אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

יש ויש צנזורה באינטרנט


שני אירועים אשר אינם קשורים לכאורה האחד למשנהו, אירעו בחיינו זה לא מכבר. האחד, כנסת ישראל דחתה ובדין, כוונת מספר מחוקקים משרתי עצמם, להטיל צנזורה סלקטיבית על מערכת האינטרנט במדינת ישראל. השני, שי דרומי אשר הגן על חייו ורכושו מפני זדים וחמסנים זוכה ובדין, מאשמת הריגת אחד הליסטים בבית המשפט. לכאורה שני אירועים שאין שונים זה מזה, לאמיתו של דבר יש ויש קשר עקיף בניהם. מעשה שהיה והווה, כך היה. האזרח י.ק., הסובל ממחלה ניוונית ומרותק לביתו, היפעיל בלוג באתר הבלוגיה של "תפוז", אתר וותיק מזה שנים במערכת הבלוגוספירה הישראלית. בלוגו של י.ק. נוסד תחת מטרית אתר "תפוז" לפני כחמש שנים ומשך זמן זה נרשמו בו כ-735,000 כניסות לאתר. לכל הדעות אתר פעיל יחסית לאתרים רבים במדינת ישראל. האזרח י.ק. ראה חובה לעצמו להקדיש כל זמנו ומרצו לנושא זכויות הגבר ואבות מקופחים בהוויה הישראלית ומעשית, לאור מאמציו הבלתי נלאים, הווה אתר זה אבן שואבת מרכזית לכל אלה החפצים להתעדכן בעובדות האופפות את מלחמת המינים במקומותינו. משך כשלש השנים האחרונות שיתפה הגב' ד', או לחילופין גם נ' (אות השם אינה אקראית), פעולה עם האזרח י.ק. בהפעלת האתר, תמכה במטרותיו ואף פרסמה כתבות רבות האוהדות ענינו. אלא שלפני כשלשה חדשים נפל ריב בין השנים והגב' ד' שינתה טעמה והחלה לתקוף, בתוך הבלוג ומחוצה לו, את אתרו של י.ק. באלות, נאצות וקללות לעיתים מזומנות, תוך גילויי שנאה וסלידה מחרידים, כאשר היא דואגת לידע את כל העולם וצפונה בדעתה השלילית אודות האזרח י.ק. ומטרותיו.לפתע כברק מבין שמים כחולים, התבשר לפני ימים אחדים האזרח י.ק. כי אתרו מהווה "מקור להפצת שנאה", נאמר זאת שנית, "מקור להפצת שנאה", כדי ביזיון וקצף. ואכן, באורח חד צדדי לחלוטין, הוחלט בהנהלת האתר לסגור את הבלוג שלו לאלתר (כולל מספר ימי חסד שהוענקו לו להתארגנות-סגירה).מהארועים לעיל עולות תמיהות כבדות משקל. למרות שלנוכח ההכפשות הגסות והבוטות של הגב' ד' אמנם לא טמן י.ק. את ידו בצלחת ואף ענה והתגונן בפני התקפות הגב' ד' מעל בלוגו, הרי עשה זאת תוך שמירת כבוד והוגנות סבירה.

כלומר התוקף היתה הגברת. ומכאן כי הפצת השנאה נעשתה על ידי הגברת. כלומר הגברת נכנסה לבלוג קיים ועשתה בו כבתוך שלה תוך שמכפישה את האזרח י.ק. ואת מטרות הבלוג דהיינו, זכויות הגבר ואבות גרושים. נעיר כאן כי איננו נדרשים במאמר זה למהות הנושא בו מטפל הבלוג ואיננו שופטים כאן מיהו הצודק בהקשר למלחמת המינים.גם הגדרת הבלוג "כמפיץ שנאה", בעוד שכל האמור הינו בהתגוששות מילולית בינו שני אנשים, מעמידים את הגדרת הבלוג כ"מפיץ שנאה" באור חמור ומוטעה, מפאת שהגדרה זו מכלילה ומכפישה את כלל האתר שלא כדין, בעוד שברי כי במבחן המעשה הכללה זו אינה אמת וכך וודאי למשפטנים היה מה לאמר כנגד אמירה בוטה כגון דא.גישת מנהלי אתר "תפוז" אינה רק תמוהה, הינה מחפירה. אך זה נחסם חוק הצנזורה על האינטרנט בכנסת, אך זה העידו בעלי האתר עצמם באופן אישי בפני וועדת הכנסת העוסקת בנושא בדבר חיוניות חופש הביטוי באינטרנט ומיד לאחר זאת, תוך ימים, הזדרזו לפעול בדיוק ההפך מהמלצותיהם ובעטו ברגל גסה בלוג מכובד, ותיק ועתיר זכויות של האזרח י.ק.על לא עוול בכפו.

האם עלינו להבין מכך כי אנשי אתר "תפוז" הונו את כנסת ישראל?נכון, האתר הוא פרטי ומהפן המשפטי זכותו לסגור בלוגים כראות עיניו, אך האתר עובר על כללי הצדק, המוסר וההתנהלות הציבורית ובאלה עסקינן.לפי כל אמת מידה אובייקטיבית היתה הגב' ד' התוקף ומפיץ השנאה במקרה זה. למה הדבר דומה, למקרה שי דרומי. באם חוותו לא היתה בדרום היכן שהייתה ובאם לא היה מגדל כבשים הרי סביר כי לא היה עומד בפני התקפות ליסטים. מי בכלל אמר לו להיות שם. מי בכלל דרש ממנו לגדל צאן שם. הרי מכאן הוא האשם ולא הליסטים. מה בכלל רוצים מהם, הם, אנשים טובים וישרי דרך, הלכו לתומם בשדה ונתקלו בזה הזד שי דרומי ובחוותו ומכאן ברור שהיו חייבים לשדדו, הם לא יכלו לכלוא את דחפם שלא ניתן לריסון לגזול מקנת רעם.ומה החליט בית המשפט הישראלי, כי הסגת גבול לשם שוד ואף סיכון חיי החוואי מתירים לו להגן על חייו ורכושו. זאת בדיוק את שעשה שי דרומי וזה בדיוק המצב בהקשר לעניננו כאן לגבי האזרח י.ק.ניהול בלוג הינו דבר נפוץ. ניהול הבלוג האמור משך חמש השנים האחרונות מדבר בשבח המפעיל ואיכות התכנים בו. גב' ד' המשולה לליסטים, שבמקרה דרומי, היא שהיתקיפה את קיום הבלוג, אך אנשי אתר "תפוז" בחרו לנטות לצידה תוך שיוצרים משפח תקנוני באופן מחפיר ובזוי.הפלא ופלא, משאך התלוננה הגב' ד' בפני הנהלת אתר "תפוז" אודות י.ק. ואתרו, הזדרזו אנשים תמוהים אלו שם וללא שהיות מיותרות הגדירו את בלוגו של י.ק. כ"מפיץ שנאה" ואף הזדרזו עוד יותר לבעטו החוצה.יסלח לנו הקורא אך איננו מאמינים בצירוף מקרים בכל האמור להחלטת הנהלת "תפוז", סביר יותר כי הללו נכנעו ללחץ מתואם של הגב' ד' עם ארגוני הנשים, המהווים קבוצת לחץ ממומנת היטב מכספי משלם המיסים הישראלי, אשר כמובן יצאו רצות-חפוזות להטיל משקלן על חברי הנהלת האתר למען ייסגר בלוגו של י.ק.ובכן מה עלינו ללמוד מהשתלשלות אירועים אלו?הלכה ולמעשה, יש ויש צנזורה באינטרנט, אך זו מוצנעת על ידי המדיה והסיבה לכך ברורה.ניראה כי ארגוני נשים מפעילים כוחם גם כנגד חופש הדיבור במידה והדבר תואם מטרותיהם. חמור יותר, קיימים עמם משת"פים הפועלים במחשכים תחת מטריית "תקינות פוליטית" בזויה.על הכנסת לתת דעתה על פורצי גדר אלו דוגמת הנהלת אתר "תפוז" וליזום תקנות אשר יגבילו שרירות לב. הקמת מוסד קבוע בלתי תלוי לבוררות אינטרנטית, אפשר ותחת מועצת העיתונות, יהיה תוספת חשובה לעקרון זכות הדיבור המוקנית לכל אזרח תחת המשטר הדמוקרטי. במקרה שלפנינו נעשה עוול נורא לאזרח י.ק. ואין לו אנא לפנות לקבלת תרופות שיפתרו הבעיה בזמן סביר. תקצוב פרויקטים של העצמת נשים הינו ענין חיובי ויש להרבות בם. תקצוב, בעשרות מיליוני שקלים של ארגוני נשים על מאות הפרזיטיות המשתכרות לחם חסד שם, שכל עניינם הוא לשכנע את הכנסת לתקצבם או להפעיל לחץ שאינו הוגן על מערכת המשפט, וכל זאת על חשבון משלם המיסים שגם כך כבר גזול היטב דרך מיסוי גבוה, הינו פסול מעיקרו ויש לחדול ממנו לאלתר. אדרבה, יופנו אותם סכומי עתק מקופתו המדולדלת של עם ישראל בעבור אותם צרכים שעם ישראל מתחבט בהם באין תקציב. חשוב כי הקוראים כאן יפנימו התנהלות נלוזה ושרירותית של מנהלי אתרים הרומסים זכויות דמוקרטיות של אזרחים. ישפוט וינהג כל אזרח בהתאם למצפונו בעניינם.אהרון רול[email protected]www.aaronroll.com

קריאה נוספת אימגו

- פורום וירטואלי כמרחב נפשי / רוני נווה פרישוף- אשליית הטוקבק / סיני גז- תפקידן של מקהלות הטוקבקים בספרות המציאות / מיכל ק. מרקוס

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת אהרון רול

.