אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

מעשה בכיפה אדומה - הגרסה החרדית


רמי נוידרפר's picture

כיפה אדומה
כיפה אדומה - גוסטב דורה

מעשה בכיפה  אדומה – רויטע יארמולקה – הגרסה החרדית
נכתב הוגה והואר בידי מוהר"ר  ר´ אברהמלה (רמי) ניידערפער נ"י שליט"א
 

לפני מספר ימים נתגלגלה אל שולחנו של המחבר גרסה חרדית של המעשה הנורא בילדה "כיפה אדומה" – מעשה נורא מאת האחים גרים, עובדי עבודה זרה ממדינת דייטשלאנד.
 
פשפשתי והעליתי באמתחתי  את הסיפור האמיתי, נפלאות צדיקים וניסים גלויים בימינו מ מ ש והרי הם לפניכם.
 
שמעו נא יהודים מעשה נורא[1]
בכיפה אדומה ובזאב הרע
 
בסבתא צדקת ומשיח צדקנו
אליה הנביא[2] וישועת אלוקינו[3]
 
מעשה שהפך יגון לשמחה[4]
אך סופו הבל[5] ונהי ואנחה
 
הסכיתו אחים לזו המעשיה
כולה אמת, אין כאן שמץ בדיה!!
 
היה הייתה  בק"ק[6] בני ברק
משפחה  חשובה ללא כחל ושרק[7]
 
חסידים כשרים וחיים בדלות
מדינת ישראל בשבילם היא גלות
 
האבא , ר´ חיים, ריש מתיבתא[8] גדולה
והאם חיה ביילע , צדקת דגולה
 
הוא תפילין לו של רש"י ושל רבנו ת"ם[9]
גדול בתורה ותלמיד חכם
 
היא פרשה כפיה לאביון וידיה לעני[10]
סדין עשתה ותמכור לכנעני[11]
 
שלוש בנות לה ובנים שמונה
גפן פוריה שרויה במעונה[12]
 
בתה הבכורה בת ט"ז שנים
בת תחילה סימן לבנים[13]
 
לב האם נקשר לבתה
נערה חסודה ובתולתא שפירתא[14]
 
צנועה ידועה ושוחרת טוב[15]
תלמידה מסורה ב"בית יעקב"[16]
 
רק דבר אחד יש בבת מוזר
שמה בישראל משונה וזר
 
במאמע לשון[17] "רויטע יארמולקע" שמה
בלשון קוידש נקראת היא כיפה אדומה

בבוקר יום ב´ הוא לה יום תענית[18]
קראה לה לפתע אמה הרבנית
 
"קים אהער"[19] – אמרה לה בבוקר אמה,
"הקשיבי לי טוב , כיפה אדומה:"
 
סבתא נפלה למשכב לא עלינו[20]
אולי זה קרה מפני חטאינו[21]
 
אמרנו מי שביירך[22] ובעזרת השם
רפואה שלמה והשם ירחם
 
תזכי למצוות ביקור חולים[23]
ותביאי לסבתא פרי הילולים[24]
 
נתנה לה האמא סל נצרים
מלא מעדנים טעימים ויקרים
 
הכל בהכשר שלם וגורף
של לנדא[25] , בד"ץ[26]  וה"בית יוסף"[27] [28]
 
קישקע וקניידעל וקיגעל גם
עם לאטקעס ובאבעס וטשולענט חם
 
ומיני מאפים, מגדנות ורקיקים
הכל בהכשר רבנים צדיקים
 
לכי לבית הסבתא שתחיה
בפינת "חזון איש"[29] ו"שאגת אריה[30]"
 
תני לה הסל מלא המעדנים
אך גורי מפני אברכים חמדנים

לדרך יצאה הכיפה החסודה
שביס בראשה ותהילים בידה
 
סנדליה שטוחים וגרביה אטומים
עם מעות של צדקה לאלמנות ויתומים

הלכה והלכה ברחובות העיר
אך לפתע פגע בה[31] זאב צעיר
 
בנו של הרב דדון נחמיה[32]
ראש ישיבת "חזון עובדיה"
 
אוהב שוחד ורודף שלמונים[33]
פסקו עליו שופטים ציונים
 
אך בעיני המר"ן נקי הוא וזך
צדיק גדול כתמר יפרח[34]
 
פרענק לא עלינו מעדות ש"ס
זקן תרח שליחו נס[35]
 
אך לרב נחמיה יש בן זקונים
מאשתו השלישית והוא בן שמונים
 
חומץ בן יין[36] – מכלוף זאב
להוריו גורם הוא אך כאב
 
פרקו נאה וזקנו מגודל[37]
אך בפנים , שוכן לו פושע נבל
 
חובש  מגבעת וטלית קטן
בליבו מרקד מעשה שטן[38]
 
אמנם הוא רשום כתלמיד בישיבה[39]
אך מוחו מלא מחשבות תועבה
 
 בקרן רחוב עומד התכשיט
חורש וזומם נערות להשחית
 
שלום עליכם, אמר הכלי קוידש
קראתי הלל, כי היום הוא ראש חוידש[40]
 
השלום לגברתי כיפה חסודה?
ולאן זה תלך העלמה הכבודה?
 
אומר הזאב ובליבו הוא זומם
ובשולי גלימתו משהו מתרומם
 
אך כיפה , לא עונה, משפילה מבטה
ממשיכה היא ללכת לבית סבתה
 
סכנה יש בדרך, אומר האברך
חילונים, סמולנים, אז אולי אלווך?
 
"תודה, ר´ זאב", עונה העלמה
"הכבוד הוא שלי, ואין בעד מה"
 
אלך לצידך, לא ארבה עמך שיחה[41]
ככתוב בגמרא וכדין ההלכה[42]
 
אך בסתר לוטש הזאב החצוף
את עיניו אל צנעת חזה הזקוף
 
אנא תלכי?  שח  הווילדע חייע[43]
לבקר סבתי, מרת גיטל בת אריה!!

בפינת "חזון איש" ו"שאגת אריה"
הלוואי הלוואי שהסבתא תחיה!
 
הזאב מחייך, את שיניו חושף,
בעזרת השם, ועובדיה יוסף
 
אל בית הסבתא נשימה פעמינו[44]
ויבוא המשיח במהרה בימינו
 
וילכו הם יחדיו כאילו שנים נועדו[45]
אך פתאום האדימו פניו ויחרדו[46]
 
עלמה יקרה, עמך הסליחה
אך הגיעה שעת תפילת מנחה
 
אל השטיבעל שלי ארוץ כארי[47]
ואת -  אל בית סבתך מהרי
 
השם יעלה לה רפואה שלמה
וימצא לך גם שידוך, כיפה אדומה
 
אמר הזאב ויעש "ויברח"[48]
ההלך להתפלל בכותל המזרח?
 
לא לשטיבעל ולא להתפלל  בצוותא
רץ המנוול אל ביתה של  הסבתא
 
וכאן, חביבי קוראים יקרים,
קשים ומרים נעשים הדברים
 
הפסיקו לקרוא וטלו דף גמרא
עזבו העניין ועסקו בתורה
 
כי מכאן ואילך מעשה נורא
על זאב וסבתא ועל נערה
 
הקיש הזאב על דלתה של הסבתא
"מי שם" גנחה ותרד למטה
 
"אם אתה המתרים של "תומכי תמימים"[49]
כבר נתתי לכם לפני שלושת ימים[50]
 
ואם זה הגמ"ח של "מלביש ערומים"[51]
כבר נתתי לכם מעילים חמים
 
אם זו אגודת "משגב לדך"[52]
לכם אתן צדקה אחר כך
 
נפלתי למשכב ואני חולה
וליתן צדקה איני יכולה.."
 
וישנה את קולו הזאב הנבל
ויען בקול רך ושפל:
 
"זו אני נכדתך, כיפה אדומה,
שאי ברכה ורפואה שלימה
 
אבא מוסר לך את זאת הברכה[53]
ואמא קישקע וקיגעל שלחה
 
מהרי ופתחי לי השער סבתא
נוכל להתפלל מנחה בצוותא
 
הסבתא ירדה והשער פתחה
ראתה הזאב ו"הושענא"[54] צווחה
 
מאוחר מדי גיחך הזאב
את אמנם די גרומה, אך אני רעב
 
אני מתכוון את כולך לאכול
ועל הסבתא ברך "שהכל"[55]
 
 
חשף ציפורניו ואת פיו פתח,
אך "אוי ויי!! לפתע צווח!!
 
שתיתי חלב לפני שעתיים![56]
לפני נטרוף נצחצח שינים
 
צחצח הזאב היטב את שיניו
"הגיע הזמן לטרוף עכשיו,
 
וייגש אל הסבתא ויתנפל עליה
ויבלע אותה על קרבה וכרעיה[57]
 
לא הספיקה לאמר אף לא שמע ישראל!
חסל סדר סבתא[58] עד בוא הגואל!
 
ויברך על הפת[59] ויפשוט את הקיטל
ונכנס למיטת הסבתא גיטל
 
נטל צאנה וראינה[60] בידיו
ופכר בשקיקה בכל אצבעותיו[61]
 
הנה היא באה היפה התמה...,
אבצע את זממי בכיפה אדומה
 
"ראובן בן יעקב"[62] לומר לא הספיק
ובדלת נשמעה דפיקת "טיק טיק טיק"
 
"מי בדלת?" שאל הזאב בגניחה
"זו אני" – ענתה הכיפה בשמחה
 
הבאתי לך קישקע וקוגעל חם
ותרמוס של תה למען ייחם
 
"כ´יפלה," שח הזאב במבטא פולני[63]
"הכנסי נא" , אמר בקול חולני
 
נכנסה הכיפה לבית סבתה
ותרא את הבאבע שכובה במיטה
 
פני הסבתא , אויה , לא כמו תמול שלשום
אולי נשתנתה צורתה מהחום?
 
"מדוע אוזניך כל כך גדולות?"
"לשמוע דברי תורה ותפילות"
 
"ולמה אפך כה ארוך?"  שאלה
"להריח בשמים בשעת הבדלה"
 
"ומדוע , פתאום, פיך כה גדול?"
"שאוכל לברך המוציא והכול"
 
ומה בולט שם סבתא בשולי הגלימה?
"הלך עלייך, כיפה אדומה!!"
 
ויפשוט הזאב הרע גלימתו
ויפל הכיפה אלי מיטתו[64]
 
ולולי הקב"ה המגן לעמו
עוד רגע ביצע הרשע את זממו
 
כי העושה ניסים לאבותינו[65]
עשה נפלאות ממש בימינו:
 
לפתע נגלה בחדרה הקטן
איש שב טוב לבב והדור זקן
 
לבוש טלית ואדרת שיער[66]
בידו מקל בזאב גער[67]
 
הלא תבוש – מכלוף זאב דדון?
מה זה בך אחז הזדון?
 
מה זאת עשית, מעשה שטן?
ואיפה הקיטל , והטלית קטן?
 
וסבתא בלעת ללא ברכה?
ופדיחות עשית לכל המשפחה?
 
"אבל ברכתי על הסבתא – שהכל"
בכה הזאב בבכי גדול
 
מה זה קרה לי? בַּליתי צדקת?
הלוואי ותאחז בי מחלה מדבקת!!
 
וחשבתי לחלל בתולה תמה?
אוי איזו בושה וכלימה!!!
 
סלח לי כי חטאתי, מחל לי, אבי![68]
סלח לי רבי אליהו הנביא
 
ויפתח אלוהים את פי אליהו[69]
וידבר לזאב וכה אמר הוא
 
"סליחה זה בכלל עניין אחר,
קודם תקיא את הסבתא מהר"
 
ויקא האברך את הסבתא – שלמה
ואת פיה פצתה האדמה[70]
 
ותאכל האברך על קרבו וכרעיו
נעלם הבליעל מאז עד עכשיו
 
שריד ופליט לא נותר הימנו
לא נודע כי בא הנבל אל קִרבֶּנוּ
 
ותברך הסבתא ברכת הגומל
"הנותן מכבודו" ושמע ישראל
 
וכיפה אדומה גם למדה את הלקח
עם אברך ברחוב – לא דברים ולא מקח
 
שאלו הבנות את ההלך הנביא
"מה לך אפשר להביא?"
 
האמת, אני מעט רעב,
ענה אליהו בקול דואב
 
תני לי קצת קישקע וקיגעל חם
וקניידלאך וקרעפלאך וטשולנט גם
 
אברך אלוקים בשם ובמלכות[71]
כי נתגלגלה בידכן זכות
 
בזכות צדקתכן, עיניכן הרואות
זכיתן לראות  מעשה נפלאות
 
יבוא במהרה משיח צדקנו
יתגדל ויתקדש במהרה בימינו
 
נאום הגבר תם ונישלם
שבח לאל בורא עולם
 
וכיפה אדומה , מה היה גורלה?
התחתנה עם אברך ועודנה בתולה?
 
עברה לה לגור בקהילה כשרה
עם ורידים ברגלים וילדים עשרה?
 
לא כך חברים מר מאד  גורלה
אבוי רבותי, היא יצאה בשאלה...
 
עזבה התורה ותלבש שמלת מיני
חזייה שקופה ולמטה חוטיני
 
מעול תורה ומצוות הסתלקה
שקעה בסמים ועגלתה ריקה[72]
 
יש לה אופנוע גדול ושחור
כלב פקינז וחתול צחור
 
הצטרפה לדה מרקר ובלוג פתחה גם
הקדוש ברוך הוא צוחק על כולם
 
ה´ נתן וה´ לקח
יהי שם ה´ מבורך[73]
 
מענטש טראכט און גאט לאכט[74]
א שיינעם אבענד און א גיטע נאכט.[75]
 
 
 [1] "מעשה נורא"- סיפורו של המקובל בן המאה ה15 יוסף דילה ריינה
[2] אליה ולא אליהו, "הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה´ הגדול והנורא" – מלאכי ג´
[3] ְרָאוּ כָּל אַפְסֵי אָרֶץ אֵת יְשׁוּעַת אֱלֹהֵינוּ – תהילים צח, ישעיהו נב, תפילת השבת ועוד
[4] מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב – מגילת אסתר
[5] הבל הבלים אמר קוהלת
[6] קהילת קודש
[7] "לא כחל ולא שרק ולא פירכוס ויעלת חן" – מסכת כתובות
[8] ישיבה, בארמית
[9] משל לצדיקות יתר
[10] כַּפָּהּ, פָּרְשָׂה לֶעָנִי; וְיָדֶיהָ, שִׁלְּחָה לָאֶבְיוֹן. – משלי ל"א (אשת חיל) 
[11] סָדִין עָשְׂתָה, וַתִּמְכֹּר; וַחֲגוֹר, נָתְנָה לַכְּנַעֲנִי. (שם, שם)
[12] אשתך, כגפן פורייה-- בירכתי ביתך: בניך, כשתילי זיתים-- סביב, לשולחנך (תהילים קכח)
[13] אמר רב חסדא: בת תחילה - סימן יפה לבנים. ... אמר רב חסדא: ובשבילי - בנות עדיפות לי מבנים. (בבלי, בבא בתרא, דף קמא ע"א.)
[14] נו מה, בוודאי שהיא בתולה נאה. (מנהג נאה הוא בישראל לומר זאת על כלה בכתובה גם אם כריסה בין שיניה)
[15] מדרש שוחר טוב שם כולל למדרשי אגדה לתהלים, משלי ושמואל. המדרש מכונה "שוחר טוב" על שם הפסוק במשלי יא:כט: "שוחר טוב יבקש רצון" - שבו פותח המדרש.
[16] בית יעקב הוא שמה של רשת בתי ספר חרדית לבנות, שהוקמה בראשית המאה ה-20 בקרקוב שבפולין ונחשבת לרשת החינוך החרדית הגדולה בעולם. שם רשת החינוך מבוסס על מדרש פרשני לפסוק המתאר את מתן תורה בספר שמות פרק י"ט: "וּמֹשֶׁה עָלָה אֶל הָאֱלֹהִים וַיִּקְרָא אֵלָיו ה´ מִן הָהָר לֵאמֹר: כֹּה תֹאמַר לְבֵית יַעֲקֹב וְתַגֵּיד לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל". במכילתא דרבי ישמעאל על המקום (מסכת דבחדש יתרו, פרשה ב) נכתב: "כה תאמר לבית יעקב - אלו הנשים, ותגיד לבני ישראל - אלו האנשים." מדרש מפורסם זה הקנה את שמו לרשת החינוך, שכן הוא משלב את הרעיון של לימוד תורה ומסירת ידע לנשים דווקא. 
[17] לבטא – מאמע לוּשען – יידיש , אלא מה? 
[18] חסידי הדור מתענים בימי שני וחמישי
[19] בואי הנה.
[20] לא עלינו המלאכה לגמור, ולא אנחנו בני חורין ליבטל ממנה (רבי טרפון, פרקי אבות)
[21] מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו (מתוך תפילת מוסף)
[22] מִי שֶׁבֵּרַךְ אֲבוֹתֵינוּ אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקב משֶׁה וְאַהֲרן דָּוִד וּשְׁלמה הוּא יְבָרֵךְ אֶת הַחוֹלֶה (פלוני בן פלונית) בַּעֲבוּר (שפב"פ) יִתֵּן מַתָּנָה בַּעֲבוּרוֹ, בִּשְׂכַר זֶה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יְמַלֵּא רַחֲמִים עָלָיו לְהַחֲלִימוֹ וּלְרַפְּאֹתוֹ וּלְהַחֲזִיקוֹ וּלְהַחֲיוֹתוֹ, וְיִשְׁלַח לוֹ מְהֵרָה רְפוּאָה שְׁלֵמָה מִן הַשָּׁמַיִם לְרַמַ"ח אֵבָרָיו וּשְׁסָ"ה גִּידָיו בְּתוֹךְ שְׁאָר חוֹלֵי יִשְׂרָאֵל, רְפוּאַת הַנֶּפֶשׁ וּרְפוּאַת הַגּוּף הַשְׁתָּא בַּעֲגָלָא וּבִזְמַן קָרִיב. וְנאמַר אָמֵן: 
[23] ביקור חולים היא מצווה הנכללת בגמילות חסדים ועניינה לבקר אצל החולה, להשתתף בצערו, לעודד אותו מוראלית ולראות אם יש צורך שהוא נזקק לו. מקורות למצווה זו בתנ"ך הם התגלותו של אלוהים לאברהם לאחר שמל את עצמו כשהיה בתקופת החלמה, וביקורו של הנביא ישעיהו אצל המלך חזקיהו כאשר חלה (מלכים ב´, פרק כ´ א´).
[24] עֵץ מַאֲכָל..שָׁלֹשׁ שָׁנִים..לֹא יֵאָכֵל. וּבַשָּׁנָה, הָרְבִיעִת, יִהְיֶה, כָּל-פִּרְיוֹ--קֹדֶשׁ הִלּוּלִים, לַה´ (ויקרא יט כג-כד) הילולים - מהשורש הל"ל, שפירושו שבח ותודה לאל.
[25] הרב משה יהודא ליב לנדא רב ואב"ד בבני ברק, נמנה בין רבני חסידות חב"ד, אחד מגדולי המומחים בענייני כשרות וגוף הכשרות שלו מקובל על רוב הציבור החרדי
[26] הכשר מחמיר של בד"צ ירושלים של העדה החרדית – גוף קיצוני ואנטי ציוני בקרב הקהילה החרדית 
[27] בית יוסף הוא ספרו של רבי יוסף קארו, העוסק בבירור הלכות, מקורן בתלמוד, מחלוקות ודיעות שונות - ופסק ההלכה. הספר נכתב כאסופת הערות על ספרו של רבי יעקב בן אשר, הטור. חלק נוסף של הספר הוא בדק הבית, שהוא תוספת הגהות של המחבר. את הספר חיבר רבי יוסף קארו במשך עשרים שנה. הכשרו שח בית הדין הספרדי של מר"ן עובדיה יוסף קרוי ע"ש ספר זה.
[28] ומה ליהודים אשכנזים ולהכשרם של ספרדים לא עלינו? מפני החשש שמא יתגלה באחרית הימים שמשיח צדקנו הוא פרענק
[29] הרב אברהם ישעיה קרליץ (1878, קוסובה - ט"ו בחשוון ה´תשי"ד, 1953, בני ברק), אשר נקרא גם החזון אי"ש על שם סדרת ספריו, מגדולי הרבנים במאה ה-20, נחשב כמנהיג החרדי הבולט ביותר בזמן קום המדינה, על אף שלא שימש במשרה רבנית רשמית כלשהי.
[30] אריה לייב גינצבורג (1695 - 1785) היה רב, תלמיד חכם ופוסק מהבולטים שבאחרונים. חיבורו שאגת אריה התפרסם, והפך לספר-יסוד בעולם ההלכה.  בעת כליאתו של אריה דרעי הוקמה בפתח כלאו "ישיבה" בשם "שאגת אריה" כמחאה על מעצרו של הזכאי הנודע.
[31] פגש בה: "ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלהים" (בראשית לב, ב) ופירש רש"י: "ויפגעו בו מלאכי אלהים" - מלאכים של ארץ ישראל באו לקראתו ללוותו לארץ.
[32] לא היה ולא נברא אלא משל היה, הומצא ממוחו הקודח של המחבר כ"סאטירה" , חרמנא ליצלן.
[33] בנבואתו הראשונה מאשים ישעיהו הנביא: "שריך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד, ורודף שלמונים; יתום לא ישפטו, וריב אלמנה לא יבוא אליהם" (ישעיהו, א, כג).
[34] "צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון ישגה (תהילים פרק ד´)
[35] בניגוד למשה רבנו זצוקל"ה שאף בגיל מאה ועשרים לא כהתה עינו ולא נס ליחו (דברים לד, ז)
[36] מקור הבטוי בתלמוד הבבלי: "הביאו לרבי אלעזר ברבי שמעון והיה תופס גנבים. שלח לו רבי יהושע בן קרחא: חומץ בן יין, עד מתי אתה מוסר עמו של אלהינו להריגה." (בבא מציעא, דף פג, עמוד ב´).
[37] בתפילת "העני ממעש בימים נוראים:" וְקַבֵּל תְּפִלָּתִי כִּתְפִלַּת זָקֵן וְרָגִיל  וּפִרְקוֹ נָאֶה וּזְקָנוֹ מְגֻדָּל וְקוֹלוֹ נָעִים"
[38] "שבשעה שאדם הולך לחטא השטן מרקד לפניו, עד שהוא גומר את העבירה" (מדרש תנחומא, פרשת בלק, סימן י)
[39] מן המפורסמות הוא שיש הרשומין כתלמידי ישיבה אך משחיתיים זמנם לריק בקרנות הרחוב וקרויין שב"ב וakunh TNוני ישראל מצויין לרחק מהם (שמח בחור בבחרותך)
[40] לפי מנהג מאוחר, קוראים בראש חודש, בחול המועד של פסח, ובשביעי של פסח הלל בדילוג - אין קוראים את החצי הראשון של מזמורים קט"ו וקט"ז. יש הנוהגים לברך על קריאת הלל זה, למרות שאמירתו תלויה במנהג (בעיקר האשכנזים, ואז מברכים עליו - "לקרוא" את ההלל). ואם תקשו – והרי הזאב הוא אוכל קניות בפסח? – תיק"ו
[41] יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר: יהי ביתך פתוח לרוחה, ויהיו עניים בני ביתך, ואל תרבה שיחה עם האשה
[42] הענין כפשוטו, ואין להרבות שיחה עם אשה זרה בכל עת ובכל זמן, ואכן ההנאה והקרבה הנגרמת היא הסיבה לאיסור. אך באשתו מבואר בפוסקים שאסור להרבות בשיחות חיבה דייקא והאיסור הוא רק בימי נדתה.
[43] חיית פרא – יש לכתוב נכון "ווילדע חיה"
[44] "צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו" (תהילים פה,יד)
[45] הֲיֵלְכוּ שְׁנַיִם, יַחְדָּו, בִּלְתִּי, אִם-נוֹעָדוּ.  הֲיִשְׁאַג אַרְיֵה בַּיַּעַר, וְטֶרֶף אֵין לוֹ; הֲיִתֵּן כְּפִיר קוֹלוֹ מִמְּעֹנָתוֹ, בִּלְתִּי אִם-לָכָד (עמוס פרק ג´)
[46] וַיְהִי בַּחֲצִי הַלַּיְלָה, וַיֶּחֱרַד הָאִישׁ וַיִּלָּפֵת; וְהִנֵּה אִשָּׁה, שֹׁכֶבֶת מַרְגְּלֹתָיו (רות ג ח)
[47] כמובן שיש לרוץ כצבי ולהתגבר כארי, אבל החרוז לא היה יוצא טוב... יהודה בן-תימא אומר, הוה עז כנמר וקל כנשר: רץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים (אבות ה כג)
[48] מיידיש (מאכן ויברח)
[49] הישיבה הגבוהה של חב"ד ולה סניפים רבים ברחבי העולם
[50] ויאמרו, אלוהי העברים נקרא עלינו; נלכה נא דרך שלושת ימים במדבר, ונזבחה ליהוה אלוהינו--פן-יפגענו, בדבר או בחרב (שמות ה ג)
[51] "ברוך אתה ה´ אלוקינו מלך העולם, מלביש ערומים" - מברכות השחר
[52] "ויהי ה´ משגב לדך;    משגב, לעיתות בצרה" (תהילים ט י ). גם שמו של בית חולים בירושליםץ
[53] וזאת הברכה, אשר בירך משה איש האלוהים--את-בני ישראל:  לפני, מותו (דברים לג א)
[54] פיוטי הושענות הם פיוטים הנאמרים במהלך ההושענות בתפילת שחרית או בתפילת מוסף (פירוט בערך הושענות) של שבעת ימי סוכות. בכל יום של ההושענות אומרים פיוט אחר (או מספר פיוטים), המבוסס על המילים ´הושע נא´ החוזרות על עצמן עם כינויים מליציים שונים למושאי התפילה
[55] על כל שאר המאכלים ועל המשקאות (לרבות הסבתא) מברכים בשם ומלכות "שהכל נהיה בדברו" ויפה עשה זאב שלא אכל הסבתא ללא ברכה, שעבירה גדולה היא.
[56] ללמדך שזאב מחמיר במצוות. בד"כ מי ששתה חלב לפני שעתיים יכול לאכול סבתא ללא פהי ושהי
[57] האיל תנתח, לנתחיו; ורחצת קרבו וכרעיו, ונתת על-נתחיו ועל-ראשו. (שמות כ"ט)
[58] על משקל "חסל סדר פסח" (מן ההגדה)
[59] הזאב טועה כמובן, הסבתא לא הייתה כרוכה בפת ומכל מקום על הפת מברכין לפני אכילתה.
[60] צאנה וראינה - ספר ביידיש שקוראות בו הנשים. נקרא גם "טייטש חומש"; ... לרוב הוא מביא בראש הסדרה פסוק ממשלי, ובראש הספר את הפסוק "צאנה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתנתו וביום שמחת לבו  ". (שיר השירים)
[61] מארמית "פכר ידיה" (שבת י´)
[62] הגרסה העברית של דזשעק רובינסון
[63] ומנין לו לפרענק פארך מבטע פולני? שנאמר: אז גאט ווילט שיסט אפילו א בעזעם – ברצות אלוקים, אפילו מטאטא יורה.
[64] וְהָמָן נֹפֵל עַל-הַמִּטָּה אֲשֶׁר אֶסְתֵּר עָלֶיהָ (מגילת אסתר ז)
[65] הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל, אומר ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה (מסכת ברכות)
[66] לבוש ידוע לנביאים: והיה ביום ההוא, יבושו הנביאים איש מחזיונו--בהינבאותו; ולא ילבשו אדרת שיער, למען כחש (זכריה יג ד)
[67] טוֹב לִשְׁמֹעַ גַּעֲרַת חָכָם -- מֵאִישׁ שֹׁמֵעַ שִׁיר כְּסִילִים (קוהלת ז ה). גערת רב נחשבת אצל שלומי אמוני ישראל כמשהו מסוכן העלול לפגוע קשות בנגער.
[68] אלוקינו ואלוקי אבותינו סלח לנו מחל לנו כפר לנו (מתוך תפילת יום הכיפורים)
[69] "ויפתח ה´ את פי האתון ותאמר לבלעם מה עשיתי לך" (במדבר כב כ ח)
[70] "ואם-בריאה יברא ה´, ופצתה האדמה את-פיה ובלעה אותם ואת-כל-אשר להם, וירדו חיים, שאולה" (במדבר טז ל)
[71] ברוך אתה ה´ אלוקינו מלך העולם..
[72] כדברי החזון איש זצוקל"ה  בפגישתו עם אותו כופר בן גוריון "עגלתנו מלאה ועגלתכם ריקה"
[73] איוב א´ כא)
[74] האדם טורח והאל צוחק
[75] ערב נאה ולילה טוב לכם קוראים יקרים

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת רמי נוידרפר

.