרעם עיר יהודית מהגדולות בגליל. היא נזכרת בהקשרלמרד נגד הרומאים ונמצאו בה קברים מתקופה זו.

התקופה הרומיתוהביזנטינית (70 לס' – 640 לס' )

העיר הייתה יהודית לאורך כל תקופת המשנה והתלמוד, והיא מוזכרת בתלמוד.בשלב מסוים נבנה בית כנסת. במאה השנייה לס' הועברה אליה הסנהדרין ( המוסדהמחוקק של היהודים) מאושה.בעיר התגורר רבי יוסי הגליל, שהיה דור שלישי של תנאים ונחשב לאחד מגדוליחכמי דורו. הוא היה בן דורם של רבי טרפון, רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא.זה היה הדור של מרד בר- בוכבא (132- 135 ). גם רבי יהודה בן באבא חיבשפרעם. הרומאים הוציאו אותו להורג בשנת 144 לס' משום שהמשיך ללמד תורה,למרות שהרומאים אסרו על לימוד תורה. קברו של בן באבא נמצא בפרברי העיר.בשלב מסוים בתקופה הביזנטינית החלו להתיישב בה נוצרים- ביזנטינים, לצדהיהודים ובנו כנסייה. שרידי הכנסייה נמצאים במרכז העיר והארכיאולוגים קבעושהיא נבנתה במאה ה- 4 לס'.

התקופה הערבית(639 לס' – 1099 )

לאחר הכיבוש הערבי החלו להתיישב בעיר לצד היהודים והנוצרים גם מוסלמים ,ובזמן המלחמות עם הצלבנים שמשה שפרעם בסיס להתקפות של הערבים נגד הצלבנים.

התקופה הצלבנית(1099 – 1260 )

בשפרעם המשיכו להתגורר יהודים בתקופת מסעי הצלב, אם כי התגוררו בה גםנוצרים ומוסלמים. הצלבנים בנו בשפרעם מצודה כדי לשלוט על דרך עכו- נצרת,שהייתה דרך בעלת חשיבות איסטרטגית. הם שינו את שם העיר לספרן. שפרעם נכבשהע"י צלאח א- דין לאחר קרב חיטין (1187 ) ושמשה כבסיס ממנו יצאו חייליולתקוף את עכו. ב- 1229 חזרה העיר להיות תחת שלטון צלבני.

התקופה הממלוכית(1260 – 1516 )

הכיבוש הממלוכי של הארץ החל לפני כן, אך העיר שפרעם נכבשה בידי הממלוכיםב- 1291 . יהודי שפרעם המשיכו להתגורר בעיר גם בתקופה הממלוכית. במאה ה-13החלו להשתקע בה גם דרוזים ובסוף המאה ה- 15 ובמאה ה- 16 השתקעו בעיריהודים מאנוסי ספרד. בשלהי השלטון הממלוכי איבד השלטון את אחיזתו וכנופיותשל בדווים ושודדים הטילו אימתם על תושבי הגליל. עול המסים היה כבד . בשלמצב הביטחון והמצב הכלכלי הייתה עזיבה חלקית של תושבים כנראה, בעיקרנוצרים ויהודים, שעזבו, עד יעבור זעם, את העיר.

התקופההעות'מאנית ( 1516 – 1918 )

לאחר הכיבוש העות'מאני חזרו לארץ חלק מהיהודים שעזבוה. בין החוזרים היויהודים תושבי שפרעם לשעבר שחזרו להתגורר בה. עפ"י המפקד העות'מאני בשפרעם,חיו ב- 1525 – 1526 3 משפחות יהודיות וב- 1533 – 1539 עלה המספר ל- 10 .בשלב מסוים במאה ה- 16 הצטרפו לקהילה היהודית יהודים ספרדים. במאה ה- 16היו שנים רבות בהן סבלו תושבי הגליל ממגפות ויהודי צפת ברחו מהעיר וחלקםמצאו מקלט אצל יהודי שפרעם. במאה ה- 17 בנתה הקהילה היהודית בית כנסת עלחורבות בית הכנסת הקדום. בית הכנסת נקרא "מחנה השכינה".ב- 1761 השתלט השיח' הבדווי דהאר אל עומר על המקום ושינה את שמו לשפאעומר. אל עומר התגורר בשפרעם זמנית ועבר לעכו לאחר שכבש אותה ומינה את בנועותמן למושל העיר. בשפרעם נבנו בתקופת משפחת אל עמר, 2 מצודות: א-סרייהואל- ברג'. א- סראיה פירושו ארמון בתורכית . בקומת הקרקע היו אורוותלסוסים והיא הייתה מוקפת חומה, מה שנתן לה מראה של מצודה. אל- ברג' נמצאתדרומית לסראיה והיא נבנתה על חורבות המצודה הצלבנית. המצודות נבנו על מנתלשלוט על הדרך הראשית לאזור הגליל בתקופה זו נבנתה הכנסייה השנייה בעיר על שם פטר הקדוש ופאול הקדוש.הכנסייה נבנתה ע"י עותמן, בן השיח', לאחר שסיים בהצלחה את בניית המצודות. אל עמר הזמין יהודים להתיישב בעיר, והרב חיים אבולעפיה התיישב בעיר עםתלמידיו. הם שיפצו את בית הכנסת שנבנה במאה ה- 17. ב- 1816 ביקר בארץ תייר אנגלי, באקינגהאם, ודיווח על מציאותם של יהודיםבשפרעם. רבי דוד ד'הלל ביקר בארץ ב- 1824 ומצא בשפרעם 20 משפחות של יהודיםילידי הארץ, שעסקו בחקלאות. הוא מצא בעיר גם בית כנסת ובית קברות. הואדיווח על כ- 200 משפחות ערביות. בביקורו לא מצא בעיר נוצרים.. בין השנים 1832- 1840 שלט בארץ השליט המצרי מוחמד עלי באמצעות בנו איברהיםפשה. מתזכיר של הקונסול הבריטי בעכו (יהודי איטלקי בשם מר פינצי)אנויודעים שיהודי שפרעם שילמו מסיהם לממשלה בחיטים ושעורים. ממפקד מונטפיורי שנערך ב- 1839 מתברר שבשפרעם התגוררו 107 יהודים . ב-1849 פנו יהודי העיר במכתב למונטפיורי וסיפרו על מצבם הכלכלי הקשה, ועלבריחת יהודים מהעיר כתוצאה מהמצב. במכתב הוסבר שעול המסים הכבד הביאלנטישה. העוזבים עברו לחיפה וטבריה והנוצרים והדרוזים השתלטו ל אדמותיהם.מכתב זה מצטרף לעדויות נוספות על עול המסים הכבד שהטיל השלטון העות'מאניעל היהודים והביאם לנטוש את אדמותיהם מחוסר יכולת לעמוד במעמסת המסים. עד הכבדת עול המסים עסקו היהודים בחקלאות. העוזבים עברו לעסוק במסחר.ב- 1850 התיישבו בעיר 30 משפחות של יהודים ממרוקו , וב- 1887 הגיעו ממרוקו12 משפחות יהודיות נוספות. ויקטור גרן ביקר בשפרעם בסוף המאה ה- 19 ומצא בה 80 יהודים. כמו כן הואדיווח על 1500 נוצרים, 400 מוסלמים ו- 300 דרוזים. ב- 1906 קיבלה שפרעם מעמד של עיר.לאחר מלחמת העולם הראשונה החלו היהודים לעזוב את העיר בשל קשיי פרנסה.היהודי האחרון, אברהם אל- עזרי, עזב את שפרעם ב- 1920, על רקע הפוגרומיםנגד יהודים שפרצו בארץ .

תקופת המנדט(1918 – 1948 )

בתקופה זו הייתה שפרעם מרכז אזורי וישב בה מושל בריטי.ישראל במלחמת העצמאות שמשה שפרעם בסיס לכוחות הערביים בגליל. היא נכבשה במבצע"דקל" ביולי 1948 . איברהים נימר חוסין, שהיה ראש העיר שפרעם היה יו"ר "ועדת המעקב העליונה שלערביי ישראל", כאשר הוקמה ב- 1975 . ראש העיר שהחליף אותו , אורסן יאסין,בשנות ה- 1990 , סרב להיות חבר בוועדה. אורסן יאסין בתקופת כהונתו כראש עיריית שפרעם, הוכיח שהוא מנהיג יוצא דופןבנוף המנהיגות הערבית- ישראלית. בניגוד לעמדת "ועדת המעקב של ערביי ישראל"הוא הודיע שעירו תשתתף בחגיגות ה- 60 לישראל, והצהיר:" לא יתכן שנגדל אתילדינו בארץ הזאת על שנאת ישראל" הוא גם קרא לגיוס לצה"ל. באוגוסט 2005 התחוללה טרגדיה בשפרעם, כאשר צעיר יהודי, עריק מצה"ל, בעלדעות ימניות קיצוניות, בשם עדן נתן- זדה, רצח 4 מתושבי שפרעם בתוךאוטובוס. הוא עצמו נרצח בידי תושבים זועמים. פרשה זו העכירה את האווירההטובה ששררה בין תושבי שפרעם לשלטון.

Comments

יהודי שפרעם

ברשותי העתק של המכתב אותו כתבו יהודי שפרעם ב1849 למשה מנטיפיורי ,בו הם מתארים את הקושי של חייהם עקב עול המיסים של השילטון העותמני.במכתב שמות המשפחות שגרו בשפרעם.משפחות עלמני, סאמוני עבדי חסן והכהן.

יהודי שפרעם

ברשותי העתק של המכתב אותו כתבו יהודי שפרעם ב1849 למשה מנטיפיורי ,בו הם מתארים את הקושי של חייהם עקב עול המיסים של השילטון העותמני.במכתב שמות המשפחות שגרו בשפרעם.משפחות עלמני, סאמוני עבדי חסן והכהן.

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת רבקה שפק ליסק

.