אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

30 תלמידים בכיתות בית הספר, 25 ילדים בכיתות הגן


אריה קיזל's picture

מתוך דו"ח שהוגש לוועדת החינוך של הכנסת במאי 2005: "הצפיפות בכיתות הלימוד היא אחד הנושאים העומדים על סדר היום הציבורי בתחום החינוך. גורמים שונים מייחסים לנושא זה חשיבות רבה בהערכת רמתה של מערכת החינוך...כיום נוהלי משרד החינוך קובעים כי בכיתה תקנית יהיו 20 עד 40 תלמידים".הבהרה לאלה שאינם מבינים את הניסוחים הפתלתלים: כאשר לשכבת כיתות א' נרשמים בבית ספר באחת משכונות תל אביב או נתיבות 80 תלמידים, הנהלת בית הספר יכולה לפתוח רק שתי כיתות. אחת מהן תהיה בת 40 תלמידים והשנייה בת 40 תלמידים. רק אם יירשם התלמיד ה-81 תוכל ההנהלה (וההורים עמה) לנשום לרווחה ולפתוח שתי כיתות קטנות בנות 20 ו-21 תלמידים. התקן הישן והמיושן והשרירותי שנקבע אי שם בשנות החמישים לגבי מספרי תלמידים בכיתה בחינוך הישראלי הציבורי (הקרוי "ממלכתי") לא השתנה עד היום. ועוד מתוך הדו"ח שהוגש לוועדת החינוך: משרד החינוך מתכנן ומקים בתי-ספר לפי נהלים אלו. כל הכיתות בנויות להכיל את המספר המרבי של 40 תלמידים, למעט בחינוך החרדי לבנים, שבו מתוכננות כיתות קטנות יותר. בחינוך היסודי שטח חדר הלימוד הוא 49 מ"מ לכל כיתה ובחינוך העל-יסודי שטח חדר הלימוד הוא 53 מ"מ לכל כיתה. בחינוך היהודי, בייחוד בבתי-הספר היסודיים ובחטיבות העליונות, חלה עלייה ניכרת במספר התלמידים הממוצע בכיתה מראשית שנות השמונים עד המחצית הראשונה של שנות ה-90, ואילו במחצית השנייה של שנות ה-90 ירד מספרם. מגמה זו התמתנה והתאזנה בשנים האחרונות, וכיום שוב ניכרת עלייה במספר התלמידים הממוצע בכיתה. בחטיבות הביניים, לעומת זאת, יש עלייה עקבית במספר התלמידים בכיתה משנת 1980 ועד היום. בחינוך הערבי ניכרת ירידה עקבית במספר התלמידים בכיתה מאז 1980, מלבד חטיבות הביניים, שבהן מספר התלמידים נותר קבוע. חוקרים סבורים שהתהליכים שהתרחשו בחינוך היהודי הם תוצאה של גל העלייה במחצית הראשונה של שנות ה-90, ואחר כך – של הצטמצמות אוכלוסיית תלמידי החינוך הממלכתי והתחזקות מגמת הפיצול לפי סוגי פיקוח, בעיקר בחינוך היסודי. הסבר נוסף הוא צמצום החינוך הטכנולוגי, שבו כיתות קטנות יחסית, במגזר היהודי, לעומת התרחבותו במגזר הערבי. ועדת-דברת הציעה רפורמה כוללת בחינוך והתייחסה בהמלצותיה למספר התלמידים הרצוי בכיתה במלים האלה: "השאיפה היא לצמצם במידת האפשר את מספר התלמידים בכיתת האם, במסגרת תקציבו של בית-הספר, על-ידי ניצול נכון של המשאבים העומדים לרשותו. מומלץ, ככל שניתן, שבכיתה לא יהיו יותר מ-35 תלמידים". לצורך התמודדות עם סוגיית מספרי התלמידים אבקש לחזור לתפקידה של המורה.התפקיד: מורה (וגם מחנכת כיתה)דרישות התפקיד:• יחס אישי לכל תלמיד כל העת.• בדיקת מטלות כל התלמידים תוך מתן משוב אישי, נרחב ומובן.• הוראה דיפרנציאלית במהלך 45 דקות השיעור. דיפרנציאלית = מותאמת לרמתו של כל התלמיד. הנחת היסוד: בכל כיתה נמצאות לפחות ארבע רמות של תלמידים ולפיכך על המורה להתאים את השיעור ואת עצמה וכמובן את החומר הנלמד לרמת התלמידים בכל אחת מהקבוצות. אם אפשר בדרך שהתלמידים החלשים לא יחושו שהם חלשים (אפשרי?) ולא יתוסכלו כתוצאה מכך.• בניית תוכנית השילוב לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים. הבהרה לאלה שאינם בעלי מקצוע: תלמידי שילוב הם תלמידים שאינם תלמידי חינוך מיוחד. הם בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות. מי הם? תלמידים היפראקטיביים מאובחנים (או לא, כתוצאה מהתנגדות הוריהם המתכחשים לעצמם ולצרכי ילדם), לא קוראים ולא כותבים ברמת הכיתה שלא הושארו כיתה (יש כיום תלמידים המושארים כיתה?), תלמידים עם בעיות דיסלקציה, דיסגרפיה ושאר ליקויי למידה, תלמידים עם בעיות רפואיות הגורמות להאטה בקצב הלמידה, תלמידים עם בעיות רגשיות כתוצאה מ"בעיות בבית" (כלכליות, מצב משפחתי), תלמידים עולים (שזוכים אמנם למעט "שעות עולים") הלומדים בכיתה וגם תלמידים אחרים אשר במהלך השנה מאובחנים כבעלי צרכים מיוחדים (בדרך כלל בתחום הרגשי).• מעקב אחר מחברותיהם או חומרי הלמידה של כל תלמידי הכיתה.• שיחות אישית עם כל אחד התלמידים כדי לאפשר בדיקה של רצונות/צרכים/מאווים.• שיחות אישיות עם כל אחד מהורי התלמידים בכיתה באופן שיאפשר תיאום ציפיות והיענות לצרכי ההורים (היענות לצרכי ההורים היא אחת מדרישות המערכת ממורי הכיתות כיום).• תיאום בין כל המורים המלמדים בכיתה וטיפול בכל העולה מהאינטראקציות ביניהם לבין תלמידי הכיתה.• הסדרת סביבת לימודים אטרקטיבית, מעודכנת ומשמעותית.• הוראת תחום הדעת או תחומי הדעת בכיתה בהתאם לקצב המצופה מהרגולטור (=משרד החינוך) לצורך הערכה (מיצ"ב/בגרות/מבחנים אחרים = המבחנים החיצוניים הקובעים אם בית הספר עומד בדרישות הארציות ולעיתים הבינלאומיות).• ניהול חיי החברה של הכיתה: בגיל הצעיר תיאומי ימי הולדת, חגיגות החגים, מסיבות בית ספריות, טקסים בית ספריים, פרויקטים חיצוניים, טיולים ויציאות חוץ בית ספריות אחרות.• היענות לצרכיהם של תלמידים שאינם יכולים להגיע לבית הספר מסיבות שונות.• שילוב תלמידי החינוך המיוחד בכיתה תוך שיתוף פעולה (ישיבות, הכנת תוכניות עבודה, העברת חומרים מוטרמים) לצוות החינוך המיוחד.• ביקורי בית בבתיהם של כל תלמידי הכיתה לאורך השנה.• ניהול אסיפות הורים וימי הורים. • השתתפות בישיבות פדגוגיות בית ספריות.• השתתפות בהשתלמות בית ספרית.• השתתפות חובה בהשתלמויות חוץ בית ספריות בהנחיית הפיקוח/הרשות המקומית/בעלות בית הספר (על פי שכבת הגיל).• הכנת תוכנית עבודה שבועית (בחלק ניכר מבתי הספר), הכנת תוכנית עבודה שנתית.• ניהול פורום כיתתי באתר בית הספר. ועוד ועוד.אלי שליו כותב על מספר התלמידים הרצוי בכיתה מאמר מחכים. ד"ר אורי אמיתי כותב גם בנושא זה. ואני מבקש להוסיף על כך מספר הערות או בעצם הצעה, קטנה אך יעילה (כך סבור אני לפחות).שרת החינוך (לא משנה מי היא) תצהיר היום לאחר התייעצות עם ראש הממשלה כי החל משנת הלימודים תשס"ט יירד התקן לכיתה במדינת ישראל מ-40 תלמידים בכיתה ל-39 תלמידים. היא לא תסיים בכך את הצהרתה אלא תוסיף כי בשנה שלאחר מכן יהיה התקן 38 תלמידים בכיתה. בתוך 10 שנים, תסיים השרה את הצהרתה, יהיה התקן לתלמיד בכיתה 30 תלמידים.בתוך אותו זמן יותאמו מתקני החינוך בהשקעת ענק מרשימה וכדאית לצרכים אלה (תהליך פשוט מההתנתקות). השקעה זו תניע גם את גלגלי הכלכלה בכל תחומי הבינוי.תלמידי מדינת ישראל בעוד עשור ילמדו, כך תוסיף השרה, בכיתות בנות 30 תלמידים. והמורים יצליחו, כך תוסיף, לעמוד ביעדים המורכבים שאנו מטילים על כתפיהם. מזכיר הסתדרות המורים ומזכיר ארגון המורים העל יסודיים שיישבו לצידה יניעו בראשם בהסכמה ולא ידרשו שום דרישה לגבי תוכנית צמצום מספר התלמידים בכיתה שמוצעת כאן. "זו המהפכה האמיתית של מערכת החינוך", תאמר השרה.ואנו נאמין.נ.ב. (קטן): השרה תתחיל את הנאום במשפט הבא: "היות ואנו מאמינים בקשר אישי בין איש החינוך לבין התלמיד בתוך עשור יצומצם מספר התלמידים בגני הילדים, על פי התקן, מ-35 תלמידים בגן החובה ל-25 תלמידים. ותוך כדי כך ישונה שמו של "גן החובה" לשם "גן ישראל".אגב, איש חינוך בכיר התקשר עמי רגע לפני פרסום זה וביקש להזכיר כי ח"כ רונית תירוש הגישה הצעה הנוגעת לצמצום מספר התלמידים בכיתה. על כך יישר כוח.ועוד בנושא.

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת אריה קיזל

.